Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ministerstvo životného prostredia podporilo Deň narcisov

Spolupatričnosť, solidaritu a morálnu podporu v boji proti rakovine prejavili dnes zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR. Zakúpením narcisu a jeho pripnutím na svoje odevy sa pripojili k miliónom ľudí na Slovensku s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností. Mladých dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine prijal v priestoroch ministerstva vedúci služobného úradu Viktor Lehotzký.

Liga proti rakovine bola založená v roku 1990 v Bratislave ako charitatívna nezisková organizácia. V tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) ako aj za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Postupne sa začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni EÚ a stala sa hlavným podnecovateľom národných aj medzinárodných aktivít v oblasti onkológie. Na medzinárodnej úrovni spolupracuje so 40 organizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými organizáciami vo svete.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR