Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Geologický archív bude on-line, aj vďaka eurofondom

Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra pomôže dokončiť príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostane 7 mil. strán textu, 800-tisíc strán grafických príloh a zhruba 42-tisíc kultúrnych objektov. Výška schválenej pomoci je vyše 2,6 mil. eur. Digitalizáciou dokumentov sa vysoko zníži riziko ich znehodnotenia a zvýši sa ich dostupnosť pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

Zdigitalizované objekty budú sprístupňované na informačnom portáli Geofondu a prepojené budú aj s informačnými systémami Ministerstva kultúry SR. V rámci projektu sa nakúpi skenovacia linka, pásková knižnica, dátové polia a servery vrátane obslužného hardvérového vybavenia. Všetky zariadenia obstarané v rámci projektu budú majetkom ŠGÚDŠ. Profesionálnu prevádzku zariadení zabezpečia vyškolení vedeckí pracovníci.

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo 91 500 objektov. Vďaka projektu sa do elektronickej podoby dostane 42-tisíc objektov. Zvyšných 47-tisíc objektov bude zdigitalizovaných v období po ukončení projektu s využitím infraštruktúry zakúpenej z projektu.

Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti a jeho riadiacim orgánom je Úrad vlády SR. Hlavným cieľom projektu je prispieť k rozvoju informačnej spoločnosti.

Odbor komunikácie MŽP SR, ŠGÚDŠ