Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environministerky Bosny a Hercegoviny a Srbskej republiky rokujú na MŽP SR

Ochrana prírody patrí aj v krajinách vládnych činiteľov, ktorí dnes rokujú na MŽP SR medzi priority. Stratégiu ochrany životného prostredia na roky 2008-2012 schválil parlament Federácie Bosny a Hercegoviny pred štyrmi rokmi. Srbská republika schválila takúto stratégiu v minulom roku. Slovensko má v súčasnosti pripravený nový zákon o ochrane prírody a krajiny, a tak téma ochrany prírody bude v rámci výmeny skúseností bezpochyby patriť medzi mimoriadne prínosné.

Počas rokovaní bude reč aj o stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci, humanitárnej pomoci, ale aj o skúsenostiach s prístupovými fondmi EÚ. Slovenská delegácia napríklad predstaví rozhodovací proces záležitostí EÚ na Slovensku či projekty predvstupovej pomoci ako sú PHARE, Twining projekty a ďalšie.

Odpadové hospodárstvo, triedenie, recyklácia a manažment odpadov – vrátane manažmentu živočíšnych odpadov je témou, kde sa predpokladá diskusia a bohatá výmena vzájomných skúseností. Slovensko má schválený program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 a finišuje s prípravami nového zákona o odpadoch. Na zajtra je pre delegáciu naplánovaná aj návšteva bratislavskej spaľovne komunálneho odpadu OLO vo Vlčom hrdle.Beatrice Hudáková