Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Protipovodňová ochrana Bratislavy má prvé výročie

„Za posledných 500 rokov sa na Dunaji vyskytlo 100 ničivých povodní, štatisticky sa teda vyskytne 1 povodeň za každých 5 rokov,“ povedal minister József Nagy a dodal: „Investície do protipovodňových opatrení sú nevyhnutné na ochranu životov a majetku ľudí. Aj v tom je opodstatnenosť existencie rezortu životného prostredia, ktoré má protipovodňové opatrenia vo svojej gescii.“

Minister sa domnieva, že samotné technické riešenia protipovodňovej ochrany môže zabezpečovať ktorýkoľvek rezort, spojenie s rezortom životného prostredia je však podľa neho prirodzené: „Protipovodňové práce sú z väčšej časti odstraňovaním dôsledkov nášho správania sa ku klíme, k vodným tokom, k vode samotnej. Ak sa náš postoj k zdanlivo malým problémom hospodárenia s vodou zmení, budeme potrebovať možno menej prostriedkov a nástrojov na odstraňovanie následkov. Tu je náš priestor, tu je naša agenda, tu je miesto rezortu,“ dodal minister.

Práce v rámci protipovodňových opatrení hlavného mesta SR Bratislavy realizovali vodohospodári postupne počas roku 2011. Skolaudované boli jej jednotlivé časti; úsek Prístavný most - Most Apollo, ľavostranná hrádza odpadového kanála Gabčíkovo – Sap, ale aj úsek Vydrice a Čierneho potoka, teda územie v mestskej časti Karlova Ves vrátane úseku v Devínskej Novej Vsi.

Projekt Bratislava – protipovodňová ochrana bol spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu (85 % financoval Kohézny fond, 10 % štátny rozpočet a 5 % predstavovali zdroje SVP). Celková náklady dosiahli sumu vyše 31 mil. eur.

 

Beatrice Hudáková