Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Environrezort na ITF Slovakiatour

Prioritou národného parku je aktívne podporovať rozvoj trvaloudržateľného turizmu v regióne a prispievať tak k rozvoju územia. Ako prvý národný park z krajín karpatského regiónu sa Muránska planina registrovala ako „kandidátsky národný park pre ocenenie Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus,“ ktoré európskym chráneným územiam udeľuje Federácia EUROPARC. Muránska planina svojim návštevníkom ponúka pokoj a relax uprostred nádhernej prírody. Je to územie vhodné najmä pre pešiu a lyžiarsku turistiku, cykloturistiku, či vzmáhajúcu sa turistiku na koni.
Návštevníci veľtrhu v Inchebe sa môžu z výstavných panelov dozvedieť viac o národnom parku, jeho faune, flóre, histórii a pod. Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva na podujatí zároveň ponúka environvýchovné propagačné materiály financované aj z projektu EÚ NATURA 2000 v celoživotnom vzdelávaní: metodické príručky, pracovné listy pre materské a špeciálne školy, atlas Chránené stromy Slovenska či bulletin Výber zo zbierok múzea.
Jeden z najkrajších kútov Slovenska – Muránsku planinu – v Bratislave prezentuje Štátna ochrana prírody SR, zastúpená Správou Národného parku Muránska planina a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš. Podujatie sa uskutočňuje v spolupráci s mikroregiónom Muránska planina – Čierny Hron a salašom Zbojská – jedným z najaktívnejších členov partnerstva.

Beatrice Hudáková