Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Eurokomisár J. Potočnik rokoval s ministrom J. Nagyom

Na pôde Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie v NR SR eurokomisár na otázku poslancov ako bude EÚ podporovať pomoc sanácií starých environmentálnych záťaží ocenil prácu NR SR a ministra životného prostredia Józsefa Nagya za prípravu a prijatie prelomového zákona o environmentálnych záťažiach. Zákon totiž pre Slovensko otvoril dvere na čerpanie eurofondov na likvidáciu jedov, ktoré ohrozujú zdravie občanov i nasledujúcich generácií. Vyčerpaných je zatiaľ len 12 % z pripravených 3,5 miliárd eur v kohéznych fondoch. O tie je možné požiadať do konca roku 2013 a vyčerpať do roku 2015. Slovenská republika môže pre tento účel použiť 117 miliónov eur.

Janez Potočnik zároveň predstavil snahu presadenia tzv. zeleného rastu ako síce dlhodobé, ale zjavne jediné východisko z hospodárskej situácie Európy – najmä s ohľadom na zdrojovú efektivitu. S ministrom životného prostredia J. Nagyom sa zhodli na tom, že je potrebné tlačiť na nižšiu spotrebu prírodných zdrojov, čím by sa zlepšil podiel pridanej hodnoty – t.j. práce na hodnote tovarov. Je to ekonomická príležitosť a jediný spôsob trvalo udržateľného rozvoja.

Eurokomisár diskutoval na pôde ministerstva ŽP s odborníkmi na ochranu prírody, odpadové hospodárstvo a ochranu ovzdušia.

V oblasti ochrany prírody sa diskusia dotýkala Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorú považuje Ministerstvo životného prostredia SR za dôležitú, keďže tá je východiskom pre spracovanie novej Národnej stratégie biodiverzity na roky 2011 – 2020. Nemenej dôležitou je aj problematika týkajúca sa ochrany vlka či projektov na ochranu veľkých šeliem na Slovensku. Bola otvorená aj pálčivá otázka zabezpečenia dostatočných zdrojov financovania sústavy Natura 2000.

Ďalšou problematikou, ktorá dominovala je efektívne využívanie zdrojov, prostredníctvom ktorého môžeme spoločne napomôcť k zachovaniu prírodných zdrojov, úspore finančných prostriedkov, tvorbe nových pracovných príležitostí, zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie a k vytvoreniu udržateľnejšej budúcnosti pre nás a budúce generácie.

Diskusie na tému ochrany ovzdušia sa týkali aj Stratégie pre redukciu prachových častíc na Slovensku. Táto je jedným z opatrení, ktoré environrezort pripravuje na zlepšenie situácie v oblasti znečistenia ovzdušia prachovými časticami PM10.

S neštátnymi vlastníkmi lesov, zástupcami mimovládnych organizácií sa eurokomisár a minister József Nagy stretol vo štvrtok, keď sa taktiež boli spolu pozrieť aj na skládke gudrónov v Devínskej Novej Vsi. Tam prebrali konkrétne kroky riešenia problematiky environmentálnych záťaží a ich financovaniaz fondov EÚ.

Beatrice Hudáková

Celkový počet obrázkov v galérii: 0

 

TB: Naživo na TA3