Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister J. Nagy: „Treba scivilizovať nepovolené zhodnocovanie odpadov.“

V prvej fáze chceme nasadiť osvetu. Budeme používať viacjazyčné názorné materiály s fotkami, aby sme im otvorili oči, že čo na sebe, svojich deťoch a na svojich susedoch páchajú,“ povedal minister József Nagy.

Niektoré marginalizované skupiny sa už niekoľko rokov zamerali na domácke spracovanie odpadov v primitívnych podmienkach. Rozoberajú autovraky, ktoré ilegálne dovážajú zo zahraničia na kamiónoch. Niektorí zase opaľujú plasty z káblov a zvážajú rôzny, aj komunálny odpad k ich domovom, aby z toho povyberali použiteľné veci. Navyše, celý vedľajší produkt – často nebezpečný odpad, ostáva pri ich domovoch alebo na verejných priestranstvách a ohrozuje bezpečnosť detí a zdravie všetkých v okolí. „Títo ľudia pritom väčšinou nevedia, čo sú to dioxíny z pálenia plastov, aký majú súvis choroby, pitná voda a znečistená pôda olejmi z motorov či kyselinami z akumulátorov,“ doplnil minister, podľa ktorého je konštruktívnym riešením toto podnikanie „scivilizovať“ a zaradiť do systému.

Čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ sa obciam otvorila nová možnosť, ako pomôcť vytvoriť zdravé pracovné podmienky, zabezpečiť vyhovujúce technologické zariadenia a bezpečné nakladanie s nepoužiteľným odpadom. „Táto činnosť má ekonomické opodstatnenie. Taktiež ochota pre prácu je tam veľmi významná. Preto je potrebné zapojiť do nej aj tieto marginalizované skupiny. Ak budú projekty dobre nastavené, vidím v tom trvalo udržateľné riešenie pre zlepšenie zamestnanosti a životného prostredia v týchto obciach Slovenska,“ uzavrel minister Nagy.

Beatrice Hudáková