Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Interaktívna „učebňa“ o živote ohrozeného druhu hraboša

Po úspechu ostatnej interaktívnej výstavy o živote vtákov v Dunajských luhoch, budú mať záujemci možnosť navštíviť ďalšiu unikátnu výstavu zameranú na život iného vzácneho obyvateľa mokradí Podunajska – hraboša severského panónskeho. Tento endemický poddruh hraboša severského sa u nás zachoval z dôb ľadových a okrem niekoľkých roztrúsených lokalít v oblasti Žitného ostrova sa nevyskytuje nikde inde na svete. Na jeho ochranu prostredníctvom obnovy jeho prirodzených biotopov sa zameriava medzinárodný projekt LIFE+ Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi, v rámci ktorého bola výstava vytvorená. Projekt sa začal v januári 2010 a potrvá do decembra 2015. Výstava bude umiestnená v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia od 2. februára 2012 do 30.3.2012.
„Ja osobne, ako otec štyroch detí si uvedomujem dôležitosť a nevyhnutnosť vzdelávania mládeže v oblasti envirovýchovy a preto vítam každú takúto aktivitu, ktorá dokáže zaujať a interaktívnou a hravou formou aj naučiť,“ vyzdvihol prínos výstavy minister životného prostredia József Nagy a dodal: „Prioritou ministerstva je spolu s ochranou klímy, aj ochrana biodiverzity. Prostredníctvom takýchto európskych projektov LIFE+ dokážeme prispieť k zachovaniu prirodzeného prostredia ohrozených druhov živočíchov.“
Manažérka projektu Katarína Tuhárska z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia: ,,Hraboš severský je ohrozený najmä stratou vhodných biotopov v dôsledku budovania odvodňovacích systémov a vysúšania mokradí, rozorávania vlhkých nížinných lúk a zanechania pravidelného kosenia lúk a trstín. Preto je cieľom projektu predovšetkým obnova mokradí Podunajska, v ktorých sa druh ešte vyskytuje.“
Základnými témami výstavy sú život hraboša severského v mokradiach Podunajska, ekologické vzťahy v mokradiach, zmeny krajinnej štruktúry Podunajska počas historických období, ale aj dôležitosť ochrany prirodzených biotopov hraboša severského panónskeho prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných spôsobov hospodárenia do oblasti Podunajskej nížiny.

 


Ústrednou časťou výstavy je sústava panelov znázorňujúcich prirodzený biotop hraboša - trstinové a ostricové porasty, ktoré vytvárajú model nory hraboša v nadživotnej veľkosti. Vo vnútri „nory“ nazrú návštevníci, prostredníctvom multimediálnej plochy, do skrytého života tohto nenápadného cicavca, vydajú sa na cestu do minulých geologických období a dozvedia sa, akým hrozbám musí tento druh v súčasnosti čeliť. Počas prehliadky výstavy si preveria všetky zmysly – čuch pri hľadaní pachovej stopy, orlí zrak pri pátraní po hrabošovi ukrytom v hustom tŕstí a hmatom zase návštevník zablúdi do dôb dávno minulých, keď boli hraboše severské panónske oveľa bežnejšie ako dnes.
Súčasťou výstavy je aj model potravinového reťazca s veľkou maketou kane močiarnej a tiež veľkoplošná mapová skladačka Podunajska. Na samostatnom paneli, ktorý pribudne do výstavy koncom februára 2012, sa budú návštevníci môcť sami zapojiť do revitalizácie Čiližského potoka, jedného z posledných miest výskytu hraboša severského panónskeho na našom území.
Výstava, ktorej autorom je Zoltán Fűzfa z maďarského združenia Pisztráng Kör, bude na Slovensku po prvýkrát predstavená práve 2. februára 2012. Na Ministerstve životného prostredia zotrvá do konca marca, potom začne putovať po mestách a dedinách Podunajskej nížiny. ,,Interaktívne prevedenie výstavy pútavou formou prezentuje nielen život hraboša v mokradiach, ale aj aktivity projektu, ktoré sa robia pre jeho záchranu,“ dodala Katarína Tuhárska. Podujatie je otvorené pre školské skupiny, ale nemali by si ho nechať ujsť ani rodiny so zvedavými deťmi a všetci tí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o bohatom a tajuplnom živote mokradí Podunajska.
Výstava je vytvorená v rámci projektu Ochrana hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi (LIFE08NAT/SK/000239). Projekt je financovaný prostredníctvom programu Európskej komisie LIFE+.
Výstava Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska, ktorú pripravilo ministerstvo v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a ďalšími partnermi je pripravená aj so sprievodným slovom pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa môžu prihlásiť na návštevu výstavy v dňoch streda, štvrtok a piatok v čase 9:00-13:00 hod. počas dvoch mesiacov trvania výstavy, t.j. 2.2.2012 - 30.3.2012.

Viac o projekte na: http://broz.sk/microtus/index.php?lang=sk

 

Beatrice Hudáková