Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Brusel odsúhlasil veľký vodárenský projekt za 66 mil. eur v okrese Ilava

03.08.2012

Projekt má vylepšiť komunálnu čistiareň odpadových vôd Dubnica nad Váhom a prebuduje komunálna ČOV Ilava na centrálnu čerpaciu stanicu. ČOV Dubnica nad Váhom bude mať kapacitu približne 50-tisíc obyvateľov s bežnou spotrebou. súčasne sa zvýši pripojenie na verejnú kanalizáciu minimálne na 85 % existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním bezmála 40-tisíc m gravitačnej kanalizácie, 15 čerpacích staníc a 7 991 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na tento novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí vyše 6-tisíc obyvateľov. V rámci projektu sa vybuduje aj 13 891 m vodovodného potrubia, na ktoré sa novo pripojí až 3 222 obyvateľov.

Slovensko získava z eurofondov na zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd desiatky miliónov eur.Pred mesiacom odsúhlasil Brusel aj projekt trenčianskych vodárov za vyše 83 mil. eur. Prvým veľkým schváleným vodárenským projektom bol projekt skupinovej kanalizácie Ružomberok a ČOV Liptovské Sliače. Ten predložila Vodárenská spoločnosť Ružomberok v celkovej hodnote 26,7 mil. eur. Projekty pomáhajú napĺňať záväzok SR voči Európskej Únii, zabezpečiť kanalizáciu pre obce a mestá nad 2000 obyvateľov do roku 2015.

Odbor komunikácie MŽP SR

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže