Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga: „Opora štátu aj v ochrane prírody musí byť pre občana citeľná.“

Minister hovoril o krátkodobých, strednodobých i strategických plánoch rezortu. „Chcem, aby občan cítil neustálu oporu štátu aj v oblasti protipovodňových opatrení, pri odstraňovaní následkov búrok, ako aj ďalších nepriaznivých prejavov zmeny klímy,“ povedal na tlačovej konferencii minister. Avizoval možné využitie finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť k dispozícii pre zabezpečenie povodňovej ochrany po delimitácii vládneho programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pod rezort ŽP.

Minister Peter Žiga z hľadiska krátkodobých plánov avizoval urgentné riešenie problematiky zastavených financií z Bruselu pre Operačný program životné prostredie.

Z pohľadu strednodobých plánov chce nové vedenie rezortu pokračovať v naštartovanej práci na zákonoch o ochrane prírody i odpadovom zákone či zonácii: „Dotiahnutie procesu zonácie Tatier je jednou z priorít, ktoré chcem počas svojho pôsobenia na čele rezortu životného prostredia doriešiť do úspešného konca. Som otvorený rokovaniam a pri rozhodovaní budem brať do úvahy názory každej dotknutej strany,“ povedal minister Peter Žiga.

Riešenie zonácie TANAPu má rezort v pláne aj naďalej prostredníctvom pracovnej skupiny. Minister chce zapojiť zástupcov samospráv, reprezentantov vlastníkov a užívateľov lesov, zástupcov cestovného ruchu ako aj mimovládnych organizácií a podnikateľskej sféry. Už počas mája chce minister zvolať aj tzv. Zelenú tripartitu.

„Prioritne chcem riešiť veci, ktoré vyplývajú zo zapracovania európskej legislatívy, konkrétne aj nový zákon o odpadoch a o obaloch,“ povedal šéf rezortu životného prostredia Peter Žiga v súvislosti s riešením stavu odpadového hospodárstva na Slovensku. Ministerstvo je vo fáze prípravy návrhu odpadového zákona do legislatívneho procesu.

Najvyšší predstaviteľ rezortu životného prostredia potvrdil, že bude aj naďalej využívať zabehnutý protikorupčný nástroj akým je ENVIROŠPIÓN - protikorupčná linka ministerstva. „Je to jedným z nástrojov, ako predchádzať a bojovať proti akýmkoľvek korupčným snahám a praktikám v rezorte a na poli životného prostredia,“ povedal minister Žiga na margo zachovania linky. Ministerstvo ŽP bude naďalej pracovať aj na stratégii adaptačných opatrení na klimatické zmeny a do vytvárania environmentálnych strategických plánov chce zapájať aj zainteresovanú verejnosť.

 

Beatrice Hudáková