Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Územia európskeho významu sa v SR majú rozšíriť o ďalších 97 lokalít

Ako ďalej vyplýva z návrhu aktualizácie národného zoznamu ÚEV, päť súčasných lokalít by sa malo vyradiť. Návrh dnes schválila vláda, musí ho odobriť aj Európska komisia.

Zmenou sa dopĺňajú najmä lokality s biotopmi európskeho významu a druhmi európskeho významu, ktoré nie sú v národnom zozname dostatočne zastúpené. Vymedzenie nových lokalít sa týka aj ostatných členských štátov EÚ, z ktorých väčšina si už túto povinnosť splnila. Ostatné štáty sa vystavujú riziku konania zo strany Európskej komisie za neplnenie svojich záväzkov.

Územia európskeho významu tvoria spolu s chránenými vtáčími územiami sieť chránených území Natura 2000. Tá je považovaná za jeden z najväčších úspechov environmentálnej politiky EÚ. Sieť pozostáva z viac ako 26.000 chránených území v Európe, významných pre zachovanie prírody.

Vytvorenie siete Natura 2000 bolo jedným zo záväzkov Slovenska pri vstupe do EÚ. Ochrana v rámci týchto území by mala zabezpečiť zachovanie živočíchov, ako sú napríklad kamzík vrchovský, fúzač alpský, korytnačka močiarna, hraboš tatranský, viaceré druhy netopierov, z rastlín napríklad cyklámen fatranský, rumenica turnianska.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona“.