Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Ako sa zachovať pri náleze zraneného živočícha

17.08.2011

Číslo tiesňového volania 112 má ďalšie praktické využitie pre širokú verejnosť. Môže naň zatelefonovať aj nálezca zraneného či vysileného živočícha. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) zriadilo tzv. sieť prvého kontaktu, do ktorej je v súčasnosti zaradených 18 chovných a rehabilitačných staníc z celého Slovenska. Sieť sa však postupne rozširuje – takúto rehabilitačnú stanicu má opäť aj Bratislava.Projekt zameraný na dobudovanie a prevádzku chovných a rehabilitačných staníc v rámci SR realizuje organizácia MŽP - ZOO Bojnice.

 

Environrezort vyčlenil 10 000 eur pre ZOO Bratislava na opätovné obnovenie fungovania rehabilitačnej stanice pre chránené poranené vtáky. Tá činnosť pred časom ukončila pre nedostatok peňazí. Od polovice júla už zachránila a vypustila späť do prírody 27 vtákov. Momentálne sa v nej rehabilituje 7 vtákov. „Ministerstvo pripravuje nový zákon o ochrane prírody, v ktorom chceme venovať pozornosť práve situáciám, keď nedostatky v legislatíve, spory o financie či kompetencie a prerozdelenie zodpovednosti môže viesť k úhynu chránených druhov živočíchov,“ povedal minister životného prostredia SR József Nagy. Na Slovensku je v súčasnosti oficiálne funkčných viac ako 22 zariadení pre hendikepované chránené živočíchy.

Ľudia, ktorí nájdu napr. zranené chránené zviera často nevedia koho majú kontaktovať. Pokiaľ aj vedia, že je potrebné kontaktovať Obvodný úrad životného prostredia, po pracovnej dobe nie sú jeho zamestnanci k dispozícii. Preto na telefónnom čísle 112 operátor poskytne volajúcemu informáciu o kontaktoch na osobu, ktorá poskytne v danom regióne pomoc a zabezpečí prevzatie živočícha, jeho prvotné ošetrenie a umiestnenie v rehabilitačnej alebo chovnej stanici.

Pokiaľ ide o poľovnú zver, zákon o poľovníctve zakazuje manipuláciu a prevoz týchto chránených živočíchov. Nález je potrebné nahlásiť užívateľovi poľovného revíru. Problematiku rieši poľovný zákon, ktorý je v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Zoznam chovných a rehabilitačných staníc nájdete aj na webe MŽP SR:
Organizačná štruktúra chovných a rehabilitačných staníc prvého kontaktu na Slovensku

 1. Rehabilitačná stanica živočíchov pri Správe CHKO Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica
  Pôsobnosť: okresy ZH, ZC, BS, KA, VK
 2. Rehabilitačná stanica živočíchov pri ZOO Bratislava, Bratislava
  Pôsobnosť: Bratislavský kraj
 3. Rehabilitačná stanica živočíchov pri ZOO Bojnice, Bojnice
  Pôsobnosť: okresy PD, PE, BN, TN, TR
 4. Rehabilitačná stanica Zázrivá, Zázrivá
  Pôsobnosť: okresy NO, TS, DK, RK, CA, KM
 5. Chovná stanica pri Správe TANAP, pracovisko Liptovský Mikuláš
  Pôsobnosť: okresy PP, LM
 6. Chovná stanica pri Správe CHKO Strážovské vrchy, Považská Bystrica
  Pôsobnosť: okresy BY, PB, PU, IL
 7. Chovná stanica pri Správe NP Slovenský kras, Brzotín
  Pôsobnosť: okresy RA, RV
 8. Chovná stanica pri RCOP Prešov, Prešov
  Pôsobnosť: okresy PO, SB, BJ, SK, SP
 9. Chovná stanica pri Správe CHKO Cerová vrchovina, Rimavská Sobota
  Pôsobnosť: okresy LC, PT, RS
 10. Chovná stanica pri Správe NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves
  Pôsobnosť: okresy SN, GL, LE, KK, SL
 11. Chovná stanica pri Správe CHKO Poľana, Banská Bystrica
  Pôsobnosť: okresy BB, BR, DT, ZV
 12. Chovná stanica pri Správe CHKO Vihorlat, Michalovce
  Pôsobnosť: okresy TV, MI, SO
 13. Chovná stanica pri Správe NP Malá Fatra, Varín
  Pôsobnosť: Okresy: MT, ZA
 14. Správa CHKO Východné Karpaty, Medzilaborce
  Pôsobnosť: okresy ML, HE, SV
 15. Rehabilitačná stanica pri Správe CHKO Ponitrie, Nitra
  Pôsobnosť: okresy NR, ZM, LV
 16. Chovná stanica Dunajská Streda v spolupráci so Správou CHKO Dunajské luhy
  Pôsobnosť: okresy DS, GA, SA, NZ, KN
 17. Spoločnosť Havran, Ratnovce
  Pôsobnosť: okresy TO, PN, NM, HC, TT, MY, SE, SI
 18. Chovná stanica pri Účelovom zariadení pre chov rýb, včiel a zveri Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach
  Pôsobnosť: okresy KE, KS, VT

Beatrice Hudáková