Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mäsožravce zo slovenských jaskýň

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši usporiadalo dňa 27. septembra 2011 v poradí 118. ekopodujatie pod názvom Mäsožravce zo slovenských jaskýň. Powerpointová prezentácie bola zameraná na vyhynuté zvieratá s dôrazom na druhy, ktorých pozostatky sa našli v jaskyniach na našom území ako napríklad hyena jaskynná, medveď jaskynný a lev jaskynný. Prednášku zabezpečil doc. RNDr. Martin Sabol, PhD., pracovník Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na ekopodujatí bolo prítomných 20 účastníkov.
Druhým podujatím, ktoré múzeum uskutočnilo dňa 27. septembra 2011, boli dve prednášky pod názvom Lokality svetového prírodného dedičstva na Slovensku, ktoré prezentoval Mgr. Leonard Ambróz, pracovník múzea zodpovedný za vedenie štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku a Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Podujatie bolo realizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (8. – 30. september 2011), téma Hodnoty kultúrneho dedičstva pre spoločnosť. Prednáška formou powerpointovej prezentácie bola zameraná na lokality svetového prírodného dedičstva v Slovenskej republike, ich prírodné hodnoty a zaujímavosti. Prednášok sa celkovo zúčastnilo 139 študentov.

Zdroj: SMOPaJ