Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Začala sa klimatická konferencia OSN v Durbane

30.11.2011

V juhoafrickom Durbane sa tento týždeň začala 17. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 17) a 7. stretnutie strán Kjótskeho protokolu (CMP7). Od soboty 3.decembra povedie delegáciu Slovenskej republiky minister životného prostredia József Nagy, ktorý okrem účasti na koordinačných stretnutiach ministrov ŽP krajín EÚ, bilaterálnych rokovaniach a účasti na sprievodných podujatiach vystúpi s oficiálnym prejavom počas rokovaní na najvyššej úrovni. O význame konferencie svedčí aj fakt, že podľa predbežných odhadov sekretariátu UNFCCC je celkový počet účastníkov 16 000, z toho 6 000 zástupcov tretieho sektora.

 

„Svojou osobnou účasťou chcem podporiť dôveryhodnosť Slovenskej republiky, ktorú stratila v tejto oblasti pri kauze Interblue. Spoločne s poradcom na predaj emisií chcem predstaviť záujemcom spôsob nakladania so získanými finančnými prostriedkami z ich predaja prezentovaním Zelenej investičnej schémy Slovenskej republiky,“ povedal minister József Nagy. Minister environrezortu zorganizuje aj neformálne stretnutie ministrov V4, Rumunska, Bulharska a Pobaltských krajín s cieľom skoordinovať spoločný postup pre vytvorenie európskeho financovania riešenia starých environmentálnych záťaží v postsocialistických krajinách EÚ. „Mám ambíciu dosiahnuť, aby sa Slovenská republika stala lídrom európskej environmentálnej politiky,“ doplnil minister.

Konferencia OSN v Durbane potrvá do 9. decembra 2011. Jednou z hlavných tém rokovaní bude snaha o celosvetovú dohodu o emisiách, ktorá má nahradiť doterajší Kjótsky protokol.

Na slávnostnom otvorení konferencie prezident Juhoafrickej republiky Jacob Gedleyihlekisa Zuma v prejave zdôraznil naliehavú potrebu hľadania efektívnych riešení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa výrazne prejavujú na celom africkom kontinente. Potreba realizácie naliehavých opatrení a vyčlenenia finančných zdrojov pre realizáciu mitigačných a adaptačných opatrení v rozvojových krajinách zaznela aj v prejavoch prezidenta Čadu Idrissa Déby a vicepezidenta Angoly Fernanda da Piedaf de Dias dos Santos.

 

Beatrice Hudáková