Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Ministerstvo skontroluje skládku odpadov v Liptovskom Mikuláši

29.11.2011

Mesto Liptovský Mikuláš pred krátkym časom požiadalo žilinskú inšpekciu životného prostredia o povolenie navýšiť kapacitu skládky vo Veternej Porube, voči ktorej protestovali miestni občania vrátane vtedajšieho starostu! Aj napriek tlaku súčasnej starostky obce Veterná Poruba, ktorá vidí v navýšení skládky záruku jej budúceho uzavretia, nariadilo ministerstvo životného prostredia kontrolu.Na navýšení kapacity skládky má záujem vedenie mesta Liptovský Mikuláš, ktoré si tak chce zlepšiť finančnú situáciu. Ale protikorupčná linka zeleného rezortu Envirošpión a médiá upozornili ministerstvo ŽP na možné porušenie odpadového zákona práve na tejto skládke.

 

„Dostali sme podnety od občanov. Tie nás upozornili na skutočnosť, že na skládku sa naváža nad rámec pôvodného povolenia. Ministerstvo nedopustí novú aféru ako bola Pezinská skládka, ani súdny proces s Európskou komisiou ako je to v prípade Považského Chlmca. Preto som nariadil kontrolu situácie na skládke a doterajšieho dodržiavania predpisov, ale i postupu Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline, ktorá vydáva integrované povolenia,“ povedal minister József Nagy.

Pre urýchlenie procesu si ministerstvo životného prostredia vyžiadalo od mesta Liptovský Mikuláš zameranie skládky. Mesto ale predložilo neúplnú informáciu - podľa nej sa nedá posúdiť jej momentálna naplnenosť. Preto ministerstvo požiadalo o úradné overenie – geodetické zameranie skládky k 18. novembru 2011. Práve nezvyčajný nátlak vedenia mesta na bezodkladné vydanie povolenia bez "zbytočnej" kontroly v tak citlivej veci a nepresné zameranie rozmerov vyvoláva podozrenie na neoprávnené navážanie.

Navyše, prevádzkovateľ uvádza, že navýši ročný objem skládkovania. Vyvolalo to podozrenie z prekročenia už doteraz povoleného objemu, lebo takto by sa mohol dodatočne legalizovať. Aktivisti poukazujú tiež na možný zámer znížiť separovanie zberu a zvýšiť objem skládkovania. To je však nielen proti európskym trendom, ale predovšetkým záujmom a snahám ministerstva o ekologickejšie odpadové hospodárenie. Navyše, mesto Liptovský Mikuláš bolo pred časom najlepšie separujúcim mestom na Slovensku!

Práve pre nesprávny úradný postup žilinských inšpektorov (v predchádzajúcom období) už čelí Slovenská republika súdnemu procesu v Haagu pre povolenie na vyvážanie odpadov v Považskom Chlmci. V tomto prípade išlo politickú objednávku za ministrov SNS. „Nedovolím, aby sme na základe nátlaku samosprávy a prevádzkovateľa vytvorili novú aféru so skládkami na Slovensku. Sám som odporcom skládkovania ako najhoršej možnosti nakladania s odpadom. Chceme mať ekologickejšie nakladanie s odpadmi – aj keď to nie je vždy najlacnejšie riešenie,“ zdôraznil minister. Ministerstvo nepodľahne tlaku ani pod hrozbou navýšenia poplatkov pre obyvateľov Liptovského Mikuláša. Vedenie prevádzkujúcej spoločnosti totiž deklaruje, že peniaze chce použiť nie na zníženie poplatkov, ale na uzavretie skládky. Na tieto účely sa ale dajú žiadať finančné prostriedky z fondov EÚ.

Beatrice Hudáková