Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Ministerstvo povolilo ochranný odstrel medveďa

21.11.2011

Liptov a Turiec – tieto dva regióny majú v ostatnom období spoločný problém – medveďa hnedého. V liptovskej obci Jakubovany dochádza k stále sa opakujúcim stretom občanov s problémovým medveďom, ktorý neustále spôsobuje materiálne a finančné škody na ich úrode, včelínoch a v ovocných sadoch. V Turci zase iný medveď ohrozuje ľudí pri obci Podhradie a na miestnom salaši už roztrhal 12 oviec. A práve to boli hlavné dôvody, pre ktoré Ministerstvo životného prostredia SR vydalo povolenie na ochranný odstrel týchto problémových jedincov. V obidvoch prípadoch by mal byť odstrel vykonaný do konca novembra. V tomto roku vydal environrezort celkovo 17 povolení, z toho 3-krát bol odlov medveďa aj zrealizovaný.

 

V záujme zabezpečenia ochrany zdravia a majetku obyvateľov považujem v týchto prípadoch za nevyhnutné udeliť výnimku na ochranný odstrel medveďa. Takýto problémový jedinec, ktorý stratil plachosť pred ľuďmi v praxi znamená pomerne veľké nebezpečenstvo,“ povedal minister József Nagy: „Ochrana ľudí je najdôležitejšia.“

V katastrálnom území obce Jakubovany v okrese Liptovský Mikuláš sa nachádza 75 rekreačných chát a zariadení, ktorých majitelia sa niekoľkokrát sťažovali na strety s medveďom.

V ostatných týždňoch chodil v obci Podhradie medveď pravidelne na tunajší salaš, kde ohrozoval ľudí a spôsobil škody na hospodárskych zvieratách. S cieľom riešiť túto naliehavú situáciu sa obce obrátili na Ministerstvo životného prostredia. Vydaniu povolení na ochranný odstrel medveďa hnedého predchádzali odborné stanoviská rezortnej organizácie ministerstva – Štátnej ochrany prírody SR. Tá po zvážení všetkých skutočností navrhla obidve výnimky bezodkladne udeliť.

Len nedávno nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým bola Poľovníckej spoločnosti Zelený les povolená výnimka na odstrel jedného medveďa hnedého ohrozujúceho lesných pracovníkov v poľovnom revíri Zimná (okres Námestovo).

Beatrice Hudáková