Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Ekoenergia z vody – MVE Dobrohošť už vyrába elektrickú energiu!

22.12.2011

Malá vodná elektráreň Dobrohošťje odo dnes až do 16. marca budúceho roka v skúšobnej prevádzke. Pracuje v plnoautomatizovanom a bezobslužnom režime, ktorý dodáva do elektrickej siete 1,55 MW zelenej energie a s ročnou výrobou cca 11,8 mil. kWh, čo predstavuje takmer 1,2 mil. eur ročne. Realizátorom Malej vodnej elektrárne Dobrohošť (MVE Dobrohošť) je rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Vodohospodárska výstavba.

 

Vyrábať bude len zelenú elektrickú energiu za pomoci existujúceho hydroenergetického potenciálu. Zároveň tak nezaťaží životné prostredie, nevypustí emisie do ovzdušia a nevyprodukuje odpad. Ročne ho ušetrí o emisie CO2 a tuhý odpad zo spálenia zhruba 40-tisíc ton hnedého uhlia. Spusteniu MVE Dobrohošť predchádzalo vykonanie funkčných a komplexných skúšok, preberacie konanie a kolaudačné rozhodnutie.

Realizácia MVE Dobrohošť bola naplánovaná na 18 mesiacov. Štátna zákazka v hodnote 6,8 mil. eur, ktorej investorom bola Vodohospodárska výstavba má 7-ročnú návratnosť. Stavebné povolenie získalo právoplatnosť v roku 1999. Výstavba elektrárne sa ale pre nedostatok financií začala až v prvej polovici roka 2010.

 

Beatrice Hudáková