Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Tlačiť Poslať stránku

Cyklotrasa cez Sihoť: Treba bezpečné a rýchle riešenie

14.12.2011

J. Nagy: „Priznávam sa k rodinkárstvu!“ Pracovná skupina pre vyriešenie otvorenia cyklotrasy na Sihoti už pracuje! Pred pár dňami sa stretli priamo na ostrove Sihoť. Jej členov, teda zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zvolala už námestníčka primátora Bratislavy, Petra Nagyová Džerengová. Sprístupniť Sihoť pre cyklistov v predchádzajúcich týždňoch aktívne inicioval minister životného prostredia, József Nagy.

 

Minister József Nagy: „Máme dom pri vodárni v Karlovej Vsi, pri devínskej ceste a sme celá rodina vášniví cyklisti. Bezpečná cyklocesta do Devína bola a stále je naša spoločná srdcová záležitosť s manželkou. Prečo by sme nemali koordinovane využiť naše pracovné postavenie v prospech dobrej veci, v prospech cyklistov, ale aj peších turistov?“

Ochrana vodných zdrojov na ostrove bola hlavným dôvodom prečo nebol Sihoť až doteraz bežne prístupný. Na svojom území má totiž vyše 40 studní s celkovou kapacitou okolo 1000 litrov za sekundu. Preto ich treba pred otvorením ostrova pre cyklistov účinne ochrániť. Pracovná skupina v súvislosti s vedením trasy už pripravuje žiadosť o posudok na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Sprístupnením ostrova vhodným riešením cyklotrasy sa cyklisti dostanú bezpečne z centra Bratislavy do Devína a späť. Zároveň sa po dokončení cyklomosta nad riekou Morava spojí s medzinárodnou cyklotrasou. Cyklotrasa cez ostrov Sihoť tak chráni životné prostredie a zároveň ponúka aktívnu formu turistiky.

Riečny ostrov Sihoť, z jednej strany ohraničený hlavným tokom Dunaja a zo severnej – bratislavskej strany Karloveským ramenom je ostrovom s prísnym zákazom vstupu. Prvé vodné zdroje boli na ostrove Sihoť vybudované už v r. 1886, zákaz vstupu sa zaviedol až v 50-tych rokoch minulého storočia. Dôležitú rolu vo vylúčení verejnosti hralo aj to, že na Sihoti bolo ostro strážené hraničné pásmo so slobodným západom. Po páde železnej opony tam mohli vstupovať okrem vodohospodárov poľovníci a lesníci kvôli ťažbe. Momentálne sa pripravuje vyhlásenie chráneného územia na ostrove Sihoť, pričom sa uvažuje o rôznych stupňov ochrany aj v súvislosti s prijateľnými aktivitami na tomto území.

 

Beatrice Hudáková