Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nominácie na Cenu ministra životného prostredia SR 2017

Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy alebo v týchto oblastiach dosiahol mimoriadne pracovné výsledky?

Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Tí, ktorí sa najviac pričinili o zlepšenie životného prostredia, si toto prestížne ocenenie prevezmú priamo z rúk ministra životného prostredia Slovenskej republiky. 18. výročie slávnostného udeľovania ocenení sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Návrhy je možné podávať do 18. apríla 2017.

Minister životného prostredia každoročne udeľuje Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Návrhy na ocenenie obcí, podnikov, občianskych združení, ale aj jednotlivcov a kolektívov je možné doručiť na ministerstvo do utorka 18. apríla 2017. Nominácie je potrebné predložiť formou vyplneného príslušného formulára (Formulár kategória jednotlivci (doc, 45 kB), Formulár kategória kolektív, obec, OZ, PO (doc, 45,5 kB)), ktorý zašlete e-mailom na , ako aj poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Cena sa udeľuje od roku 1999 ako nefinančné čestné ocenenie v štyroch kategóriách (obce, podniky, občianske združenia a jednotlivci alebo kolektívy). Cenu udeľuje minister životného prostredia SR na odporúčanie osobitnej hodnotiacej komisie.