Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Slovensko a Maďarsko chcú bojovať proti cezhraničnej odpadovej turistike

Zlepšenie spolupráce v oblasti ochrany zložiek životného prostredia, riešenie otázky starých environmentálnych záťaží a nový zákon o odpadoch. Aj o týchto témach rokovali predstavitelia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie včera na svojom 15. zasadnutí v Budapešti. Predsedom slovenskej časti komisie bol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Maďarskej časti predsedal štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Zsolt Németh.