Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Pod Levočskými vrchmi odovzdali významné protipovodňové stavby

V obci Harichovce a meste Lipany dnes za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu odovzdali do užívania protipovodňové diela, ktoré významne posilnia ochranu týchto sídel pred veľkou vodou. V Harichovciach išlo o rekonštrukciu regulácie Levočského potoka, ktorý mal poškodené brehy vodnou eróziou a spôsoboval záplavy s obrovskými škodami na súkromnom majetku aj na majetku obce. Úprava koryta potoka v Lipanoch zabezpečila prietok až po úroveň storočnej vody.