Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga otvoril veľtrh CONECO

Voda ako nevyhnutná súčasť života je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia s veľkým potenciálom aj v energetike. Voda ako samostatný segment sa vôbec po prvýkrát stala súčasťou veľtrhu CONECO/Racioenergia/Voda. Podujatie slávnostným prestrihnutím pásky otvoril premiér SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, generálnym riaditeľom Incheby Alexandrom Rozinom a zástupcami organizátorov podujatia. Veľtrh potrvá do soboty 28. marca 2015.

Na veľtrhu mala svoju premiéru aj odborná konferencia Voda a udržateľný rozvoj, nad ktorou prevzal záštitu šéf envirorezortu Peter Žiga. Zameraná je na informácie z oblasti environmentálnej legislatívy, projekty EÚ a protipovodňovú ochranu. Jej cieľom je podporiť vzájomnú komunikáciu a aktivity envirorezortu, vodohospodárov, zástupcov samosprávy a vodárenských spoločností. Hlavnými organizátormi podujatia sú Asociácia vodárenských spoločností a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku.