Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga odovzdal do užívania protipovodňovú ochranu Komárna

Rekonštrukcia osemnástich otvorov v protipovodňovom múre v Komárne a nový systém mobilného hradenia, akým už disponuje Bratislava a Štúrovo. Tieto opatrenia sú súčasťou projektu protipovodňovej ochrany mesta Komárno, ktorú odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Tí priamo v teréne predviedli ukážku stavby mobilného hradenia.