Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vodárenskí pracovníci si na súťaži preverili svoje odborné zručnosti

 

Foto: archív BVS, a.s.