Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga: V Bruseli budeme presadzovať realistickejšie environmentálne ciele EÚ