Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vyhlásenie krajín V4 + Bulharska a Rumunska o ochrane životného prostredia

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz sa 18.-19. apríla zúčastnil na 19. stretnutí krajín V4, Bulharska a Rumunska pri poľskej Varšave. Podpísal spoločné vyhlásenie vo viacerých oblastiach ochrany životného prostredia - v oblasti klimatickej a energetickej politiky, ochrany ovzdušia, 7. environmentálneho akčného programu a novely smernice EU o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA.

Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: Gabriela Szuba