Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Odovzdanie hydrogeologického vrtu RH-1

Minister životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti osláv Svetového dňa vody symbolicky odovzdal hydrogeologický vrt RH-1 do vlastníctva mesta Handlová.