Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Fotogaléria 2013

Deň Dunaja 2013

24.06.2013
Zaujímavé informácie o našom veľtoku, poznávanie živých dunajských rýb, interaktívna výstava o Dunajských luhoch, alebo hra na kajakára. Aj o tom bol Deň Dunaja 2013 v Bratislave. Podujatie, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na najdlhšiu rieku v Európskej únii, pripravili rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v spolupráci s ďalšími partnermi. Deň Dunaja 2013. Viac

 

Vyhlásenie krajín V4 + Bulharska a Rumunska o ochrane životného prostredia

22.04.2013
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz sa 18.-19. apríla zúčastnil na 19. stretnutí krajín V4, Bulharska a Rumunska pri poľskej Varšave. Podpísal spoločné vyhlásenie vo viacerých oblastiach ochrany životného prostredia - v oblasti klimatickej a energetickej politiky, ochrany ovzdušia, 7. environmentálneho akčného programu a novely smernice EU o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA. Viac

 

Príbeh bocianov pred web kamerou pokračuje

11.04.2013
Široká verejnosť a odborníci môžu aj tento rok naživo sledovať príbeh bocianej rodinky od príletu, párenia, vyliahnutia vajec, výchovy mláďat až po ich vyletenie z hniezda. Projekt zastrešuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku. Prvý bocian priletel do najstaršieho národného parku na Slovensku pred pár dňami. Online prenos z bocianieho hniezda možno sledovať na stránke www.spravatanap.sk v časti živá kamera, ako aj prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva životného prostredia SR. Divák, ktorý prvý zistí na hniezde znášku vajíčok a pošle e-mail na info@kukaj.sk získa vecnú odmenu. Viac

 

Odovzdanie hydrogeologického vrtu RH-1

22.03.2013
Minister životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti osláv Svetového dňa vody symbolicky odovzdal hydrogeologický vrt RH-1 do vlastníctva mesta Handlová. Viac