Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

O prírode, veselo i vážne

13.02.2019

Pozývame Vás na 147. ekopodujatie O prírode, veselo i vážne, ktoré sa bude konať dňa 21. marca 2019 o 14.30 hod. v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Ul. Školská 4.

Príďte si vypočuť zaujímavé rozprávanie doc. Ing. Miroslava Sanigu, PhD., ktorý sa vo svojom výskume zameriava na živočíšstvo, najmä vtáky. Dôverne pozná stredoslovenské horstvá, v malebných zátišiach ktorých trávi nielen podstatnú časť pracovného času, ale rád tu prežíva aj chvíľky voľna. Je jedným z najznámejších popularizátorov prírody a vedy Slovenska, ktoré je pre neho jednou čarokrásnou Záhradou Eden predstavujúcou unikátne prírodovedné laboratórium.

Aby populárno-vedecká rozprava o prírode nebola len rýdzo vážna, poslucháči sa dozvedia aj veselé príhody, ktorých aktérmi budú zvierací obyvatelia našich lúk, lesov, obydlí či skál. Veríme, že tieto humorné scénky vyčaria úsmev na tvárach všetkých prítomných.

A prekvapenie na koniec – verná imitácia hlasov niektorých živočíchov, s ktorými prednášajúci takýmto spôsobom s obľubou konverzuje najmä priamo „na pľaci“ v blízkych i odľahlých zákutiach našej slovenskej Záhrady Eden.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže