Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Chcete mať na trhu viac eko-výrobkov a eko-služieb?

I vy môžte ovplyvniť smerovanie environmentálneho označovania v EÚ! Svoj názor môžete vyjadriť vo verejnej konzultácií do 3. marca.

Dotazník EU Ecolabel Strategy 2019