Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Atlas pasívnej infraštruktúry – verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti

13.05.2019

Ministerstvo životného prostredia SR sprístupnilo na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Atlas pasívnej infraštruktúry a CBA API.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Atlas pasívnej infraštruktúry možno zasielať do20. mája 2019 prostredníctvom formulára a na e-mailovú adresu:

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti sa bude konať dňa 24. 05. 2019 o 10:00 hod. v priestoroch sekcie informatiky Ministerstva životného prostredia SR, Bukurešťská 4, Bratislava.
Vašu účasť nahláste na e-mailovú adresu:

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže