Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Priemyselné znečistenie stálo Európu v roku 2009 takmer 169 miliárd €

29.11.2011 Znečistenie ovzdušia pochádzajúce z 10 000 najväčších znečisťujúcich zariadení stálo Európanov v roku 2009 102 až 169 miliárd €.

Začala sa výstava o živote vtákov v Dunajských luhoch

29.11.2011 Objaviť a zviditeľniť krásy dunajskej prírody s možnosťou ukážky dokonalého súladu sily rieky počas povodní a procesu tvorby novej pôdy a lesa, ale aj možnosť priamo sa zapojiť do zostavenia unikátnej mapovej skladačky Dunaja i potravinového reťazca nášho najväčšieho dravca orliaka morského. To všetko je súčasťou výstavy, ktorú dnes na pôde envoironrezortu otvoril minister životného prostredia Józsefa Nagya. Určite by si ju nemali nechali ujsť školské skupiny, ani rodiny so zvedavými deťmi ako aj všetci tí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o bohatstve rieky spájajúcej európske krajiny. Výstava na pôde ministerstva (Ľ. Štúra 1, Bratislava) potrvá do 8. januára budúceho roka. Táto interaktívna výstava realizovaná v rámci projektu Life+ vznikla vďaka medzinárodnému slovensko – maďarskému projektu Ochrana vtáctva Podunajska. Koordinátorom projektu je Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ.

Ministerstvo skontroluje skládku odpadov v Liptovskom Mikuláši

29.11.2011 Mesto Liptovský Mikuláš pred krátkym časom požiadalo žilinskú inšpekciu životného prostredia o povolenie navýšiť kapacitu skládky vo Veternej Porube, voči ktorej protestovali miestni občania vrátane vtedajšieho starostu! Aj napriek tlaku súčasnej starostky obce Veterná Poruba, ktorá vidí v navýšení skládky záruku jej budúceho uzavretia, nariadilo ministerstvo životného prostredia kontrolu.Na navýšení kapacity skládky má záujem vedenie mesta Liptovský Mikuláš, ktoré si tak chce zlepšiť finančnú situáciu. Ale protikorupčná linka zeleného rezortu Envirošpión a médiá upozornili ministerstvo ŽP na možné porušenie odpadového zákona práve na tejto skládke.

Najmladšia oravská obec je Dedinou roka 2011

29.11.2011 V Oravskej Lesnej sa vo štvrtok minulý týždeň uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien súťaže o titul Dedina roka 2011, ktorý získala práve táto obec.

Vianoce s bábkami v rezorte životného prostredia

29.11.2011 Vyskúšať si výrobu bábok, ich vodenie a zahrať si divadlo na bábkovej divadelnej scéne. Takúto možnosť preniesť sa do sveta čarovnej rozprávky budú mať návštevníci výstavy Vianoce s bábkami, ktorá sa začne zajtra, 30. novembra na Starom zámku v priestoroch rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Výstava priblíži vznik a vývoj piatich kamenných bábkových divadiel na Slovensku – v Žiline a v Košiciach, Starého divadla v Nitre, Bratislavského bábkového divadla a bábkového divadla Na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Ekoenergia z vody – MVE Dobrohošť ju vyrobí

28.11.2011 Vyrobí len zelenú elektrickú energiu za pomoci existujúceho hydroenergetického potenciálu. Zároveň tak nezaťaží životné prostredie, nevypustí emisie do ovzdušia a nevyprodukuje odpad. Takáto bude Malá vodná elektráreň Dobrohošť (MVE Dobrohošť). Ide o bezodpadovú formu výroby energie, ktorá nezaťaží životné prostredie zbytočnými emisiami. Ročne ho ušetrí o emisie CO2 a tuhý odpad zo spálenia zhruba 40-tisíc ton hnedého uhlia. Funkčné skúšky tejto štátnej investície v hodnote 6,8 milióna Eur, ktorú financovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, spustil dnes minister životného prostredia, József Nagy.

Environministerstvo pripravuje opatrenia proti smogu

28.11.2011 Informovanosť o smogovej situácii a kvalite ovzdušia sa pre občanov Slovenskej republiky rozšíri! Monitorované budú aj denné priemery koncentrácií prachových častíc PM10. Zároveň sa pripraví skúšobná verzia smogového varovného systému týchto ovzdušie znečisťujúcich častíc. O opatreniach rozhodla pracovná skupina zložená z odborných pracovníkov Ministerstva životného prostredia, odboru ochrany ovzdušia a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) iniciatívne zvolaná na podnet ministra Józsefa Nagya. Smog a jeho možné nebezpečenstvo je v ostatnom čase vysokoaktuálne predovšetkým v okolitých krajinách. Slovenská legislatíva je v tejto oblasti v súlade s európskou. Na riešenie problematiky však upozorňujú médiá a mimovládne organizácie.

Ochranári objavili kriticky ohrozený druh ryby!

25.11.2011 V 50-tych rokoch minulého storočia bol Blatniak tmavý v lokalitách juhozápadného a východného Slovenska dominantným druhom ryby. V tom čase bola na Žitnom ostrove odhadovaná jeho populácia na 800- až 900-tisíc kusov. Za niekoľko rokov sa ale úplne vytratil! V súčasnosti tento extrémne ohrozený druh objavili pracovníci rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Stalo sa tak počas aktuálneho monitorovania populácie rýb pri obci Moravský Sv. Ján.

Podľa OECD bude v Durbane potrebná hlavne politická vôľa

25.11.2011 Cieľom OECD je upriamiť pozornosť lídrov v Durbane na naliehavosť problémov vyplývajúcich zo zmeny klímy a potrebu odvážnych krokov, ktoré musia po diskusiách nasledovať, ako aj inšpirovať lídrov v oblasti finančných mechanizmov, ktoré môžu byť nápomocné pri zmierňovaní dopadov a adaptácii rozvojových krajín na zmenu klímy.

V areáli SVP unikli ropné látky, do Dunaja sa nedostali

22.11.2011 Dnes ráno došlo na pracovisku SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU (SVP) v objekte Centrálnych dielní vo Vlčom Hrdle k úniku ropných látok. Podľa zistení Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) je pôvodcom znečistenia spoločnosť, ktorá mala od vodohospodárov v areáli vo Vlčom Hrdle prenajatú spevnenú plochu. K úniku ropných látok do Dunaja nedošlo.

Budúcnosti na stope v Oravskej Lesnej

22.11.2011 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťaže Dedina roka 2011 bude už vo štvrtok – 24. Novembra. Podujatie, ktoré podporilo Ministerstvo životného prostredia SR sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Lesná. Tá bude Slovensko reprezentovať v prestížnej európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2012.

Ministerstvo povolilo ochranný odstrel medveďa

21.11.2011 Liptov a Turiec – tieto dva regióny majú v ostatnom období spoločný problém – medveďa hnedého. V liptovskej obci Jakubovany dochádza k stále sa opakujúcim stretom občanov s problémovým medveďom, ktorý neustále spôsobuje materiálne a finančné škody na ich úrode, včelínoch a v ovocných sadoch. V Turci zase iný medveď ohrozuje ľudí pri obci Podhradie a na miestnom salaši už roztrhal 12 oviec. A práve to boli hlavné dôvody, pre ktoré Ministerstvo životného prostredia SR vydalo povolenie na ochranný odstrel týchto problémových jedincov. V obidvoch prípadoch by mal byť odstrel vykonaný do konca novembra. V tomto roku vydal environrezort celkovo 17 povolení, z toho 3-krát bol odlov medveďa aj zrealizovaný.

EKOFOTOGRAFIA ­ IX. ročník

21.11.2011 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši usporiadalo dňa 16. novembra 2011 o 14.30 hod. v priestoroch Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši vernisáž výstavy EKOFOTOGRAFIA 2011, ktorá potrvá do 12. decembra 2011.

Rekordná pokuta pre košickú spoločnosť

16.11.2011 Za porušenie zákona o odpadoch udelili inšpektori ministerstva životného prostredia v tomto roku vôbec najvyššiu pokutu - 16 590 eur! Rozhodnutie o pokute pre spoločnosť FÚRA je už právoplatné.

Populácia kamzíka je po roku silnejšia, je ich tu takmer 930

15.11.2011 Kamzíkom sa v Tatrách v posledných rokoch darí. Aj tohtoročné jesenné spočítavanie potvrdilo nárast ich populácie. V Tatranskom národnom parku, vrátane poľskej časti jeho územia, žije 929 kamzíkov. Z toho na slovenskej strane Tatier napočítali lesníci a ochranári počas minulotýždňového spočítania 705 kamzíkov. Na poľskej strane bolo 224 kamzíkov, z toho 70 mláďat na slovenskej a 29 na poľskej strane Tatier. Na vydarenom spočítavaní kamzíkov sa tentoraz podpísalo nielen slnečné a teplé novembrové počasie, ale aj práve sa začínajúca kamzičia ruja. Počas nej sú totiž kamzíky vo väčšom pohybe. Vtedy je aj väčšia pravdepodobnosť, že sa podarí spočítať všetky jedince.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže