Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Slováci v Afrike vyrábajú ekologické tehly

07.12.2011 Vyrobené sú z odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní celulózy. Navyše, táto metóda dokáže ušetriť pri tone vyrobených tehál minimálne 75 kilogramov emisií oxidu uhličitého, ktorý vzniká pri vypaľovaní tehál klasickým spôsobom. Použiť sa dajú na výstavbu domov a administratívnych budov. Tento ekologický stavebný materiál predstavili za účasti ministra životného prostredia Józsefa Nagya včera v juhoafrickom Durbane, a to v rámci medzinárodnej konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

Vo Zvolenskej kotline rastie vzácna mäsožravá rastlina

06.12.2011 Reč je o rosičke okrúhlolistej, prastarej liečivej rastline, ktorá získava živiny chytaním drobných bezstavovcov - keďže sa často vyskytuje v rašeliniskách a v pôdach s nedostatkom živín. Na zlepšení jej podmienok v oblasti stredného Slovenska sa podieľali ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody. Tí v uplynulých dňoch odstraňovali výmladky jelší na rašeliniskách, lúkach a brehoch stojatých vôd. Ide o prísne chránenú rastlinu, za ktorej odtrhnutie alebo poškodenie hrozí pokuta až do výšky skoro 10 tis. €.

Vyschol kanál, kde sa kedysi pestovala ryža

06.12.2011 Odstránia približne 17 tisíc m3 bahna! Reč je o Kolárovskom odvodňovacom kanáli, do čistenia, ktorého sa pustila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), Správa povodia dolného Váhu. Podmienky na vyčistenie kanála, ktorý sa tiahne od Tešedíkova po Kolárovo vytvorila tohtoročná dlhotrvajúca suchá jeseň. 16-kilometrový kanál, totiž len zriedkakedy vyschne tak, aby ho bolo možné bezproblémovo vyčistiť. Naposledy to bolo v roku 1995.

Konferencia venovaná projektom OPŽP

05.12.2011 Dobudovanie kanalizácie v Zohore (Bratislavský kraj), zvýšenie ochrany pred povodňami v obci Kalinovo (Banskobystrický kraj), rekonštrukcia spaľovne v Martinskej univerzitnej nemocnici (Žilinský kraj), ale aj rekultivácia skládky odpadov v Galante (Trnavský kraj) a vybudovanie pracoviska pre archiváciu DNA živočíchov v ZOO Bojnice (Trenčiansky kraj). Toto je len časť niekoľkých úspešne zrealizovaných projektov v tomto roku.

Rekonštrukcia elektrického vedenia s dôrazom na životné prostredie

05.12.2011 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. začala tohto roku rekonštrukciu vedenia vysokého napätia v úseku Medzibrod – Ružomberok.

Environmentálny fond informuje

02.12.2011 Samosprávy, ktorým Environmentálny fond pridelil dotáciu na rok 2011 mali do konca novembra predložiť všetky potrebné doklady pre vyúčtovanie. Časť žiadateľov tak však nestihla urobiť, preto Environmantálny fond termín na ich žiadosť predĺžil do 16.12.2011. Neskorší termín ako je polovica decembra však už z technických príčin nebude možné akceptovať.

Od objavenia Gombaseckej jaskyne uplynulo 60 rokov

02.12.2011 Dobrovoľní jaskyniari pod vedením Viliama Rozložníka sa dostali do podzemných priestorov jaskyne v Slovenskom krase, len niekoľko kilometrov od Rožňavy, koncom jesene 1951. O štyri roky neskôr bola po potrebných úpravách sprístupnená. Miestni obyvatelia vtedy netušili, že táto jaskyňa s jedinečnými krasovými útvarmi sa stane reprezentatívnou lokalitou Slovenska a zároveň súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO. O Gombaseckú jaskyňu sa stará organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Správa slovenských jaskýň.

Klimatická konferencia v Durbane s hororovým začiatkom

01.12.2011 Hneď v prvý deň konferencie si zosuv pôdy po prudkom daždi v juhoafrickom Durbane vyžiadal osem životov. Rozširovať sa začali aj zatiaľ nepotvrdené správy o vystúpení Kanady z Kjótskeho protokolu. Napriek týmto udalostiam začali rokovania pracovných skupín s ambíciami pripraviť čo najviac návrhov, ktoré by sa mali nakoniec pretaviť do prijatia celosvetovej dohody o emisiách. Tá ma nahradiť doterajší Kjótsky protkol. Či sa tak aj naozaj stane, ukážu najbližšie dni.

Výskumný ústav vodného hospodárstva ukrýva jedinečné laboratóriá

01.12.2011 Príprava Vážskej kaskády či Gabčíkova – Nagymaros; vývoj nových technológií na úpravu pitnej vody a čistenie odpadových vôd; jedinečné hydrotechnické laboratóriá na testovanie krízových situácií. Toto je len malá časť činnosti rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH). Špecialisti VÚVH dali podklady projektom a vodným stavbám zabezpečujúcim tvorbu vodohospodárskej stratégie na Slovensku.

Nadácia Ekopolis získala ocenenie poroty Rady Európy za krajinu

01.12.2011 Slávnostný večer k 20. výročiu Nadácie Ekopolis bude súčasne aj oslavou ocenenia medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011, ktoré získala nadácia za grantové programy, podporujúce miestne komunity a dlhodobý prínos pre krajinu.

Za obeť padli aj vyše 150-ročné stromy, škoda je vyše 2 mil. eur

30.11.2011 Nelegálny výrub takmer 3000 kusov drevín rastúcich v katastroch obcí Donovaly, Baláže a Podkonice zistili strážcovia Správy Národného parku Nízke Tatry. Medzi vyrúbanými drevinami boli aj stromy presahujúce vek 150 rokov!

Začala sa klimatická konferencia OSN v Durbane

30.11.2011 V juhoafrickom Durbane sa tento týždeň začala 17. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 17) a 7. stretnutie strán Kjótskeho protokolu (CMP7). Od soboty 3.decembra povedie delegáciu Slovenskej republiky minister životného prostredia József Nagy, ktorý okrem účasti na koordinačných stretnutiach ministrov ŽP krajín EÚ, bilaterálnych rokovaniach a účasti na sprievodných podujatiach vystúpi s oficiálnym prejavom počas rokovaní na najvyššej úrovni. O význame konferencie svedčí aj fakt, že podľa predbežných odhadov sekretariátu UNFCCC je celkový počet účastníkov 16 000, z toho 6 000 zástupcov tretieho sektora.

Vianočné zásoby krvi pomohli doplniť aj úradníci

30.11.2011 Pracovníci Krajského úradu životného prostredia (KÚŽP) v Nitre darovali krv. V rámci akcie „Životné prostredie pre život“ chceli zamestnanci úradu podporiť krízou poznačené zdravotníctvo a zároveň pomôcť iným ľuďom.

Slovenskí rybári oslávili výročie svojho vzniku

30.11.2011 V novembri tohto roku uplynulo 85 rokov od zrodu rybárstva na Slovensku. Slovenský rybársky zväz si slávnostným aktom pripomenul neľahký proces svojho vzniku a úspešný rozvoj športového rybárstva. V sobotu 26. novembra 2011 sa v Dome umenia Fatra v Žiline zišlo vyše 300 športových rybárov a pozvaných hostí. Počas slávnosti sa udeľovali zväzové vyznamenania najaktívnejším členom, pamätnými plaketami a darmi spečatili spoluprácu zahraniční delegáti z Čiech, Poľska, Maďarska či Francúzska.

Uhynuté psy, mačky a papagáje pôjdu do kremácie

30.11.2011 Starosti čo s uhynutým psom, mačkou alebo papagájom by malo vyriešiť nové zvieracie krematórium, ktoré chcú postaviť v Trnave. Súkromný investor má úmysel vybudovať ho na Modranskej ceste v už jestvujúcom objekte, ktorý vlastní. Krematóriu by malo začať pracovať podľa plánov už od apríla budúceho roka. Bolo by v poradí ešte len druhým takýmto zariadením na Slovensku.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže