Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Vyhlásenie súťaže Budúcnosť, ktorú chceme – Kvapka ku kvapke

20.12.2011 Aj Slováci môžu navrhnúť reklamu, ktorá bude motivovať chrániť životné prostredie. Jej účelom má byť zvyšovanie osvety a inšpirovanie európskej verejnosti hľadať riešenie týkajúce sa zachovania a šetrenia vodných zdrojov pre súčasné aj budúce generácie. To je cieľom súťaže Budúcnosť, ktorú chceme – Kvapka ku kvapke, ktorú podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR. Súťaž vypísala Organizácia spojených národov v 48 európskych krajinách. Zapojiť sa do nej je možné do konca februára 2012.

Na svete je prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika SR

20.12.2011 Ochránime ľudí a ich majetok. Toto je cieľom prípravy detailných máp povodňového ohrozenia pre miesta, kde dnes alebo v blízkej budúcnosti reálne existuje riziko povodní. Ministerstvo životného prostredia ich vypracuje do konca roku 2013. Zobrazia rozsah záplav s možnými opakovaniami a zároveň znázornia pravdepodobné následky pre obyvateľstvo, hospodárske aktivity, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.

VLÁDA: Transpetrol má odviesť do rozpočtu dodatočných 15 miliónov eur pre SVP

19.12.2011 Bratislava 19. decembra (TASR) - Spoločnosť Transpetrol, a. s., má odviesť do štátnej pokladnice dodatočných 15 miliónov eur z dividend. Táto suma by mala byť následne poskytnutá vo forme návratnej finančnej pomoci štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) Banská Štiavnica. Rozhodol o tom dnes vládny kabinet na návrh rezortu životného prostredia.

Komisia pre klimaticko-energetický balíček zanikne

19.12.2011 Komisia pre klimaticko-energetický balíček, ktorá vznikla v lete 2008, do polovice januára 2012 zanikne. Plnila najmä úlohy spojené s prípravou pozícií SR k rokovaniam o konečnej podobe návrhov klimaticko-energetického balíčka a programu reforiem. Namiesto nej vznikne Komisia pre koordináciu politiky zmeny klímy na úrovni viacerých tajomníkov pod gesciou ministerstva životného prostredia.

Protipovodňové práce si do septembra vyžiadali viac ako 14 miliónov eur

19.12.2011 Vykonávanie povodňových zabezpečovacích a záchranných prác si počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka vyžiadalo približne 14,3 milióna eur. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú dnes schválila vláda. Kabinet zároveň odsúhlasil uvoľnenie tejto sumy zo štátnej pokladnice.

Posledné tohtoročné zasadnutie Rady pre životného prostredie

19.12.2011 Vybudovať a obnoviť zelenú infraštruktúru vrátane poľnohospodárskej pôdy, zelených ciest, mokradí, parkov, lesných rezervácií a morských oblastí presahujúcich hranice štátov. Na tomto pilieri bude založená stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Aj o tomto budú dnes hovoriť na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ. Slovensko v Bruseli zastupuje štátny tajomník ministerstva životného prostredia, Branislav Cimerman.

Environministerstvo vyberalo poradcu na predaj kvót transparentne

19.12.2011 Ministerstvo životného prostredia vyberalo poradcov na predaj kvót transparentne. Nemôže však zverejniť informácie, ktoré sú citlivé a mohli by účastníkov súťaže poškodiť. Ministerstvo by tak riskovalo súdnu dohru.

Zomrel prezident Václav Havel

19.12.2011 "Milí přátelé! Naše země nerozkvétá." - Je to slávna veta z úplne prvého slobodného príhovoru prezidenta na nový rok, a povedal ju prvý demokratický prezident Václav Havel 1. januára 1990. Jeho slová mali - samozrejme - širší kontext, ale on sám veľmi dobre vedel, že neutešené pomery v krajine znamenali aj katastrofický dopad na vzhľad krajiny, na naše životné prostredie. Okrem toho, že bývalý federálny a český prezident bol za totalitných čias zakladateľom a hovorcom Charty 77, bol aj osobnosťou, ktorá udržiavala silné a priateľské vzťahy s tou časťou slovenského disentu, ktorý sa volal "zelený". Bol si vedomý toho, čo všetko ochranárske spolky a aktivity znamenali pre zmenu politického režimu. O životnom prostredí a o jeho ochrane by sme na úrovni štátnej doktríny a štátnej politiky pravdepodobne dnes nehovorili, nebyť aj diela a života Václava Havla.

Prezident Gašparovič prijal obce ocenené v súťaži Dedina roka 2011

18.12.2011 Výsledky národnej súťaže Dedina roka 2011, ktorú organizovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia, a COOP Jednota Slovensko, s. d., sú už verejnosti známe a ceny boli odovzdané. Zástupcov obcí ocenených v súťaži v utorok 13. decembra prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Na stretnutí v Prezidentskom paláci sa zúčastnili aj vyhlasovatelia národnej súťaže.

J. Nagy: „Ak pán Slota nechce ďalej škodiť Slovensku,najlepšie bude, ak už svetu nikdy viac nebude pripomínať svoju aféru s Interblue."

16.12.2011 Predaj emisií na Slovensku nebol nikdy tak transparentný ako teraz.

Zabezpečiť čistotu a poriadok pri predaji emisných kvót a prinavrátiť tak ministerstvu životného prostredia stratený pozitívny imidž. To je hlavným cieľom vedenia zeleného rezortu. Ministerstvo vo verejnej súťaži vybralo poradcu, ktorý má skúsenosti na medzinárodných uhlíkových trhoch a s vysokým kreditom u potenciálnych kupcov. Výsledkom bola transparentná súťaž, ktorej víťazom sa stala česká spoločnosť Carbon Redux.

ZOO Bojnice rozširuje svoj repertoár

16.12.2011 Čínske jelene bieloúste a daniele mezopotámske sú novými členmi osadenstva bojnickej ZOO. Málo známy jeleň je úplne novým druhom chovaným na Slovensku. V Európe sa ním môže popýšiť len 9 zoologických záhrad. Jeho prirodzeným prostredím výskytu sú vysoké polohy východného Tibetu a niektoré ďalšie provincie Číny. K vzácnym druhom patrí aj Daniel mezopotámsky. Na svete žije len 850 exemplárov týchto kopytníkov. Jediným chovateľom druhu Daniela mezopotámskeho je v českých a slovenských zoologických záhradách jedine rezortná organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Bojnická ZOO. Nováčikov do Bojníc priviezli len včera, 15. decembra 2011.

Po štyroch rokoch veľké šelmy na Poľane opäť spočítajú

16.12.2011 Medveď, vlk, rys či mačka divá - vďaka sneženiu sa na Poľane vytvorili vhodné podmienky na ich spočítanie. V najbližších dňoch sa na to chystajú kolegovia z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky - Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana (CHKO Poľana) v spolupráci s ďalšími odborníkmi. 25 tisíc hektárové územie Poľany bude monitorovať zhruba 60 ľudí. Vhodné podmienky na spočítanie boli naposledy na Poľane pred 4 rokmi - vtedy napočítali 42 medveďov, 5 vlkov, 10 rysov a 5 mačiek divých.Štvrté spočítanie veľkých šeliem na snehu, v rámci projektu Veľké šelmy bude už počas nastávajúceho víkendu.

Priatelia Zeme chcú zlepšiť nakladanie s odpadmi v obciach

16.12.2011 Vyhlásili aj tretí ročník súťaže 3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj. Priatelia Zeme - SPZ chcú opäť pomôcť zviditeľniť ľudí a samosprávy, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho zlepšovať. Vyhlásili preto tretí ročník súťaže 3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj. "Vytvorenie úspešných systémov odpadového hospodárstva je odborne aj ľudsky veľmi náročná práca. Preto si súťaž kladie za cieľ vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci," agentúru SITA informoval koordinátor súťaže Martin Valentovič.

V pracích práškoch bude menej fosforov

16.12.2011 Prísne obmedzenie fosforov v prostriedkoch na pranie a umývanie riadu je podľa parlamentného spravodajcu návrhu Billa Newtona Dunna dobrý skutok pre životné prostredie a spotrebitelia si budú môcť byť istí, že tieto produkty budú ekologickejšie.

Cyklotrasa cez Sihoť: Treba bezpečné a rýchle riešenie

14.12.2011 J. Nagy: „Priznávam sa k rodinkárstvu!“

Pracovná skupina pre vyriešenie otvorenia cyklotrasy na Sihoti už pracuje! Pred pár dňami sa stretli priamo na ostrove Sihoť. Jej členov, teda zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zvolala už námestníčka primátora Bratislavy, Petra Nagyová Džerengová. Sprístupniť Sihoť pre cyklistov v predchádzajúcich týždňoch aktívne inicioval minister životného prostredia, József Nagy.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže