Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Obvinenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu

20.02.2012 Obvinenie proti fyzickej osobe za obzvlášť závažný zločin subvenčného podvodu v štádiu pokusu vznieslo v týchto dňoch Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave. Týka sa podozrenia z falšovania podkladov uvedených v Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (EF). Trestné oznámenie podala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Environmentálny fond. Prostredníctvom piatich projektov totiž obvinený Martin M. žiadal podvodným spôsobom podporu z EF v celkovej výške takmer 2-milióny eur! Za pokus o spáchanie podvodu mu teraz hrozí trestné stíhanie.

Ochrana podzemných a povrchových vôd je prvou tohtoročnou výzvou v rámci OP ŽP

20.02.2012 Zabezpečovanie sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd. Toto je cieľom prvej tohtoročnej výzvy, ktorú v uplynulých dňoch zverejnilo ministerstvo životného prostredia na internetovej stránke www.opzp.sk v rámci Operačného programu Životné prostredie. Úspešní žiadatelia tak môžu čerpaním eurofondov v rámci tejto výzvy pokrývať oprávnené výdavky na svoje projekty v rámci Prioritnej osi 1 zameranej na integrovanú ochranu a racionálne využívanie vôd. Vyčlenených je na to vyše 13 mil. eur z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Uzávierka výzvy je 18. mája tohto roka.

V Nairobi rokuje globálne fórum ministrov životného prostredia

20.02.2012 Od dnes do stredy 22. februára 2012 rokujú v kenskom hlavnom meste Nairobi účastníci 12. osobitného zasadnutia riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a globálneho fóra ministrov životného prostredia. Podujatie sa koná pri príležitosti 40. výročia založenia UNEP (Štokholm, 1972).

Povodne z topiaceho sa snehu zatiaľ nepredpokladáme

17.02.2012 Vyššie teploty a zrážky, ktoré predpovedajú meteorológovia na nasledujúce dni, môžu spôsobiť topenie snehu v južných okresoch Slovenska, avšak vzhľadom na množstvo zrážok a množstvo snehu v týchto oblastiach nepredpokladáme povodne z topiaceho sa snehu.

Vzorové úspešne realizované projekty z fondov EÚ prehľadne pre všetkých!

17.02.2012 Zvýšiť transparentnosť a úspešnosť čerpania financií z verejných zdrojov a informovať o vzorovo realizovaných projektoch. To je cieľom interaktívnej Mapy vzorových úspešne realizovaných projektov Operačného programu Životné prostredie (OPŽP). Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP ju do prevádzky spustilo v týchto dňoch. Mapa je k dispozícii pre všetkých návštevníkov portálu OPŽP www.opzp.sk 24 hodín denne. Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska okrem iného prináša aj informáciu o konkrétnych projektoch v blízkom okolí, ktoré môžu mať priamy dosah na život jeho obyvateľov.

Skončilo sa prvé stretnutie Zelenej tripartity k zonácii TANAPU

16.02.2012 Len pre pár dňami boli pripravené dva odborné návrhy zonácie Tatranského národného parku. O ich význame a prínose dnes na pôde environrezortu diskutoval minister životného prostredia József Nagy spoločne s takmer 50-timi zástupcami Zelenej tripartity. Po prvýkrát tak zástupcovia samospráv, reprezentanti vlastníkov a užívateľov lesov, zástupcovia cestovného ruchu ako aj mimovládnych organizácií a podnikateľskej sféry prerokovali odborné návrhy zonácie, na ktorých sa počas šiestich stretnutí dohodla pracovná skupina zložená z vedeckých a akademických inštitúcií a z rôznych prírodovedných oblastí. Cieľom týchto rokovaní je zohľadniť celospoločenské, sociálne a ekonomické požiadavky a dospieť k definitívnej podobe zonácie slovenských veľhôr.

Inšpektori odpadového hospodárstva zistili vlani najviac nedostatkov v obciach

16.02.2012 Inšpektori odpadového hospodárstva z rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali vlani takmer 800 kontrol. Porušenie predpisov zistili pri vyše 300 z nich, teda pri viac ako každej tretej. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 284 pokút vo výške vyše 220-tisíc eur. Inšpektori kontrolovali aj na základe podnetov od občanov či anonymných oznámení; najčastejšie sa tieto podania týkali čiernych skládok.

Macedónski experti pre oblasť manažmentu nebezpečného odpadu konzultovali na Slovensku

16.02.2012 Nakladanie s použitými batériami, akumulátormi, elektroodpadom a starými vozidlami, ale aj odovzdávanie skúseností z integračných a reformných procesov (CETIR). To bol hlavný dôvod, pre ktorý šesťčlenný tím macedónskych expertov pre oblasť manažmentu nebezpečného odpadu navštívil slovenské ministerstvo životného prostredia. Počas troch dní odborníci environrezortu poskytli priamo v teréne macedónskej delegácii informácie a skúsenosti s manažmentom nebezpečného odpadu.

Vodohospodári podpísali s Banskou Bystricou memorandum o protipovodňovej ochrane

15.02.2012 Memorandum o zabezpečení prípravy a následnej realizácie protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica podpísali dnes riaditeľ Odštepného závodu Banská Bystrica Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP) Ladislav Bariak a primátor mesta Peter Gogola. Memorandum upravuje postup oboch strán pri príprave a realizácii protipovodňovej ochrany mesta.

Minister J. Nagy: „Treba scivilizovať nepovolené zhodnocovanie odpadov.“

13.02.2012 Kopy elektroodpadu a autoplastov nachádzajúcich sa na dvoroch a pri obytných domoch, ako aj kúdoly hustého, štipľavého dymu zo záhrad. Aj takto vyzerajú v týchto dňoch niektoré osady či obce na Slovensku. Tento závažný environmentálny problém, ktorý je výsledkom sociálneho vývoja volá po urgentnom riešení. Environrezort práve v ostatnom čase vyhlásil výzvu na čerpanie eurofondov zameraných na podporu projektov pri spracovaní a nakladaní s odpadmi, kde je podmienkou zapojenie sa marginalizovaných skupín. Desiatky miest a obcí majú jedinečnú možnosť zriadiť spracovanie, separáciu či recykláciu odpadov.

Najhoršie skončili kontroly v ČOV-kách

13.02.2012 Pokuty za takmer 200-tisíc eur uložila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v minulom roku za porušenie právnych predpisov v oblasti vôd. Z celkového počtu 3464 kontrol, ktoré SIŽP vlani urobila, sa viac ako tisíc týkalo oblasti ochrany vôd. Porušenie právnych predpisov zistili pri 270 kontrolách, čo je približne štvrtina z vykonaných kontrol. Z celkového počtu 222 pokút, ktoré uložili, bola najvyššia pokuta 13 500 eur! Najlepšie skončili kontroly dodržiavania zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a zákona o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie právnych predpisov.

Monitorujeme prírodu aj pytliakov v Tatrách

10.02.2012 Pomáhajú pri mapovaní vzácnych druhov živočíchov aj pri odhaľovaní nelegálnej činnosti. Reč je o fotopascách, ktorých má vďaka sponzorom rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR - Správa Tatranského národného parku (Správa TANAPu) k dispozícii 10 ks. Strážcovia prírody využívajú ich pomoc predovšetkým pri monitoringu prírody na území TANAP-u. Fotopasce inštalujú na prirodzené priechody živočíchov a ku koristi predátorov, a tak najmä v zimnom období monitorujú správanie sa a početnosť veľkých šeliem. Výstupom zimného monitoringu bude prehľadná mapa o ich výskyte.

Nagy chce pokračovať v reforme odpadového hospodárstva

09.02.2012 Výstupom rokovania Zelenej tripartity o zákone o odpadovom hospodárstve by mal byť zákon v paragrafovanej verzii, ktorá by mohla byť podľa možností použiteľná pre nasledujúcu vládu a nasledujúci parlament, aby sa mohla spustiť samotná reforma o odpadovom hospodárstve.

EnvirOtázniky odteraz on-line

09.02.2012 Zvýšenie environmentálneho povedomia, rozšírenie obzorov v oblasti životného prostredia a jeho ochrany. To všetko ponúkajú EnvirOtázniky žiakom II. stupňa základných škôl. Po úspešnom 6. ročníku, do ktorého sa prihlásilo vyše tisíc žiakov zo 140 základných škôl, vyhlásila v týchto dňoch rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia už ďalší ročník. Siedmy ročník olympiády o životnom prostredí sa nesie v duchu Ekologickej stopy a po prvýkrát je on-line.

J. NAGY: SR nedozrela na to, aby ostala ochrana prostredia bez rezortu

09.02.2012 Slovensko ešte nedozrelo na to, aby sa ochrana životného prostredia zaobišla bez takého orgánu, akým je ministerstvo životného prostredia. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedol minister životného prostredia József Nagy pri prezentácii ďalšej časti volebného programu strany Most – Híd.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže