Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Pripravte sa na doteraz najsilnejší ročník Envirofilmu

12.03.2012 Počtom a kvalitou filmov bude aktuálny ročník Medzinárodného filmového festivalu Envirofim 2012 ten najsilnejší. Až zo 179 filmov od autorov z 31 krajín sveta vyberala komisia Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012. Tá zasadla práve v uplynulých dňoch. Do nominačnej skupiny vybrala zostavu zhruba 60 najzaujímavejších a najkvalitnejších snímok. Tie víťazné z nich v apríli vyberie medzinárodná filmová porota. Pre detskú porotu, ktorá zasadne počas festivalu, vybrala komisia 9 filmov.Najpočetnejšie obsadená je už tradične kategória dokumentárnych filmov a publicistika.

Domašu pomáha napĺňať topiaci sa sneh

09.03.2012 Hladina vodnej nádrže Veľká Domaša, ktorá bola pre deficit zrážok v uplynulých mesiacoch najnižšia za posledné roky, má v týchto dňoch stúpajúcu tendenciu. Informoval o tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavel Machava s tým, že k zlepšeniu situácie prispeli opatrenia vodohospodárov, ako aj prítok vody do nádrže z topiaceho sa snehu.

Začínate premýšľať nad letnou dovolenkou? Environrezort ponúka rady na bezstarostný návrat z nej.

09.03.2012 Ktoré suveníry z rastlín alebo živočíchov je povolené doniesť si z dovolenky bez toho, aby ste sa ocitli mimo zákona, čo všetko je dobré vedieť pri kúpe exotických živočíchov? Tieto a veľa ďalších užitočných informácií je možné nájsť v informačnom letáku, ktorý pripravilo ministerstvo životného prostredia. Ten v týchto dňoch začíname, prostredníctvom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA), s distribúciou elektronickej verzie letáku do všetkých cestovných kancelárií.

Červená pre ohrozenie životov a majetku ľudí

09.03.2012 Ktoré sú tie lokality, kde ľudí najčastejšie trápia zosuvy a povodne? Ako sa vyhnúť územiam, ktoré v budúcnosti môžu znamenať nebezpečenstvo zosuvov a povodní? Ako predchádzať ohrozeniu životov ľudí a škodám na majetku?Na tieto otázky dáva odpoveď projekt Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorého výsledky schválila Komisia pre posudzovanie a schvaľovanie výsledkov geologických prác.

Pokuta za snežienky?

09.03.2012 Na lúkach, v priekopách, záhradách, lesoch a hájoch Slovenska rastie ako prvý jarný kvet a v týchto dňoch si ju môžete kúpiť aj od pouličných predavačov. Reč je o snežienke jarnej. Tá v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nie je chránenou rastlinou, ktorú je zakázané trhať alebo zbierať v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode. Pozor – je tu však jedno ale!

Zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie už zajtra

08.03.2012 Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, ale aj diskusia o prenose emisných jednotiek AAU do ďalšieho záväzného obdobia bude patriť medzi kľúčové témy rokovania Rady ministrov životného prostredia EÚ v Bruseli, ktoré bude už zajtra, 9. marca. Rada EÚ pre ŽP je najvyšším rozhodovacím orgánom pre prijímanie rozhodnutí v oblasti životného prostredia. Na prvom tohtoročnom rokovaní bude SR zastupovať štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Branislav Cimerman.

Myšiak hôrny už loví po rehabilitácii vo voľnej prírode

08.03.2012 Myšiak hôrny už nie je obyvateľom revúckej rehabilitačnej stanice Správy Národného parku Muránska planina. Ako povedal strážca parku Pavol Balko, dravca vypustili do voľnej prírody, pretože jeho stav sa už viac nemohol zlepšiť. Dravcovi síce chýba tretina krídla, avšak vie sa sám uživiť. Zraneného dravca našli v januári na poli pri Tornali. Mal poranené krídlo a nevedel lietať.

MŽP podpísalo memorandum o spolupráci so Selyeho univerzitou v Komárne

07.03.2012 Komárno 7. marca (TASR) – Memorandum o spolupráci pri otvorení nového študijného programu environmentalistika a environmentálny manažment Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho (UJS) v Komárne podpísali dnes minister životného prostredia József Nagy (Most-Híd) a rektor UJS János Tóth. Minister v prejave označil environmentálny odbor za veľmi dôležitý do budúcnosti, ktorý sa nezaoberá iba ochranou prírody alebo bežnou ochranou životného prostredia, ale je obnoviteľnými energiami, hospodárením s prírodnými zdrojmi v priemysle a aj trvalo udržateľným rozvojom.

Geologický výskum a prieskum má oddnes nové pravidlá. Rozhodla o tom vláda SR.

07.03.2012 Ako sme na tom so zásobami nerastných surovín na Slovensku, môžu sa u nás objaviť nové termálne pramene, o ktorých sa doposiaľ nevedelo? Zistiť a overiť aktuálny stav týchto zdrojov, vytvárať podmienky pre ich lepšie využívanie ako aj realizovať prieskumy zamerané na energetické suroviny, zabezpečenie zdrojov pitnej vody, minerálnych vôd a geotermálnej energie. Toto všetko patrí medzi hlavné ciele Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR na roky 2012 až 2016, ktorý dnes schválila vláda SR. Koordinovanie úloh a sledovanie plnenia tejto koncepcie bude v rukách Slovenskej geologickej rady. Tá bude plniť funkciu poradného orgánu ministra životného prostredia.

Svište vymenili za kamzíky

07.03.2012 Kamzíkom sa v ostatnom období darí nielen na Slovensku. Pri príležitosti stého výročia prenesenia kamzíka z Álp do českých Jeseníkov sa o tom presvedčili aj pracovníci rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR – Správy Tatranského národného parku. Tí sa v uplynulých dňoch zúčastnili na otvorení výstavy u českých kolegov v Moravskoslezskom kraji, kde žije práve táto kamzičia populácia dovezená z Álp. Výmenou za sedem tatranských svišťov boli pred zhruba polstoročím tieto alpské kamzíky umiestnené aj na územie slovenskej Veľkej Fatry a Slovenského raja, kde žijú dodnes.

Minister odštartoval v Mlynskej doline akciu Vyčistime si Slovensko

06.03.2012 Nelegálne skládky odpadu je už možné nahlásiť aj cez mobil!

Spoločným čistením okolia vysokoškolských internátov v Mlynskej doline sa dnes začala celoslovenská akcia Vyčistime si Slovensko. Na upratovaní sa spolu so študentmi zúčastnil aj minister životného prostredia József Nagy, ktorý predstavil aj novú mobilnú aplikáciu na ohlasovanie nelegálnych čiernych skládok.

Environministerky Bosny a Hercegoviny a Srbskej republiky rokujú na MŽP SR

01.03.2012 Stratégia ochrany prírody, nakladanie s odpadmi či ochrana ovzdušia. Aj o tomto dnes s ministrom životného prostredia, Józsefom Nagyom hovorili šéfky envirorezortov - Srebrenka Golic, ktorá je ministerkou priestorového plánovania, stavebného inžinierstva a ekológie Republiky Srbskej a ministerka životného prostredia a turizmu Bosny a Hercegoviny – Branka Djuric. Návšteva na Ministerstve životného prostredia SR potrvá do piatka, 2.3.2012.

Ministerstvo už registruje desiatky záujemcov o akciu Vyčistime si Slovensko

01.03.2012 Upracme si našu obec, vyčistime si svoj región od smetí a neporiadku! Aj takýmto spôsobom vyzývajú obce a mestá z rôznych regiónov Slovenska ako aj školy a mimovládne inštitúcie občanov, aby priložili ruku k dielu a spoločnými silami prispeli k zelenšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

Minister J. Nagy diskutoval s možno budúcimi environmentálnymi manažérmi

28.02.2012 Aktuálna odozva na zhoršujúci sa trend životného prostredia, klimatické zmeny a konkrétne riešenie situácie. To bolo hlavnou témou včerajšej a dnešnej diskusie, ktorú pripravila Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho (PF UJS) v Komárne. Na diskusii bol na pozvanie PF UJS aj minister životného prostredia, József Nagy.

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

28.02.2012 Vykonáva viac ako kontroly, dozor či ukladanie pokút za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má v kompetencii tiež povoľovanie činností v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a je tiež špeciálnym stavebným úradom. V minulom roku vydala 573 integrovaných povolení, z ktorých 383 sa týkalo zmien v činnosti prevádzok a v 179 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže