Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Nový chránený areál na území Bratislavy – ostrov Sihoť

28.05.2012 Od mája pribudol do zoznamu chránených území Chránený areál Sihoť. V dnešný deň ho slávnostne vyhlásili predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Jedinečný dunajský ostrov Sihoť získal status chráneného areálu s 2. a 3. stupňom ochrany vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave.

Biely kal na Zemplíne vyviezli v rozpore so zákonom, konštatuje kontrola inšpektorov ŽP.

24.05.2012 Spoločnosť Bukocel, ktorá vyvážala nebezpečnú bielu látku na pole v katastri obce Nižný Hrabovec porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch. Vyplýva to z výsledkov kontroly, ktorú vykonala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská inšpekcia životného prostredia. Firma nevyviezla kaustifikačný kal na skládku v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami integrovaného povolenia, ale darovala ho spoločnosti Agrofyt v Nižnom Hrabovci na vápnenie pôdy. Na kontrolu bude nadväzovať správne konanie o uložení pokuty. Inšpektori v ňom môžu spoločnosti uložiť pokutu až takmer 332-tisíc eur.

Medvede v Tatrách ministerstvo rieši

24.05.2012 Pre obyvateľov Vysokých Tatier sú strety medveďov a ľudí vážnym a dlhodobým problémom, ktorým sa rezort životného prostredia dlhodobo zaoberá. Niekoľko medveďov sa pohybuje v súčasnosti medzi Tatranskou Lomnicou, Tatranskou Lesnou a Horným Smokovcom, kde hľadá potravu. Ministerstvo životného prostredia a jeho odborná organizácia – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku (TANAPu) sa na budúci týždeň v Tatrách stretne s vedením mesta Vysoké Tatry a navrhnú riešenia, ako zabrániť stretom medveďa a človeka. Envirorezort v súčasnosti vyhodnocuje aj možnosť ochranného odstrelu medveďov vyskytujúcich sa v blízkosti ľudských obydlí vo Vysokých Tatrách.

Deň karpatských parkov v envirorezorte

23.05.2012 Poloniny, Pieniny, Malá a Veľká Fatra ako aj ostatné chránené územia Slovenska majú v týchto dňoch jeden spoločný cieľ – osláviť prírodu. Práve dnešný deň, 23. máj vyhlásila medzinárodná organizácia Karpatská sústava chránených území (CNPA - The Carpathian Network of Protected Areas) za Deň karpatských parkov. Do osláv sa zapája aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, a to prostredníctvom správ národných parkov a chránených území.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Prvé internetové bocianie mláďa je na svete

23.05.2012 Ráno sa v priamom prenose vyliahlo prvé bocianie mláďa v hniezde v Liptovskom Mikuláši, ktoré môže sledovať verejnosť vďaka projektu živých prenosov Správy Tatranského národného parku.

V TANAPe pília suché stromy pri turistických chodníkoch

22.05.2012 So spiľovaním suchých stromov začali v týchto dňoch na území Tatranského národného parku (TANAP). Na vybraných turistických chodníkoch pracujú vyškolení drevorubači pod odborným dohľadom rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátnej ochrany prírody - Správy TANAPu. Ide o chodníky v Tatranskej Lomnici, Tatranskej Polianke, Malej Svišťovke a Hrebienku. Pohyb na týchto chodníkoch je pre turistov v čase spiľovania čiastočne obmedzený. Pílenie suchých porastov potrvá do začiatku letnej turistickej sezóny, 15.6.2012. Po tomto termíne budú všetky turistické chodníky sprístupnené bez obmedzenia.

Minister P. Žiga rokoval s primátorom Bratislavy

22.05.2012 "Ministerstvo životného prostredia neodmieta rokovania s hlavným mestom o riešení situácie okolo PKO,“ skonštatoval minister Peter Žiga po rokovaní s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom. Mesto navrhuje, aby bratislavská samospráva získala do svojho vlastníctva štátne pozemky pod Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) a vymenila ich za tie pod PKO.

EnvirOtázniky majú svojich víťazov

22.05.2012 Mená víťazov 7. ročníka on-line olympiády o životnom prostredí sú už známe. Porota udelila ceny 4 žiakom z Banskej Bystrice, Hnúšte, Senice a Martina, ktorí získali najvyšší počet bodov. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 1 300 žiakov II. stupňa z 222 základných škôl. EnvirOtázniky ponúkajú študentom II. stupňa základných škôl zvýšenie environmentálneho povedomia, rozšírenie obzorov v oblasti životného prostredia a jeho ochrany.

20. výročie smernice EÚ o biotopoch

21.05.2012 Jej cieľom je prispievať k ochrane biologickej diverzity prostredníctvom ochrany prirodzených typov biotopov a voľne žijúcich rastlín a živočíchov. Poskytuje právnu ochranu vyše 200 typom lesných, lúčnych, vodných a skalných biotopov a viac ako tisíc druhom európskeho významu. Taktiež právne chráni územia európskeho významu, ktoré členské štáty vymedzili na ploche vyše 750 000 km2. Reč je o európskej smernici o biotopoch, od ktorej prijatia prešlo práve dnes, 21. mája 2012, 20 rokov.

Program LIFE má 20 rokov

21.05.2012 Prispieť k uplatneniu a rozvoju environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia. To bolo pôvodným cieľom finančného nástroja pre životné prostredie – LIFE. V rokoch 1992-2006 spolufinancoval program LIFE projekty v 3 segmentoch: LIFE Príroda, LIFE Životné prostredie a LIFE Tretie krajiny. V celkovej sume 2,1 miliardy EUR podporil finančne vyše 2700 projektov. V roku 2007 Európsky parlament rozhodol o jeho pokračovaní na roky 2007 – 2013 pod názvom LIFE+, s rozpočtom 2,143 miliardy EUR. Od roku 1992 získalo až do dnešného dňa v rámci programu LIFE podporu celkovo 3056 projektov. Na ochranu životného prostredia pritom vynaložili 2,5 miliardy EUR. Projekty, ktoré schválila Európska komisia spolufinancuje Ministerstvo životného prostredia SR zo štátneho rozpočtu od roku 2009. Doteraz takto získalo podporu 6 projektov v celkovej výške 4,1 mil. EUR.

Aj živá príroda má svoju cenu - zajtra je Medzinárodný deň biodiverzity

21.05.2012 Schváliť významný dokument – Aktualizovaná národná stratégia na ochranu biodiverzity Slovenskej republiky, zameraný na ochranu a trvalo udržateľné využívanie rozmanitosti všetkých foriem života do roku 2020 je jednou z dôležitých úloh, ktorú chce Ministerstvo životného prostredia SR splniť do konca tohto roka. Chce tak prispieť k zachovaniu a trvalému využívaniu bohatej Slovenskej biodiverzity tak aby z nej mali úžitok naše aj budúce generácie. Pripravovaná národná stratégia má napomôcť vyriešiť otázky zosúladenia európskych právnych predpisov ochrany prírody s legislatívou SR, navrhnúť riešenia na rozumné využívanie lesov, pôdy a rybolovu.

FESTIVAL: Víťazným filmom Envirofilmu Studňa – Hlasy vody z Etiópie

18.05.2012 BANSKÁ BYSTRICA 18. mája (SITA) – Hlavnú cenu 18. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm získal taliansky dokumentárny film režisérov Paola Barberiho a Ciccarda Russa Studňa – Hlasy vody z Etiópie. Zobrazuje niekoľkodňové putovanie pastierov z kmeňa Borana v južnej Etiópii so svojimi stádami v období sucha k starobylej studni. Poukazuje na jedinečný systém vodného hospodárstva, ktoré umožňuje hospodáriť aj s malým množstvom vody tak, aby sa zadarmo ušlo každému. Ako uviedla predsedníčka medzinárodnej festivalovej poroty Kateřina Javorská, na víťaza bolo viacero favoritov a porota postupovala vylučovacou metódou. Veľkým konkurentom konečnému víťazovi bol francúzsky dokument o expedícii na Madagaskar, ktorý nakoniec zvíťazil v kategórii dokumentov.

Medvedia ruja už začala

18.05.2012 Počas troch rokov sa pohyboval na území s rozlohou 40-tisíc hektárov, vyskytol sa v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín a Tvrdošín, navštívil 50 krmovísk pôvodne určených na prikrmovanie jelenej a diviačej zveri. Koncom leta a začiatkom jesene chodil za potravou aj na polia, kde sa pestuje kukurica a obilniny. V zime spával v dvoch brlohoch vzdialených od seba vzdušnou čiarou viac ako 2 km. Reč je o najväčšej šelme žijúcej na Slovensku – medveďovi hnedom. Všetky tieto informácie zistili pracovníci rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku (TANAPu) z GPS/GSM obojku, ktorý mu nasadili. Pred pár dňami začalo pre medvede obdobie párenia. Pre bežného návštevníka tatranskej prírody sú nateraz takéto pozorovania otázkou šťastia alebo vecou náhody, pretože medvede sú v čase ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú.

2. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu vyhlásili v utorok

17.05.2012 Konferencia Krajina – Človek – Kultúra bola jedným zo sprievodných akcií 18. ročníka ENVIROFILM 2012. Niesla sa v duchu špecifík prírodného a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja a možnostiach jeho zhodnocovania pre podporu rozvoja regiónu. Zlatým klincom utorkovej konferencie v Banskej Bystrici bolo vyhlásenie 2. ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Cena podporuje úspešné aktivity smerujúce k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasuje ju Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a jej národným koordinátorom je rezortná organizácia MŽP SR - Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici.

Pozvánka na besedu s ministrom Petrom Žigom

16.05.2012 Pozvánka na besedu s ministrom životného prostredia SR Petrom Žigom na tému Národné parky vo svete a na Slovensku. Piatok 18.5.2012 o 15:00 hod., Múzeum SNP, kinosála. Banská Bystrica. Beseda je súčastou programu festivalu Envirofilm 2012.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže