Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Banská Štiavnica zostane sídlom dvoch organizácií envirorezortu

02.07.2012 „Máme záujem, aby Banská Štiavnica naďalej zostalo sídlom dvoch významných rezortných organizácií, Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a Slovenského Banského múzea.“ Oznámil to minister životného prostredia SR Peter Žiga na návšteve mesta pri príležitosti 15. výročia vzniku SVP. Stretol sa s primátorkou mesta Nadeždou Babjakovou a generálnym riaditeľom SVP Mariánom Supekom.

V nedeľu sa v Slovenskom raji začne letná turistická sezóna

29.06.2012 Brány Národného parku Slovenský raj sa pre turistov otvoria už tento víkend. V nedeľu tu začne letná turistická sezóna. Pre návštevníkov poskytuje Správa NP Slovenský raj informácie v Informačnom stredisku na Podlesku ako aj na paneloch náučných chodníkov a náučných lokalít v teréne. Vstup do národných prírodných rezervácií je na siedmich vstupoch spoplatňovaný jednodňovým (1,50 €), trojdňovým (3,50 €) a päťdňovým (6,00 €) lístkom. Tieto poplatky nie sú príjmom Správy NP Slovenský raj, ale obcí Hrabušice, Spišské Tomašovce a Smižany. Skončia tak v rozpočte obcí a len malá časť z nich sa vráti do Slovenského raja.

Brusel obnoví čerpanie eurofondov pre životné prostredie

29.06.2012 Európska komisia uvoľní pozastavenie preplácania žiadostí o platbu z fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie. Uvoľnenie týchto platieb je prejavom toho, že opatrenia, ktoré envirorezort prijal na zlepšenie funkčnosti a kontroly čerpania eurofondov, považuje Európska komisia za akceptovateľné. Toto uvoľnenie platieb je zároveň výsledkom priebežnej komunikácie s EK, v rámci ktorej dôležitú úlohu zohralo aj zintenzívnenie komunikácie na najvyššej úrovni v poslednom období. Jej súčasťou bolo tiež spoločné stretnutie ministra životného prostredia SR Petra Žigu s eurokomisárom pre regionálnu politiku Johannesom Hahnom.

15 rokov spoločného podniku slovenských vodohospodárov

29.06.2012 V nedeľu, 1. júla uplynie presne 15 rokov od vzniku Slovenského vodohospodárskeho podniku SVP so sídlom v Banskej Štiavnici. Ten obrazne povedané, zjednotil vodné hospodárstvo na Slovensku pod jednu strechu. Zlúčením dovtedajších štyroch samostatných štátnych podnikov – Povodia Dunaja, Povodia Váhu, Povodia Hrona a Povodia Bodrogu s Hornádom –sa podarilo eliminovať vplyv rozdielnej polohovej renty bývalých štátnych podnikov povodí. Vytvorili sa optimálne možnosti na vzájomnú pomoc a spoluprácu všetkých novovzniknutých odštepných závodov, a to najmä v časoch veľkých povodní.

Dnešný deň patrí Dunaju

29.06.2012 Je symbolom integrácie Európy. Spája obyvateľov susediacich podunajských krajín vrátane Slovenska. Reč je o Dunaji – druhej najdlhšej rieke Európy. Práve dnes, 29. júna si široká laická ako aj odborná verejnosť pripomína Medzinárodný deň Dunaja. Do jeho osláv sa ako jedna zo 14-tich krajín Európy zapojila aj Slovenská republika. Ministerstvo životného prostredia si spoločne s rezortnými organizáciami – Slovenským vodohospodárskym podnikom a Vodohospodárskou výstavbou, ako aj so Slovenskými elektrárňami, členom skupiny Enel, pripomenuli Deň Dunaja už začiatkom júna na Vodnom diele Gabčíkovo.

Ekosúťaž ProEnviro má svojich víťazov

28.06.2012 Do súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro sa prihlásilo celkovo 56 školských kolektívov. Odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici vyhodnotila tie najlepšie znich.

K dunajským brehom sa vrátila brehuľa hnedá

27.06.2012 Vodohospodárom a ochranárom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ sa podarilo uviesť koryto Dunaja do prírodného stavu. V blízkosti obce Chľaba spolu obnovili kolmý riečny breh Dunaja. Práve tu na 200-metrovom úseku dunajského brehu hniezdi až 970 párov brehúľ. Projekt vykonali v rámci programu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska, ktoré finančne podporilo Ministerstvo životného prostredia SR. V súčasnosti ide o najväčšiu kolóniu tohto sťahovavého operenca na Slovensku.

Ochranári dnes v Tatrách počítali kamzíkov

27.06.2012 Aj napriek zhoršenej viditeľnosti dnes v Tatrách pracovníci z odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku spoločne s kolegami zo Štátnych lesov TANAPu ako aj poľského Tatranského národného parku spočítavali kamzíky. Hlavným cieľom bolo zistiť tohtoročný prírastok kamzíčat. Výsledky budú známe o niekoľko dní, keď sa zosumarizujú údaje od všetkých účastníkov sčítania.

Minister P. Žiga: „Slovensko potrebuje kvalitný zákon o odpadoch, ktorý zavedie poriadok v životnom prostredí.“

26.06.2012 Odpadové hospodárstvo ako obnoviteľný zdroj surovín a energie. To je tohtoročným mottom medzinárodnej konferencie Technika ochrany prírody – TOP 2012. O problematike odpadov, reálnych skúsenostiach a nevyhnutných opatreniach diskutoval dnes na konferencii v Častej – Papierničke minister životného prostredia Peter Žiga spoločne so zástupcami priemyslu a akademickej obce.

Nelegálny výrub drevín na Domaši už envirorezort rieši

26.06.2012 Výrub bezmála 23-tisíc stromov vŕby, topoľa a jelše na ploche 32 hektárov v Turanoch nad Ondavou sa uskutočnil bez potrebného súhlasu. Vyplýva to z nedávno ukončenej kontroly inšpektorov z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu ŽP v Košiciach. Vinníkovi hrozí pokuta až do výšky 33 193 eur.

Podľa ornitológov vymizlo od roku 1990 na Slovensku 10 vtáčích druhov

26.06.2012 Ak sa nezmení spôsob hospodárenia, niektoré vtáky na Slovensku budeme poznať len z fotografií. Vyplýva to z monitoringu vtáctva, ktorý vykonáva Slovenská ornitologická spoločnosť v spolupráci s ornitológmi po celom Slovensku.

Informačné stredisko ochrany prírody opäť v prevádzke

25.06.2012 Informačné stredisko ochrany prírody v Štefanovej je opäť v prevádzke. Návštevníkom poskytne užitočné informácie o prírodných zaujímavostiach Národného parku Malá Fatra, chránených druhoch rastlín a živočíchov či radu o vhodnej trase na turistický výlet. Informačné stredisko bude otvorené počas pracovných dní v čase od 9:00 do 17:00, a to až do konca augusta. Mimo pracovnú dobu je návštevníkom k dispozícii dotykový interaktívny monitor s informáciami o národnom parku.

Minister P. Žiga na konferencii v Rio+20 diskutoval o vodách

22.06.2012 Voda ako jedna z top tém celej konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 bola predmetom bilaterálneho rokovania medzi slovenským ministrom životného prostredia Petrom Žigom a výkonným tajomníkom EHK OSN Svenom Alkalajom. Diskutovali aj o možnosti predĺženia pôsobenia Medzinárodného centra na hodnotenie vôd IWAC na Slovensku. Či sa tak stane, bude známe po podpise memoranda ešte počas tohto roku. IWAC by tak pôsobil na Slovensku až do roku 2015.

Zapojili sme sa do Európskeho týždňa udržateľnej energie 2012

22.06.2012 Premietanie filmu a beseda o udržateľnej energii. Aj toto bolo súčasťou environmentálneho týždňa, ktorý organizovala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody - Správa CHKO Východné Karpaty. Urobila tak pri príležitosti Európskeho týždňa udržateľnej energie. Na akcii, na ktorej spolupracovala aj Vihorlatská knižnica v Humennom, sa zúčastnilo bezmála 60 žiakov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Cieľom stretnutia bolo priblížiť študentom dôležitosť zníženia spotreby energie v lokálnom, ako aj globálnom meradle. Akcia končí dnes 22. 6. 2012.

Mláďatá sokola sú online

22.06.2012 Na sídlisku v Považskej Bystrici našli svoj prechodný domov štyri mláďatá sokola myšiara. Tie by mali z hniezda vyletieť zhruba do troch týždňov. Ochranári z odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Strážovské vrchy prišli s myšlienkou podeliť sa o tieto jedinečné okamihy so širokou verejnosťou prostredníctvom priameho prenosu. Mláďatá týchto dravcov je možné vidieť online na internetovej stránke ŠOP SR ako aj na webe envirorezortu – www.enviro.gov.sk.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže