Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

P. Žiga: „V Tichej a Kôprovej doline vyhrala príroda!“

13.07.2012 Po obhliadke v Tichej a Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách, skonštatoval minister životného prostredia SR Peter Žiga, že príroda si s veternou kalamitou poradila sama a vyrovnáva sa aj s nasledujúcou lykožrútovou kalamitou. Národný park Nízke Tatry (NAPANT) a Tatranský národný park (TANAP) navštívil minister životného prostredia včera spoločne s ministerom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomírom Jahnátkom. Okrem Tichej a Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách ministri preverili aktuálny stav v medializovanej oblasti Veľkého Boku v Nízkych Tatrách.

Ministerstvo životného prostredia nepovolilo ťažbu dreva v Tichej a Kôprovej doline

13.07.2012 Rozkladová komisia ministra životného prostredia zamietla koncom júna rozklad podaný Štátnymi lesmi TANAPu. Potvrdila tak predchádzajúce rozhodnutie ministerstva o nepovolení výnimky na ťažbu dreva v národných prírodných rezerváciách Tichá dolina a Kôprová dolina. Konkrétne ide o zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt na území, kde podľa zákona platí piaty stupeň ochrany.

80 rokov Slovenskej prírodnej rezervácie v Pieninách

13.07.2012 Rozprestiera sa v severnej časti Slovenska, pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Reč je o Pieninskom národnom parku. Ochrana pieninskej prírody sa začala dávno pred vyhlásením národného parku. Už pred 80 rokmi vyhlásili Slovenskú prírodnú rezerváciu v Pieninách. Stalo sa tak za účasti zástupcov z Československa a Poľska, dňa 17. júla 1932 v historickom lipovom parku v Červenom Kláštore. Územie Pienin sa tak stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe.

Súťaž Dedina roka na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou

13.07.2012 Prezentovať originalitu, tvorivú prácu, tradície a kultúrnu rozmanitosť krajiny a vidieckych regiónov. Takúto možnosť dáva slovenským obciam, bez štatútu mesta, súťaž Dedina roka. Návštevníkom Folklórnych slávností pod Poľanou predstavila 6. ročník súťaže rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia v rámci sprievodného podujatia Vojdite do dediny. Toto podujatie si s veľkým záujmom pozrel aj pán prezident SR Ivan Gašparovič.

Adopcia sokolov v priamom prenose

13.07.2012 Po veľkej búrke našli ochranári z odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy TANAPu dvoch opustených sokolíkov. Pokúsili sa o ich adopciu do kamerou monitorovaného hniezda na sídlisku v Poprade. Úsilie ochranárov však neskončilo podľa ich predstáv. Sokoly boli takmer dvakrát väčšie ako tie sídliskové a adopcia bola neúspešná.

EIA/SEA: Zhodnotenie konferencie

12.07.2012 V dňoch 29. a 30. mája 2012 sa na Táloch v Nízkych Tatrách konal II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2012, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Štátnou ochranou prírody SR, Katedrou krajinnej ekológie PRiF UK v Bratislave a Ústavom záhradnej a krajinnej architektúry FA STU v Bratislave.

P. Žiga: „Za najväčší úspech prvých 100 dní pôsobenia na čele rezortu životného prostredia považujem uvoľnenie čerpania európskych peňazí z Operačného programu Životné prostredie.“

11.07.2012 Vrátiť envirorezortu autoritu, otvoriť diskusiu a začať prípravu najdôležitejších zákonov, ako aj snaha nastaviť fungovanie celého rezortu tak, aby sa zvýšila jeho efektivita. Na tieto kroky sa sústredilo súčasné vedenie ministerstva životného prostredia počas prvých 100 dní novej vlády Roberta Fica. Ministerstvu sa podarilo obnoviť čerpanie európskych peňazí z Operačného programu Životné prostredie. Rozhodnutie ministrovi Petrovi Žigovi potvrdil na stretnutí koncom júna eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

Mláďatá sokolov a bocianov online v HD

09.07.2012 Projekt živých prenosov spod Tatier má ďalšie pokračovanie. Odborná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku nainštalovala webkameru na sídlisku v Poprade a v Liptovskom Mikuláši. Mláďatá štyroch sokolov z Popradu a bocianov z Demänovej v Liptovskom Mikuláši si verejnosť môže pozrieť na internetovej stránke envirorezortu.

Takmer dve tretiny všetkých kamzíkov žije na slovenskej strane Vysokých Tatier

04.07.2012 Početnosť kamzičej populácie je v slovenských veľhorách stabilizovaná. V Tatrách pribudlo oproti minulému roku 178 novonarodených kamzíčat, čo je o 29 viac ako vlani. Vyplýva to z výsledkov celoplošného sčítania kamzíkov. Toto sčítanie vykonali pracovníci z odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku spoločne s kolegami zo Štátnych lesov TANAPu ako aj poľského Tatranského národného parku.

Inšpektori ochrany ovzdušia môžu využiť nové mobilné laboratóriá

04.07.2012 Odhaliť potenciálnych znečisťovateľov ovzdušia, dosiahnuť zníženie emisií a zvýšenie kvality ovzdušia. To je hlavným cieľom projektu, na ktorom už tretí rok pracujú odborníci z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Projekt v hodnote takmer 940-tisíc eur je spolufinancovaný z eurofondov v rámci Operačného programu Životné prostredie. Vďaka nemu už v najbližších dňoch začnú inšpektori s kontrolami, pri ktorých využijú nové mobilné laboratóriá.

Odborníci envirorezortu sa zúčastnia konferencie Ramsarského dohovoru

04.07.2012 Mokrade: domov a destinácia. To je tohtoročným mottom zasadnutia Dohovoru o mokradiach s medzinárodným významom najmä ako biotopy vodného vtáctva - známom aj ako Ramsarský dohovor. V poradí už jedenáste stretnutie sa začne v piatok, 6. júla v Bukurešti. Slovensko budú na konferencii zastupovať odborníci z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR. Cieľom je počas ôsmich rokovacích dní prijať stratégiu na ďalšie tri roky. Ovplyvniť má obhospodarovanie a využívanie vodou podmienených ekosystémov, trvalo udržateľné využívanie mokradí a zelenú ekonomiku.

Banská Štiavnica zostane sídlom dvoch organizácií envirorezortu

02.07.2012 „Máme záujem, aby Banská Štiavnica naďalej zostalo sídlom dvoch významných rezortných organizácií, Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a Slovenského Banského múzea.“ Oznámil to minister životného prostredia SR Peter Žiga na návšteve mesta pri príležitosti 15. výročia vzniku SVP. Stretol sa s primátorkou mesta Nadeždou Babjakovou a generálnym riaditeľom SVP Mariánom Supekom.

V nedeľu sa v Slovenskom raji začne letná turistická sezóna

29.06.2012 Brány Národného parku Slovenský raj sa pre turistov otvoria už tento víkend. V nedeľu tu začne letná turistická sezóna. Pre návštevníkov poskytuje Správa NP Slovenský raj informácie v Informačnom stredisku na Podlesku ako aj na paneloch náučných chodníkov a náučných lokalít v teréne. Vstup do národných prírodných rezervácií je na siedmich vstupoch spoplatňovaný jednodňovým (1,50 €), trojdňovým (3,50 €) a päťdňovým (6,00 €) lístkom. Tieto poplatky nie sú príjmom Správy NP Slovenský raj, ale obcí Hrabušice, Spišské Tomašovce a Smižany. Skončia tak v rozpočte obcí a len malá časť z nich sa vráti do Slovenského raja.

Brusel obnoví čerpanie eurofondov pre životné prostredie

29.06.2012 Európska komisia uvoľní pozastavenie preplácania žiadostí o platbu z fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie. Uvoľnenie týchto platieb je prejavom toho, že opatrenia, ktoré envirorezort prijal na zlepšenie funkčnosti a kontroly čerpania eurofondov, považuje Európska komisia za akceptovateľné. Toto uvoľnenie platieb je zároveň výsledkom priebežnej komunikácie s EK, v rámci ktorej dôležitú úlohu zohralo aj zintenzívnenie komunikácie na najvyššej úrovni v poslednom období. Jej súčasťou bolo tiež spoločné stretnutie ministra životného prostredia SR Petra Žigu s eurokomisárom pre regionálnu politiku Johannesom Hahnom.

15 rokov spoločného podniku slovenských vodohospodárov

29.06.2012 V nedeľu, 1. júla uplynie presne 15 rokov od vzniku Slovenského vodohospodárskeho podniku SVP so sídlom v Banskej Štiavnici. Ten obrazne povedané, zjednotil vodné hospodárstvo na Slovensku pod jednu strechu. Zlúčením dovtedajších štyroch samostatných štátnych podnikov – Povodia Dunaja, Povodia Váhu, Povodia Hrona a Povodia Bodrogu s Hornádom –sa podarilo eliminovať vplyv rozdielnej polohovej renty bývalých štátnych podnikov povodí. Vytvorili sa optimálne možnosti na vzájomnú pomoc a spoluprácu všetkých novovzniknutých odštepných závodov, a to najmä v časoch veľkých povodní.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže