Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Za nezákonný zber lesných plodov hrozia pokuty

03.08.2012 Nastal čas, keď dozrievajú čučoriedky, lesné jahody, maliny a huby. Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že na väčšine územia národných parkov Slovenska je zber týchto lesných plodov zakázaný a v rozpore s ochranou prírody. Ten je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaný v treťom až piatom stupni ochrany – teda aj na území národných parkov. Výnimkou sú len národné parky Slovenský raj, Slovenský kras a Veľká Fatra. Aj tu je však zber povolený len pre vlastnú spotrebu. Za porušenie tohto zákazu hrozí previnilcovi pokuta, v blokovom konaní až do výšky zhruba 66 eur. Jej súčasťou môže byť aj odobratie nazbieraných lesných plodov. Za porušenie tohto zákazu vo väčšom rozsahu však hrozí pokuta až takmer 3 320 eur.

Brusel odsúhlasil veľký vodárenský projekt za 66 mil. eur v okrese Ilava

03.08.2012 Zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ako aj zber a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava. To je hlavným cieľom projektu Považskej vodárenskej spoločnosti, ktorý v uplynulých dňoch posudzovala a schválila Európska komisia. Projekt v hodnote 66 miliónov eur spĺňa podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci Ministerstva životného prostredia SR. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 36,9 mil. eur a ďalších 6,5 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR. Ide už o tretí veľký vodárenský projekt, ktorý Brusel odsúhlasil Slovensku.

Belianska jaskyňa oslavuje 130. výročie od svojho sprístupnenia

03.08.2012 Je jednou z najstaršie sprístupnených jaskýň Slovenska. Sprístupnili ju už v roku 1882. Ako prvá v Európe mala elektrické osvetlenie od roku 1896. Popýšiť sa môže aj najdlhšou prehliadkovou trasou, ktorá meria 1370 metrov. Reč je o národnej prírodnej pamiatke Belianskej jaskyni, ktorá v nedeľu 5.8.2012 oslavuje 130. výročie od svojho sprístupnenia.

Mladý sokol z online monitorovaného hniezda skončil s dvojitou zlomeninou

31.07.2012 Ochranári spozorovali, že jeden z dvoch nájdených malých sokolov, ktorí vypadli z hniezda po búrke a previezli ich z rehabilitačnej stanice z Liptovského Mikuláša a úspešne ich adoptovali k náhradným rodičom do webkamerou monitorovaného hniezda v Poprade, nevedel uchopiť potravu. Rozhodli sa pre odborné veterinárne vyšetrenie. Röntgen ukázal, že malý sokol mal dvojitú zlomeninu pravej nohy. Krehké kostičky mu však zrástli nakrivo. Prostredníctvom živého prenosu na stránke Ministerstva životného prostredia SR môže široká odborná ako aj laická verejnosť sledovať, či sa malému sokolovi podarí úspešne vyletieť z hniezda.

Inšpektori ochrany vôd ukladali pokuty

31.07.2012 Dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh, ako aj ďalších zákonov. Na tieto oblasti sa zamerali inšpektori ochrany vôd zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Tí v prvom polroku tohto roka vykonali 587 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 124 kontrolách, za čo uložili 101 pokút vo výške takmer 97-tisíc eur.

Ochranári zachránili vyše 115 ročnú lipu

30.07.2012 Unikátnej lipe v Ľubochni museli pomôcť ochranári. Tí zmenšili obvod jej koruny, orezali zoschnuté konáre, čím ju odľahčili a podporili tvorbu mladého obrastu v spodných častiach koruny. Následne ju spevnili oceľovým lanom. Tieto nevyhnutné opatrenia vykonali na záchranu jedinečného stromu pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku, spoločne odborníkmi na ošetrovanie stromov z firmy BAOBAB. Táto vyše storočná lipa pri Kollárovom dome v Ľubochni s obvodom kmeňa vyše 510 cm bola za chránenú vyhlásená pred 34 rokmi.

Vďaka ochranárom pribudol v Slovenskom raji poltucet ježkov

27.07.2012 V obci Pongrácovce pod Spišským hradom našli zhruba pred mesiacom miestni obyvatelia šesť malých ježkov – štyroch samčekov a dve samičky. Ihneď sa obrátili na odbornú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR – Štátnu ochranu prírody SR, Správu Národného parku Slovenský raj. Ochranári začali s nezvyčajnou záchrannou akciou. Týchto asi dvojtýždňových ježkov umiestnili do chovnej stanice, kde ich pravidelne kŕmili. V súčasnosti už zosilneli natoľko, že ochranári ich včera, 26. júla vo večerných hodinách vypustili do voľnej prírody.

Envirorezort venuje zvýšenú pozornosť odstraňovaniu inváznych druhov rastlín

27.07.2012 V uplynulých dňoch pracovníci odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy tatranského národného parku odstránili v Tatrách, v blízkosti Starého Smokovca celkovo 50 kusov boľševníka obrovského. V prípade priameho kontaktu s pokožkou spôsobuje táto nebezpečná invázna rastlina zdravotné problémy. Jej šťava vďaka účinkom slnečného svetla vytvára ťažké alergie podobné popáleninám.

Leto v envirorezorte oživí aj Slovenské banské múzeum

25.07.2012 Letné kultúrne podujatia v Banskej Štiavnici, nočné divadelné prehliadky Starého zámku, ale aj možnosť vidieť templárov. Tieto, ako aj mnoho iných aktivít ponúka počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny pre návštevníkov odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

Ochrancovia prírody sa stretnú v Rejdovej

25.07.2012 Zistiť reálny stav ochrany prírody vo vybraných lokalitách a navrhnúť preventívne i nápravné riešenia. Tieto a ešte ďalšie úlohy si dali za cieľ splniť ochrancovia prírody z východného Slovenska počas podujatia Tábor východoslovenských ochrancov prírody. Už 36. ročník medzinárodného podujatia pripravili tento rok aj v spolupráci s rozpočtovou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR - Krajským úradom životného prostredia Košice a ďalších partnerov.

SIŽP vykonala v prvom polroku vyše 1 800 kontrol

24.07.2012 Inšpektori z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka 1 832 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 454 kontrolách, celkovo uložili 349 pokút vo výške takmer 320-tisíc eur. Podiel porušovania zákonov v niektorých oblastiach životného prostredia dosahoval pred vyše 20-timi rokmi až 70 percent. V prvom polroku tohto roka to bolo necelých 25 percent. Aj to svedčí o tom, že environmentálne vedomie občanov aj podnikateľských subjektov sa za ostatné roky zvyšuje.

Unikátne prírastky v ZOO Bojnice

23.07.2012 Rok 2012 je pre rezortnú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR – ZOO Bojnice výnimočný. Postarali sa o to hlavne tri mláďatá pytóna zeleného, dve novonarodené zebry, surikaty, kozorožce kaukazské ako aj jedno mláďa ťavy dvojhrbej a historické odchovy antilop. Práve tie patria medzi najzaujímavejšie tohtoročné prírastky v najstaršej zoologickej záhrade na Slovensku.

Belianska jaskyňa oslavuje 131. výročie od svojho objavenia

20.07.2012 Jej vstupné časti poznali zlatokopi už pred 300 rokmi. Svedčia o tom aj nápisy ich mien na skalných stenách, ktoré sú z roku 1713 a 1731. Reč je o národnej prírodnej pamiatke Belianskej jaskyni, ktorá v nedeľu oslavuje 131. výročie od svojho objavenia v roku 1881.

Važeckú jaskyňu objavili pred 90 rokmi

20.07.2012 Hoci svojou dĺžkou 530 m patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne je najvýznamnejším jaskynným paleontologickým náleziskom jaskynného medveďa. Reč je o Važeckej jaskyni, ktorá v júli oslávila 90 rokov od svojho objavenia. Táto národná prírodná pamiatka je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Nájdete ju vo Važeckom krase na západnom okraji obce Važec.

Živé vysielanie zo ZOO Bojnice

19.07.2012 Sledovať aktuálne dianie v najstaršej zoologickej záhrade na Slovensku, získať prehľad o jej návštevnosti, ponúknuť atraktívny pohľad na bojnický zámok ako aj z vyhliadky v areáli. Toto všetko môže verejnosť vidieť na internetovej stránke rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – ZOO Bojnice. V súčasnosti je v testovacej prevádzke osem webových kamier. Ostrú prevádzku rozšírenú o ďalšie kamery plánuje zoologická záhrada spustiť začiatkom budúceho roka.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže