Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ministri životného prostredia a obrany rokovali s reštituentami o Levočských vrchoch

19.11.2012 Minister obrany SR Martin Glváč a šéf envirorezortu Peter Žiga si dnes na pôde rezortu obrany vypočuli požiadavky reštituentov z bývalého Vojenského obvodu Javorina. Tým prekáža pomalé vybavovanie žiadostí, ale aj zámer MŽ SR vyhlásiť Levočské vrchy za chránené vtáčie územie, čo by v praxi znamenalo obmedzenie ich vlastníckych a užívacích práv.

Brusel odsúhlasil veľký vodárenský projekt na Orave za vyše 87 mil. eur

16.11.2012 Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd pre 8 aglomerácií oravského regiónu. To je hlavným cieľom projektu Oravskej vodárenskej spoločnosti, ktorý v uplynulých dňoch posudzovala a schválila Európska komisia. Projekt v hodnote 87,8 mil. eur spĺňa podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci Ministerstva životného prostredia SR. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 52,2 mil. eur a ďalších 9,2 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR. Ide už o piaty veľký vodárenský projekt, ktorý Brusel odsúhlasil Slovensku.

Slávnostné odovzdanie cien v odpadovom hospodárstve Zlatý mravec za rok 2012

16.11.2012 V kongresovom centre Technopol sa 15.11.2012 v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva uskutočnilo slávnostné dekorovanie víťazov 7. ročníka súťaže Zlatý mravec, ktorá ocenila najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve za rok 2012. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Brantner Fatra s.r.o., Mondi SCP Ružomberok, TrashOut s.r.o., OLO a.s. Bratislava a v kategórii študentských projektov Ing.Juan José Chávez Fuentes z STÚ v Bratislave.

Svetové dedičstvo chránime už 40 rokov

16.11.2012 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage), známy tiež pod skratkou World Heritage, má štyridsať rokov. Generálna konferencia UNESCO ho prijala na zasadnutí 16. novembra 1972. Slovensko má v Zozname svetového dedičstva zapísaných päť kultúrnych a dve prírodné lokality.

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2012 má už svojho majiteľa

14.11.2012 V utorok 13.11.2012 udelilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Laureátom ceny sa stala Čiernohronská železnica, nezisková organizácia s projektom: Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Odborná hodnotiaca komisia udelila toto ocenenie za návrat ľudí do krajiny prostredníctvom obnovy technického diela v krajine, za prinavrátenie identity regiónu Čierny Balog a zachovanie kultúrneho dedičstva. Cenu Slovenskej republiky za krajinu odovzdal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. za prítomnosti pozvaných hostí.

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2012

09.11.2012 V utorok 13. 11. 2012 na pôde Ministerstva životného prostredia SR slávnostne vyhlásia výsledky Ceny Slovenskej republiky za krajinu.Ide o čestné vyznamenanie pre subjekty, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. SR udeľuje túto cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít, smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a následne nominuje laureáta národnej ceny na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu.

Prezident podpísal novelu o odpadoch

08.11.2012 Novelu zákona o odpadoch, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili 19. októbra 86 hlasmi, podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Právnu normu prijali v skrátenom legislatívnom konaní. Slovenská republika sa tak vyhne pokute.

Vláda schválila nové pravidlá obchodu s podnikovými emisiami EUA

08.11.2012 Vláda SR odobrila nový spôsob prerozdeľovania emisných kvót podnikom, ktorý by mal platiť od januára 2013. Podľa návrhu novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami by mali po novom niektoré podniky najmä v oblasti výroby elektrickej energie emisné povolenky v plnej miere nakupovať, výrobné podniky by časť dostali a časť kúpili. „Dražba emisných povoleniek by na budúci rok mohla podľa odhadov priniesť približne 105 miliónov eur.“ skonštatoval minister životného prostredia Peter Žiga.

EK odporúča Slovensku zvýšiť poplatky za skládky

07.11.2012 Zástupcovia Európskej komisie pre oblasť odpadového hospodárstva odporučili Slovensku prijať opatrenia na zlepšenie situácie v nakladaní s komunálnymi odpadmi. Stalo sa tak na rokovaní s našimi odborníkmi na Ministerstve životného prostredia. Predovšetkým navrhli zvýšiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky odpadov, zlepšiť separovaný zber komunálnych odpadov a pokračovať v intenzívnej spolupráci štátnych inštitúcii s miestnymi samosprávami. Slovenskú stranu na rokovaní zastupovali odborníci z envirorezortu, Ministerstva hospodárstva SR a zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska.

Týždeň vedy a techniky v envirorezorte

02.11.2012 Výstava, vedomostné kvízy, workshopy, diskusie a prednášky. Aj to je súčasťou programu Týždňa vedy a techniky v rezorte životného prostredia. Deň otvorených dverí (DOD) v Škole ochrany prírody Varín pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) – Štátna ochrana prírody SR - Správa NP Malá Fatra. Deň otvorených dverí začne v piatok (9. 11. 2012) o 9.00 hod. a potrvá až do 14.00 hod. Akcia je s voľným vstupom pre verejnosť. Program DOD je zameraný predovšetkým na študentov základných a stredných škôl. Cyklus zaujímavých prednášok pre žiakov z základných a stredných škôl z Liptova organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Prednášať budú odborníci na rastliny a živočíchy počas celého budúceho týždňa.

Požiadavky na prevádzky budú prísnejšie. Zákon o IPKZ schválila vláda SR

31.10.2012 Požiadavky na prevádzky, ktoré podliehajú integrovanému povoľovaniu, sa majú sprísniť. Vláda dnes odobrila nové znenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý upravuje postup štátu pri povoľovaní a kontrole rozsiahlejších skládok, spaľovní, rafinérií, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, bitúnkov, kafilérií, chemických tovární, cementární, sklární, výroby buničiny, papiera, lepenky, kožušín a ďalších prevádzok.

Svetový Supermarket na Správe Národného parku Malá Fatra

31.10.2012 Unikátnu interaktívnu putovnú výstavu „SVETOVÝ SUPERMARKET“ sprístupní rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Štátna ochrana prírody SR - Správa Národného parku Malá Fatra. Výstava je určená žiakom druhého stupňa základných škôl (7. - 9. ročníka) a študentom stredných škôl. Začiatok výstavy je už budúcu stredu 7.11. 2012. Výstava bude verejnosti otvorená v pracovné dni v Škole ochrany prírody Varín až do konca novembra, 30.11.2012, od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Počet kamzíkov prekročil hranicu tisíc kusov

31.10.2012 Počet kamzíkov na území Tatier prekročil hranicu tisíc kusov. Je tak zrejmé, že populácia kamzíka tatranského vrchovského neustále narastá. Kým v roku 1999 žilo v Tatrách len približne 320 kamzíkov a v roku 2005 nenapočítali pred zimou viac ako päťsto kamzíkov. Počas tohtoročného jesenného spočítania to bolo už 1096 kamzíkov.

Slovensko a Česko budú spolupracovať pri predĺžení Baťovho kanála

29.10.2012 Minister životného prostredia SR Peter Žiga a minister dopravy ČR Pavel Dobeš slávnostne podpísali v Trenčíne dohodu medzi vládou SR a ČR o dočasnom využívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Rohatec – Otrokovice.“ Stalo sa tak pri historicky prvom rokovaní vlád slovenskej a českej republiky. Predstavitelia oboch štátov sa symbolicky stretli v období osláv vzniku spoločnej Československej republiky a pri uplynutí dvoch desaťročí od vzniku samostatných republík.

Voda bude strategickou surovinou štátu

24.10.2012 Voda sa má stať strategickou surovinou štátu aj z pohľadu legislatívy. Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Gabčíkove schválila deklaráciu, z ktorej vyplýva, že voda je strategická surovina štátu podliehajúca národným záujmom, a zároveň uložila ministrovi životného prostredia do konca budúceho roka novelizovať zákon o vodách tak, aby bola slovenská voda aj definovaná v zákone.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže