Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Odborníci kritizujú projekt protipovodňových hrádzok

11.12.2012 Vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR kritizujú projekt protipovodňových opatrení, ktorý sa realizoval za bývalej vlády. Jeho súčasťou sú aj tzv. hrádzky, ktoré mali vodu zadržiavať v krajine a tak jej zabrániť, aby sa vyliala z korýt. Podľa Viliama Macuru zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sú však len jedným z piatich opatrení, ktoré sa musia pri protipovodňovej ochrane vykonávať. Odznelo to dnes na odbornej konferencii „Vodné hospodárstvo na Slovensku, jeho súčasnosť a perspektíva“ v Tatranskej Štrbe.

Inšpektori životného prostredia pokutovali za výrub stromov

10.12.2012 Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) potvrdilo rozhodnutie o udelení pokuty 11 tisíc eur spoločnosti Agro v Čelovciach za výrub ovocných stromov. Firma ju dostala za to, že nepožiadala o súhlas s výrubom, čím porušila zákon.

Povodňové práce stáli viac ako 377 tisíc eur

06.12.2012 Vláda na dnešnej schôdzi schválila Správu o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. mája do 31. augusta 2012. Podľa nej sa v danom období na Slovensku na povodňové práce vynaložilo viac ako 377 tisíc eur z rezervy štátneho rozpočtu. Na povodňové zabezpečovacie práce išlo 133 236,77 eura a na povodňové záchranné práce 243 922,98 eura. Správu na rokovanie vlády predložilo ministerstvo životného prostredia v spolupráci s ministerstvom vnútra.

Sčítanie veľkých šeliem na snehu

06.12.2012 V dňoch 8. a 9. decembra budú opäť po roku v Chránenej krajinnej oblasti Poľana sčítavať vlky, rysy, medvede a mačky divé na snehu v rámci projektu Veľké šelmy. Akcia bude zameraná na čo najobjektívnejšie zistenie početnosti veľkých šeliem v Chránenej krajinnej oblasti Poľana a jej okolí sledovaním pobytových znakov na snehu.

Minister Peter Žiga na summite o klíme v Dohe

05.12.2012 Za účasti ministra životného prostredia SR Petra Žigu v katarskej Dohe slávnostne otvorili rokovania na najvyššej úrovni 18. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o zmene klímy (UNFCCC) a 8. zasadnutia strán Kjótskeho protokolu. Slovensko bude na konferencii presadzovať, podobne ako Európska únia, schválenie jediného globálneho a komplexného, právne záväzného nástroja na znižovanie emisií. Ten by mal zaručiť, že na praktickom riešení problematiky zmeny klímy budú participovať všetci veľkí znečisťovatelia ovzdušia. Slovensko tiež presadzuje, aby nový systém fungoval podobne ako mechanizmus súčasného Kjótskeho protokolu.

Minister životného prostredia nepodporuje ťažbu zlata kyanidom

29.11.2012 Minister životného prostredia nepodporuje ťažbu zlata metódou kyanidového lúhovania a opačné tvrdenia sú nezmyslom a zavádzajú. Envirorezort naopak uprednostňuje ochranu životného prostredia a v súčasnosti neuvažuje o zmene podmienok v prípade ťažby zlata týmto spôsobom. Tie umožňujú mestám a obciam uplatniť pri ťažobných projektoch tzv. právo veta a proces povoľovania zastaviť.

Výzva envirorezortu k nakladaniu s elektroodpadom

29.11.2012 V poslednom období zaznamenal envirorezort na podnet občanov neoprávnený podomový zber starého železa, radiátorov, autobatérií, starých elektrospotrebičov, nábytku a káblov. Podomoví zberači chodia po obci, obvode a vyzývajú ľudí, aby im tieto nepotrebné veci odovzdali. Ministerstvo životného prostredia SR varuje verejnosť pred týmito osobami, ktorí často nemajú potrebné povolenia, čím porušujú zákon o odpadoch. Nepotrebný odpad môže ktokoľvek odovzdať v zbernom dvore resp. zberateľom, ktorí spĺňajú všetky zákonné normy a ktorí ich odovzdajú na odborné spracovanie. Ich zoznam poskytne príslušný miestny alebo obvodný úrad životného prostredia v mieste bydliska, prípadne je verejnosti prístupný aj na webovej stránke Združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.

Premiér ocenil kroky ministra životného prostredia

28.11.2012 Pri všetkých rozhodnutiach Ministerstva životného prostredia SR bude potrebné zohľadňovať aj to, aký budú mať vplyv na hospodársky rast a úroveň života našich občanov. Na záver kontrolného dňa na ministerstve to povedal premiér Robert Fico. Predseda vlády zdôraznil, že pri rozhodnutiach envirorezortu je dôležitá rovnováha medzi environmentálnym, sociálnym i hospodárskym aspektom.

Vláda odobrila predaj emisií AAU

28.11.2012 Slovensko plánuje predať svoje prebytočné emisné kvóty AAU jednotiek Španielsku, resp. Španielsku a Rakúsku. Obe alternatívy, ktoré navrhol minister životného prostredia Peter Žiga, v stredu odobrila vláda. Cena nie je známa, lebo materiál je pre obchodné tajomstvo čiastočne utajený.

Parlament schválil nový zákon o predaji emisných kvót

28.11.2012 Nový spôsob prerozdeľovania emisných kvót podnikom schválil parlament. Za zákon o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý bude platiť od januára 2013, hlasovalo 82 poslancov. O právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Po novom budú niektoré podniky, najmä v oblasti výroby elektrickej energie, emisné povolenky v plnej miere nakupovať, výrobné podniky časť dostanú a časť kúpia.

V envirorezorte odštartoval proces integrácie európskej geológie

21.11.2012 Nastaviť činnosť a kompetencie geologickej služby Európy, ktorá by riešila úlohy geologického výskumu a prieskumu, zhromažďovala, ale aj evidovala výsledky geologických prác na území Európy. To bolo cieľom rokovania pracovnej skupiny EUROGEOSURVEYS (EGS) k stratégii Európskej siete výskumu, ktoré sa uskutočnilo v uplynulých dňoch v priestoroch odbornej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Ministri životného prostredia a obrany rokovali s reštituentami o Levočských vrchoch

19.11.2012 Minister obrany SR Martin Glváč a šéf envirorezortu Peter Žiga si dnes na pôde rezortu obrany vypočuli požiadavky reštituentov z bývalého Vojenského obvodu Javorina. Tým prekáža pomalé vybavovanie žiadostí, ale aj zámer MŽ SR vyhlásiť Levočské vrchy za chránené vtáčie územie, čo by v praxi znamenalo obmedzenie ich vlastníckych a užívacích práv.

Brusel odsúhlasil veľký vodárenský projekt na Orave za vyše 87 mil. eur

16.11.2012 Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd pre 8 aglomerácií oravského regiónu. To je hlavným cieľom projektu Oravskej vodárenskej spoločnosti, ktorý v uplynulých dňoch posudzovala a schválila Európska komisia. Projekt v hodnote 87,8 mil. eur spĺňa podmienky Operačného programu Životné prostredie v rámci Ministerstva životného prostredia SR. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 52,2 mil. eur a ďalších 9,2 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR. Ide už o piaty veľký vodárenský projekt, ktorý Brusel odsúhlasil Slovensku.

Slávnostné odovzdanie cien v odpadovom hospodárstve Zlatý mravec za rok 2012

16.11.2012 V kongresovom centre Technopol sa 15.11.2012 v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva uskutočnilo slávnostné dekorovanie víťazov 7. ročníka súťaže Zlatý mravec, ktorá ocenila najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve za rok 2012. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Brantner Fatra s.r.o., Mondi SCP Ružomberok, TrashOut s.r.o., OLO a.s. Bratislava a v kategórii študentských projektov Ing.Juan José Chávez Fuentes z STÚ v Bratislave.

Svetové dedičstvo chránime už 40 rokov

16.11.2012 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage), známy tiež pod skratkou World Heritage, má štyridsať rokov. Generálna konferencia UNESCO ho prijala na zasadnutí 16. novembra 1972. Slovensko má v Zozname svetového dedičstva zapísaných päť kultúrnych a dve prírodné lokality.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže