Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Z uviaznutej lode na Dunaji unikli ropné látky, situáciu riešia odborníci

10.01.2013 Dnes predpoludním začali do Dunaja unikať ropné látky z rumunskej lode Euroship 1, ktorá uviazla medzi obcami Sap a Medveďov. Slovenská inšpekcia životného prostredia požiadala o pomoc hasičov. Odborníci Štátnej plavebnej správy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Komplexnej centrálnej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, a majiteľov lodí hľadajú čo najefektívnejšie riešenie na odstraňovanie a zmierňovanie následkov nehody a na ochranu životného prostredia.

Na Dunaji uviazla loď. K znečisteniu životného prostredia nedošlo

09.01.2013 V utorok podvečer uviazla na Dunaji pri obci Medveďov rumunská nákladná loď Euroship 1. Príčinou uviaznutia lode bolo plávajúce drevo, ktoré sa dostalo do kormidla. Neboli žiadne straty na životoch a zranenia, neprišlo ani k úniku ropných látok alebo chemikálií. Situáciu monitoruje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenský vodohospodársky podnik, ako správca vodných tokov na území SR. Vodohospodári sú v prípade núdze pripravení nasadiť potrebné technické a personálne sily.

Novela CITES zmenila poplatky

08.01.2013 Dňa 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona CITES (zákon č. 447/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Pre občanov okrem iného prináša aj zmeny vo výške správnych poplatkov za podávanie žiadostí.

Slovensko predalo priemyselné emisie za viac ako 12 miliónov eur

28.12.2012 Slovenská republika úspešne predala na dražbe postupne celý objem 1,805 milióna ton priemyselných emisných povoleniek EUA, ktorý jej na tento rok pridelila nariadením Európska komisia. Celkovo predaj priniesol Slovensku pri priemernej cene 6,76 eura za tonu konečných 12,193 milióna eur.

Slovensko uspelo, Európska komisia stiahla žalobu

20.12.2012 Európska komisia rozhodla o stiahnutí žaloby na Slovenskú republiku na Súdnom dvore EÚ. Žalobu podali pre neprijatie vnútroštátnych opatrení k smernici o odpade. Európska komisia prijala rozhodnutie o späťvzatí po tom, keď Slovenská republika notifikovala transpozíciu smernice a prijala rýchlu novelu zákona o odpadoch.

Znečisťovateľov má inšpekcia kontrolovať častejšie

18.12.2012 Prevádzky s dosahmi na životné prostredie majú v budúcnosti inšpektori kontrolovať častejšie. Európska únia v záujme obmedziť znečisťovanie životného prostredia priemyselnou činnosťou sprísnila pravidlá pre vypúšťanie emisií z priemyselných zariadení. Slovensko by ich malo prebrať do právneho systému prostredníctvom návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Na inšpektorátoch má preto pribudnúť 40 zamestnancov, čo si ročne vyžiada 485.000 eur.

Za poškodenie ohrozených druhov budú hroziť sankcie

18.12.2012 V prípade obchodovania s výrobkami z tuleňov a spôsobenia trvalej ujmy na exemplároch ohrozených rastlín a živočíchov hrozia sankcie, pričom členské štáty Európskej únie musia toto opatrenie prijať a uloženie sankcií zaručiť. Novelou zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorú dnes schválil parlament, Slovensko implementuje niektoré ustanovenia predpisov Európskej únie v oblasti regulácie obchodu s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a v oblasti pravidiel týkajúcich sa uvádzania výrobkov z tuleňov na trh.

Prvý Vianočný bazár na Ministerstve životného prostredia

18.12.2012 Prvý ročník charitatívneho projektu Vianočný bazár na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR) dnes otvoril dvere verejnosti. Svoje umelecké práce ponúkali deti zo Spojenej školy v Zlatých Moravciach, ktorá tento rok získala malú medailu sv. Gorazda. V priestoroch átria ministerstva bazár slávnostne otvorili štátni tajomníci MŽP SR Ján Ilavský a Vojtech Ferencz.

V Bruseli rokovala Rada EÚ pre životné prostredie

18.12.2012 V Bruseli sa 17. decembra 2012 uskutočnilo rokovanie Rady EÚ pre životné prostredie, SK delegáciu viedol štátny tajomník rezortu životného prostredia Vojtech Ferencz. Medzi kľúčové témy rokovania patrili problematika ochrany vôd a prijatie záverov Rady ku koncepcii na ochranu vodných zdrojov Európy.

MŽP vyhlási chránené vtáčie územie Levočské vrchy do konca roka

17.12.2012 Ministerstvo životného prostredia chce do konca roka vyhlásiť posledné chránené vtáčie územie v lokalite Levočské vrchy, informoval minister Peter Žiga. Slovensko tak splní povinnosť, ku ktorej sa zaviazalo ešte pred vstupom do EÚ. Levočské vrchy sú súčasťou zoznamu 41 lokalít, ktoré patria do európskej sústavy Natura 2000.

Skvosty TANAPu opäť bližšie verejnosti

17.12.2012 Po úspechu online internetových prenosov z autentického prostredia života chránených tatranských živočíchov chystá Správa TANAPu ďalšiu atraktívnu novinku. Už v januári chce spustiť prenos záberov na zimujúce dravce v oblasti Liptovskej Mary. Na dnešnej vernisáži výstavy k 64. Výročiu vyhlásenia najstaršieho národného parku na území Slovenska – Tatranského národného parku (18. december) v átriu Ministerstva životného prostredia SR to povedal riaditeľ správy TANAPu Pavol Majko.

VD Gabčíkovo je pripravené na zimnú prevádzku

14.12.2012 Zimná prevádzka vodného diela Gabčíkovo sa práve začína. Slovenský vodohospodársky podnik je pripravený zvládnuť všetky úlohy, ktoré súvisia s odvádzaním a preplavovaním ľadov cez stupeň Čunovo, gabčíkovské plavebné komory či hať Dunakiliti v starom koryte Dunaja.

Výstava k 64. výročiu TANAPu

14.12.2012 V utorok 18. decembra uplynie 64 rokov od vyhlásenia najstaršieho národného parku na území Slovenska – Tatranského národného parku. Pri tejto príležitosti Správa TANAPu pripravila výstavu, ktorou chce verejnosti priblížiť svoje pole pôsobnosti a aktivity. Jej vernisáž bude v pondelok 17. decembra o 9:00 v átriu Ministerstva životného prostredia SR.

V Medveďovskom ramene sa zlepšia podmienky pre pôvodné druhy rýb

13.12.2012 Vďaka finančnej podpore Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR začali práce na sprietočnení Medveďovského ramena pri obci Sap. Na medzinárodnom projekte LIFE na ochranu prírody Podunajska spolupracujú vodohospodári, ochranári, ako aj experti z Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho cieľom je pripojiť horný koniec ramena k Dunaju, dosiahnuť prúdiacu vodu a zastaviť zanášanie ramena sedimentmi. Tým sa zlepšia podmienky pre pôvodné druhy rýb, vtáctva a prírody.

Klimatický summit splnil naše očakávania

11.12.2012 Záverečné plenárne zasadnutie 18. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o zmene klímy (UNFCCC) a 8. zasadnutia strán Kjótskeho protokolu sa po veľmi náročných rokovaniach za účasti ministrov skončilo až v sobotu 8. decembra neskoro večer. Jeho výsledkom je akceptovateľný kompromis, ktorý do veľkej miery naplnil pozície a očakávania EÚ i Slovenska.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže