Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Za odpady uložili inšpektori pokuty v celkovej výške 200 tisíc eur

25.02.2013 Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vlani urobili 784 kontrol, nedostatky zistili pri vyše tretine z nich. Za porušenie právnych predpisov pri nakladaní s odpadmi uložili 258 pokút v celkovej výške takmer 200 tisíc eur. Najvyššiu pokutu, 16 tisíc eur, dostala spoločnosť Olimex v Trnave. Firma, ktorá zbiera použité jedlé oleje, nepredložila dokumentáciu, potrebnú na výkon kontroly. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský na zasadnutí Riadiacej rady UNEP

19.02.2013 V kenskej metropole Nairobi zasadá v týchto dňoch (18. – 22. februára) Riadiaca rada Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Hlavnou témou stretnutia je návrat k minuloročnej konferencii v Brazílii pod názvom „Rio+20:Od výsledkov k realizácii.“ Slovensko zastupuje štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Rokovania sa venujú aktuálnym i strategickým témam v oblasti životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a zelenej ekonomiky.

Inšpekcia ochrany vôd: Pri pätine kontrol zistili porušenie predpisov

18.02.2013 Porušenie právnych predpisov zistili vlani inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri pätine z 1098 kontrol a uložili 202 pokút v celkovej výške 211 972 eur. Najvyššiu pokutu vo výške 16 597 eur podľa zákona o vodách uložili Slovenskej plavbe a prístavom - Lodenici, s. r. o., v Bratislave. Dostala ju za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami. Pri rozrezávaní zvyškov starých lodí vtedy unikli ropné látky, ktoré spôsobili mimoriadne zhoršenie vôd v Malom Dunaji. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Envirorezort už 19 rokov informuje o stave životného prostredia SR

16.02.2013 Škody po povodniach, stav chránených území, ale aj environmentálne záťaže – aj o tom hovorí Správa o stave životného prostredia SR za rok 2011. Vydalo ju Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia. Ide v poradí už o 19-tu správu. Verejnosť k nej má prístup aj v elektronickej podobe na internetovej stránke www.enviroportal.sk a na stránke ministerstva životného prostredia http://www.minzp.sk/files/dokumenty/svk11s.pdf.

SIŽP: Vlani takmer 3 600 kontrol, pokuty za vyše 637 tisíc eur

12.02.2013 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 584 kontrol. Pri štvrtine z nich zistila porušenia právnych predpisov, za ktoré uložili inšpektori 713 pokút v celkovej výške 637 273 eur. Tie sú príjmom štátneho rozpočtu, idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Najvyššiu pokutu, 20 tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum Slovakia v Boleráze za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia v prevádzke spracovania kukurice.

Vláda prijala stratégiu znižovania znečisťujúcich častíc v ovzduší

11.02.2013 Vláda na dnešnej schôdzi prijala Stratégiu pre redukciu látok PM10. Ide o častice, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší a pochádzajú z výfukových plynov alebo zo spaľovania tuhých látok. Slovensko tak reaguje na proces infringementu, v ktorom je, podobne ako mnoho ďalších európskych krajín, za neplnenie požiadaviek Smernice Európskeho Parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz sa stretol s mladými umelcami

05.02.2013 S autormi diel, ktoré sú súčasťou medzinárodnej výstavy „Maľujeme farbami zeme“ sa dnes stretol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Mladý umelci prišli na ministerstvo zo Základnej školy Kráľová pri Senci, aby si pozreli unikátnu výstavu. Tvorcovia víťazného obrazu - Drak zla si z rúk štátneho tajomníka prevzali cenu za účasť v súťaži a pozitívny prístup k životnému prostrediu.

Bratislava bude vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu, projekt podporí EÚ

05.02.2013 Z čistiarní odpadových vôd v bratislavských mestských častiach Petržalka a Vrakuňa by mala prúdiť čistejšia odpadová voda. To je cieľom projektu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pod názvom Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie. Voda v novej kvalite má spĺňať všetky ustanovenia európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, najmä v ukazovateľoch dusík a fosfor. V uplynulých dňoch projekt posúdila a schválila Európska komisia. Súčasne sa ním zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti. Na projekt v celkovej hodnote 50,4 milióna eur prispeje Únia z Kohézneho fondu sumou 25,7 milióna, zo štátneho rozpočtu pribudne vyše 4 a pol milióna eur. Je to už šiesty veľký vodárenský projekt, ktorý Slovensku podporila Európska únia.

Parlament schválil zákon o IPKZ

31.01.2013 Požiadavky na prevádzky, ktoré podliehajú integrovanému povoľovaniu, sa sprísnia. Parlament dnes odsúhlasil nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Schválením zákona z dielne envirorezortu Slovensko transponovalo dôležitú smernicu EÚ o priemyselných emisiách, čím sa naplnil záväzok voči Bruselu.

Unikátna prírodná výstava už aj na Slovensku

30.01.2013 Špeciálnu putovnú výstavu výtvarných diel dnes otvoril v átriu Ministerstva životného prostredia SR štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz. Diela pochádzajú z medzinárodnej detskej umeleckej súťaže „Maľujeme farbami zeme“. Výstava je súčasťou cezhraničného slovensko–rakúskeho projektu SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region). Jej cieľom je prispieť k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s pôdou.Výstava je výberom z celkového počtu 35 tisíc diel. Do súťaže sa zapojilo 350 škôl zo Slovenska, Rakúska a Maďarska.

Svetový deň mokradí 2013 v envirorezorte

28.01.2013 Premietanie filmov, výstavy, tvorivé dielne a besedy mokradiach. Aj o tom je podujatie Týždeň mokradí. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2.2.2013) ho organizujú rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR spolu s partnermi. Téma tohtoročného Svetového dňa mokradí je „Mokrade a vodného hospodárstvo“ a nesie sa v duchu hesla „Mokrade zabezpečujú vodu“. Hlavným cieľom Týždňa mokradí bude širokú verejnosť nielen informovať o význame existencie mokradí v prírode, ale aj upozorniť na a dôležitosť ich ochrany.

ENVIROFILM 2013 sa zapojí do Európskej kampane pre zlepšenie klímy

25.01.2013 Podmanivé filmy o aktuálnych otázkach ochrany životného prostredia a atraktívne sprievodné podujatia. Aj o tom bude už 19. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí – ENVIROFILM 2013.. Aktuálny ročník ENVIROFILM-u je zapojený do celoeurópskej kampane „Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád“. Kampaňvyhlásila komisárka EÚ pre zmenu klímy Connie Hedegaard.ENVIROFILM 2013 otvorí verejnosti svoje brány 3. júna 2013 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Problém gudrónov v Devínskej Novej Vsi rieši aj minister P. Žiga

22.01.2013 Problémom nebezpečných gudrónov, ktorý už roky sužuje bratislavskú mestskú časť Devínska Nová Ves, sa začal zaoberať aj minister životného prostredia SR Peter Žiga. Na stretnutí so starostom Devínskej Novej Vsi Milanom Jamborom rokovali o tom, ako by sa dala skládka odstrániť.

Školy môžu súťažiť o najlepší enviroprojekt

22.01.2013 Podporiť aktivity škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu je poslaním súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2012/ 2013.

Národný park Malá Fatra oslavuje štvrťstoročie

18.01.2013 V severozápadnej časti Západných Karpát vyhlásili 18. januára 1988 Národný park Malá Fatra. Práve dnes tak oslavuje 25. výročie. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR – Správy NP Malá Fatra prednášky pre žiakov základných a stredných škôl. Uskutočnia sa v stredu, 23. januára v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne v čase od 8.00 do 13.00 h v jeden a pol hodinovom trvaní.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže