Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Oravská priehrada má 60 rokov

20.05.2013 Výstava v átriu Ministerstva životného prostredia SR dokumentuje 60. výročie vzniku vodného diela Oravská priehrada. Tú dnes verejnosti sprístupnil štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský spoločne s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariánom Supekom.

Slovenská agentúra životného prostredia má 20 rokov

17.05.2013 Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vznikla 17. mája 1993. Jej základnou úlohou, ktorú jej dala vláda bolo zabezpečiť a koordinovať odborné úlohy ochrany a tvorby životného prostredia. Túto úlohu plní už 20 rokov. Okrem toho zabezpečuje úlohy z národných environmentálnych akčných programov, zo stratégií, koncepcií a programov jednotlivých sektorov starostlivosti o životné prostredie.

Noc múzeí a galérií v envirorezorte

16.05.2013 Spoznajte tajomstvá prírody je názov akcie, ktorú v rámci Noci múzeí a galérií 2013 pripravili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Podujatie sa uskutoční v sobotu 18. mája v čase od 18.00 do 23.00 h v priestoroch budovy múzea na Ul. 1. mája 38 v Liptovskom Mikuláši. Pre návštevníkov je pripravené poznávanie fauny a flóry, premietanie filmov o záchranárskych akciách z jaskýň a hry pre deti.

Minister Peter Žiga predstavil koncepciu nového zákona o odpadoch

13.05.2013 Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania legislatívny zámer zákona o odpadoch. Stalo sa tak po niekoľkých mesiacoch intenzívnej diskusie s odborníkmi, predstaviteľmi zamestnávateľov, samosprávy a akademickej obce. Jeho cieľom je zaviesť opatrenia na výrazné zníženie ukladania odpadov na skládky a podpora separovania.

Vyšla správa o stave kvality ovzdušia v Európe

10.05.2013 Aká je kvalita ovzdušia v Európe? Čo sú hlavné zdroje jeho znečistenia? Čo môžu Európania urobiť pre zlepšenie jeho kvality? Ako ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie? Na tieto otázky sa snaží odpovedať publikácia Európskej environmentálnej agentúry Signály s podtitulom Každým nádychom. Cez krátke články a rozhovory odkrýva príbeh ovzdušia, a to najmä väzby medzi zmenou klímy a ovzduším, pôsobenie znečisťujúcich látok v atmosfére a vplyv kvality ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie. Každá téma obsahuje krátky prehľad európskej a národnej legislatívy a odkazy na ďalšie informačné zdroje.

Odborná verejnosť diskutovala o novele zákona o ochrane prírody a krajiny

06.05.2013 Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu sa dnes uskutočnilo verejné prerokovanie pracovnej verzie novely zákona o ochrane prírody a krajiny.

Rezort životného prostredia na výstave BB BAU v Banskej Bystrici.

02.05.2013 Myslíte ekologicky a chystáte sa v blízkej budúcnosti stavať, rekonštruovať, modernizovať svoje bývanie? Navštívte v dňoch 9. – 11. mája 2013 výstavu BB BAU na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Ekologický a ekonomický aspekt moderných stavebných materiálov, cenovo dostupné riešenia všetkých druhov stavieb a bývania sú hlavnou témou jej prvého ročníka.

P. ŽIGA: Opatrenia na zvýšenie hladiny Domaše boli urobené správne

01.05.2013 Opatrenia na zabezpečenie zvýšenia hladiny vodnej nádrže Domaša, prijaté vlani v septembri, boli podľa ministra životného prostredia Petra Žigu účinné. Na dnešnom stretnutí so starostami obcí, zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, podnikateľmi a občianskymi aktivistami v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov šéf rezortu konštatoval, že regulácia odtoku a priaznivé počasie prispeli k zlepšeniu stavu.

Minister Peter Žiga pokrstil v Bojniciach mláďa vzácnej zebry

01.05.2013 Krstným otcom zebry Chapmanovej sa stal dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Štvormesačný Ugali bol pokrstený v zmysle tradície bojnickej ZOO. Slávnostný krst bol súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny 2013 v najstaršej ZOO na Slovensku. Tá je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Mláďa zebry sa narodilo na Silvestra, 31. decembra 2012.

Minister Peter Žiga otvoril sezónu v košickej ZOO

01.05.2013 Bránu košickej zoologickej záhrady odomkol v stredu 1. mája minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s viceprimátorkou Košíc Renátou Lenártovou a riaditeľom ZOO Košice Erichom Kočnerom. Symbolické otvorenie letnej turistickej sezóny v najväčšej zoo na Slovensku sprevádzal orliak bielohlavý, ktorý pristál na ruke ministra. Ten sa stal krstným otcom malej opičky Coco. Mláďa malpy hnedej sa tu narodilo po šiestich rokoch. ZOO Košice prilákala v tento deň vyše 4-tisíc návštevníkov.

Geologický archív bude on-line, aj vďaka eurofondom

29.04.2013 Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra pomôže dokončiť príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostane 7 mil. strán textu, 800-tisíc strán grafických príloh a zhruba 42-tisíc kultúrnych objektov. Výška schválenej pomoci je vyše 2,6 mil. eur. Digitalizáciou dokumentov sa vysoko zníži riziko ich znehodnotenia a zvýši sa ich dostupnosť pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

TANAP: Lesný požiar už uhasili. Zasahovali aj strážcovia ochrany prírody

26.04.2013 Požiar lesného porastu v Tatranskom národnom parku v blízkosti Starého Smokovca pomáhalo hasiť aj osem profesionálnych strážcov z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. S prenosnými vodnými vakmi najskôr rozhrabávali jednotlivé ohniská a následne likvidovali sekundárny požiar. Ten sa šíril prostredníctvom koreňového systému asi 30 metrov za líniou požiaru v nezasiahnutom lese. Spoločne s leteckými hasičmi a zásahom vrtuľníka, ako aj s hasičmi Okresného riaditeľstva z Popradu, uhasili požiar dnes krátko popoludní a situácia je už pod kontrolou.

Tatranský národný park zasiahol požiar. Situácia je už pod kontrolou

25.04.2013 V popoludňajších hodinách v blízkosti cintorína v Starom Smokovci v TANAP-e vznikol lesný požiar. Pre množstvo suchej trávy a silný vietor sa rýchlo rozšíril na priľahlé lesné porasty zaradené v 3.stupni ochrany národného parku. Podľa odhadov zničil požiar približne 30 hektárov lesa neďaleko intravilánu mesta Vysoké Tatry. Aj po zásahu prostredníctvom vrtuľníkov s „bambi vakmi“ sa oheň vo večerných hodinách podarilo dostať pod kontrolu.

Skončilo sa neformálne stretnutie Rady ministrov ŽP

25.04.2013 Pripraviť stratégiu EÚ v oblasti spolupráce krajín po roku 2020 pri riešení nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách a rozvíjať trh pre zelené produkty. To boli hlavné témy neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia krajín EÚ, Chorvátska, Nórska, Islandu, Švajčiarska, Turecka a niektorých balkánskych krajín v Dubline. Slovenskú republiku na tomto rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Pozvanie írskeho ministra životného prostredia Phila Hogana prijala aj Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard, komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a ďalší významní členovia európskych inštitúcií.

Vedci z celého sveta sa stretli v Benátkach. Témou bolo ukladanie CO2 do podzemia

25.04.2013 Vyše 150 delegátov z 30 krajín sveta rokovali v Benátkach na tému vedeckých perspektív vo vývoji ukladania oxidu uhličitého do podzemia. Európske vedecké zoskupenie CO2GeoNet Open Forum dalo priestor odborníkom z celej Európy – zástupcom akademickej obce, výskumných ústavov, top manažérom z priemyslu, právnikom ako aj zástupcom európskych a medzinárodných inštitúcií. Zhodli sa na tom, že kľúčovú úlohu v oblasti podzemného ukladania CO2 budú zohrávať pilotné projekty. Tie majú vtláčať oxid uhličitý do geologickej formácie v množstve menšom ako 0,1 miliónton.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže