Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Konferencia Nerastné suroviny Slovenskej republiky – udržateľnosť a potenciál

04.06.2013 Spojiť zástupcov všetkých odvetví, zaoberajúcich sa nerastnými surovinami a pokúsiť sa vytvoriť „Národnú platformu pre oblasť nerastných surovín“ ako jednotného fóra, z ktorého budú vychádzať podstatné rozhodnutia v tejto problematike – to bol cieľ konferencie na tému Nerastné suroviny Slovenskej republiky – udržateľnosť a potenciál. 28. mája ju zorganizoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave.

Premiér R. Fico: Sme pripravení zvládnuť storočnú vodu

03.06.2013 Hladina riek Dunaja a Moravy pri Devíne v Bratislave stúpa. O 15. hodine namerali výšku hladiny Dunaja v Devíne 746 a v Bratislave 774 centimetrov. Pracovníci Ministerstva životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho podniku prijímajú operatívne opatrenia na ochranu proti povodniam, vrátane inštalácie mobilného protipovodňového hradenia. Priamo v ohrozenom Devíne bol na ne popoludní dohliadnuť predseda vlády Robert Fico i ministri životného prostredia a obrany Peter Žiga a Martin Glváč. Podľa premiéra sme pripravení bojovať so storočnou vodou a vďaka protipovodňovým opatreniam zvládnuť situáciu podobnú tej, ako nastala v roku 2002.

V deviatich mestách Slovenska začal Envirofilm

03.06.2013 V znamení filmov s environmentálnou problematikou aj sprievodných podujatí sa bude niesť tento týždeň v Banskej Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, Kremnici, Košiciach, Skalici, Poltári, Krupine a Bratislave. V poradí 19. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013 otvoril dnes v Banskej Bystrici minister životného prostredia Peter Žiga spoločne so štátnym tajomníkom Jánom Ilavským.Do súťažnej prehliadky filmov a televíznych programov s environmentálnou problematikou sa prihlásilo 189 filmových titulov z 29 krajín, čo je rekordný počet filmov v histórii Envirofilmu.Slávnostné vyhodnotenie festivalu bude 7. júna.

Povodňová aktivita na Dunaji, SVP osádza mobilné hradenie

03.06.2013 Hladina riek Dunaja a Moravy pri Devíne v Bratislave stúpa pomalšie ako sa očakávalo, do rána však voda stihla zaliať pamätník Brána slobody. Dnes predpoludním o 11.00 hodine namerali na Dunaji v profile Bratislava - Devín výšku hladiny 720 centimetrov. Slovenský vodohospodársky podnik operatívne zareagoval na hydrometeorologické predpovede, ktoré avizovali nebezpečný povodňový vývoj na Dunaji na základe prudkého vzostupu vodných hladín v Rakúsku a Nemecku.

Minister Peter Žiga sa vzdal kresla, na jeden deň ho požičal deťom

01.06.2013 Minister životného prostredia Peter Žiga sa v sobotu, 1. júna na jeden deň vzdal svojho ministerského kresla. Požičal ho deťom, ktorým ministerstvo počas Medzinárodného dňa detí a blížiaceho sa Svetového dňa životného prostredia – 5. júna, otvorilo svoje brány. Celá akcia vyvrcholila krátko pred 14-tou hodinou žrebovaním tomboly, do ktorej sa zapojili stovky detí. Envirorezort chcel aj týmto podujatím motivovať deti, aby sa viac zaujímali o prírodu a jej ochranu.

Minister životného prostredia ocenil ekologické projekty trnavského závodu PSA Peugeot Citroën

31.05.2013 Minister životného prostredia SR Peter Žiga navštívil trnavský závod automobilky PSA Peugeot Citroën. Predstavitelia automobilky na čele s generálnym riaditeľom slovenského podniku Patrice Peslierom ho informovali o projektoch v oblasti životného prostredia, ako pestovanie biomasy, alebo recyklácia dažďových vôd z retenčnej nádrže.

Odborníci na envirozáťaže sa stretli v Bratislave

31.05.2013 Riešenie environmentálnych záťaží patrí medzi priority súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR. Na medzinárodnej konferencii Znečistené územia 2013 v Bratislave to zdôraznil štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz. Vyzdvihol význam a potrebu výmeny poznatkov a skúseností v tejto oblasti a zhodnotil aktivity ministerstva v oblasti odstraňovania kontaminácie životného prostredia. Konferencia skončí dnes 31. mája návštevou areálu podniku Slovnaft, ktorý dlhodobo rieši elimináciu starej envirozáťaže.

Vláda odobrila novelu geologického zákona, pri územnom plánovaní sa má pamätať na zosuvy

30.05.2013 Výstavba budov na miestach, kde sa zosúva pôda, by sa mala skončiť. Pri územnom plánovaní by sa po novom mali brať do úvahy údaje geologického charakteru, najmä v súvislosti s možnými zosuvmi pôdy. Počíta s tým novela geologického zákona, ktorú dnes schválila vláda SR.

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2013

29.05.2013 Výmena informácií a praktických skúseností expertov zo štátnych organizácií, vedeckých a výskumných spoločností, ktoré sa zameriavajú na kontaminované lokality a legislatívu, posúdenie rizík, udržateľných technológií a metód sanácie – to sú ciele trojdňovej medzinárodnej konferencie Znečistené územia 2013, ktorá sa dnes začala v Bratislave. Organizuje ju Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR.

Pokus o slovenský rekord v chránených územiach

28.05.2013 Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Štátna ochrana prírody SR sa po prvýkrát v histórii pokúsi o slovenský rekord v rámci akcie Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach. Toto úsilie o vytvorenie rekordu vyvrcholí symbolicky na Svetový deň životného prostredia – 5. júna. Podujatie je zároveň sprievodnou aktivitou k Medzinárodnému festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013.

Pred 20 rokmi Slovensko podpísalo Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

24.05.2013 Čoraz častejšie extrémne suchá s nedostatkom vody, alebo naopak záplavy, prívalové dažde a hurikány. Aj takýmto spôsobom sa prejavuje zmena klímy spôsobená zvyšovaním koncentrácie emisií skleníkových plynov v atmosfére. Jej nepriaznivé dôsledky patria v poslednom období medzi celosvetovo diskutované témy.

Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2013

24.05.2013 Pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity, ktorý sme si pripomenuli 22. mája, vyhlasuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR po štvrtý raz súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie.

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomíname 22. mája

22.05.2013 Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť všetkých foriem života, zahŕňa v sebe ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity – 22. mája pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prednášky pre žiakov stredných škôl. Zamerané boli na územnú a druhovú ochranu v národných parkoch Slovenska. Pre najmenších pripravili rozprávanie o spoznávaní vtáčích druhov.

O prestížny titul Dedina roka 2013 bude súťažiť 27 obcí

21.05.2013 Do súťaže Dedina roka 2013 sa prihlásilo celkovo 27 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Vyhlásilo ju Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. V súťaži obce prezentujú úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšenie kvality životného prostredia a rozvoj dedín na národnej a medzinárodnej úrovni. Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie, ktoré je dostupné na webovej stránke www.e-obce.sk do 31. augusta. Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v septembri 2013.

Minister Peter Žiga víta enviroprojekt, ktorý chce vrátiť raky do prírody

21.05.2013 V čistiarni odpadových vôd v bratislavskej Devínskej Novej Vsi dnes predstavili projekt pod názvom Zachraňujeme raky pre Slovensko. Jeho cieľom je podporiť rast populácie rakov a ich návrat do slovenskej prírody. Na projekte spolupracuje spoločnosť Volkswagen Slovakia a katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Oficiálnym spustením projektu bolo dnešné otvorenie chovnej stanice za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže