Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Ochrancovia prírody sa stretnú v Slovenskom rudohorí

25.07.2013 Prehĺbiť si poznatky o prírodných hodnotách, zistiť reálny stav ochrany prírody vo vybraných lokalitách a navrhnúť preventívne i nápravné riešenia. Tieto i ďalšie úlohy si dali za cieľ splniť ochrancovia prírody z východného Slovenska počas podujatia Tábor východoslovenských ochrancov prírody. V poradí už 37. ročník medzinárodného podujatia pripravili tento rok aj v spolupráci s rozpočtovou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Obvodným úradom životného prostredia v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Peter Žiga.

Veľká Fatra privítala tábor ochrancov prírody

23.07.2013 Oboznámiť sa s prírodnými hodnotami Veľkej Fatry a prispieť k získaniu nových odborných poznatkov o tomto území. To bol cieľ v poradí už 49. celoslovenského tábora ochrancov prírody a krajiny, ktorý sa uskutočnil v tretí júlový týždeň v areáli športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach. Zorganizovali ho rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Štátna ochrana prírody SR spoločne s Ústredným výborom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi. Na tábore bolo 93 dobrovoľných a profesionálnych ochrancov prírody zo Slovenska a Českej republiky. Je súčasťou projektu „Příroda nezná hranic“.

P. Žiga: Buďme lídrami zelených tém, ale nie na úkor kvality života

22.07.2013 Štrukturálna reforma systému obchodovania s emisiami (ETS) a rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetiky do roku 2030 boli témy dnešného stretnutia ministra životného prostredia SR Petra Žigu s britským ministrom pre klimatické zmeny a energetiku Edwardom Daveym v Bratislave. Obaja partneri sa zhodli na potrebe technologickej neutrality jednotlivých krajín EÚ pri znižovaní emisií uhlíka. Minister Žiga zdôraznil, že SR je za to, aby bola EÚ lídrom zelených tém, avšak nie na úkor kvality života ľudía konkurencieschopnosti našich podnikov.

Výstava o tragickej povodni na toku Malá Svinka

22.07.2013 Nevídanú spúšť a 52 obetí za sebou zanechala obrovská prietrž mračien, ktorá sa 20. júla 1998 prehnala nad šarišskými obcami. Tragédia postihla najmä obyvateľov Jarovníc. Pripomína ju výstava „15 rokov od povodne na toku Malá Svinka“, ktorú dnes v átriu ministerstva životného prostredia slávnostne otvoril štátny tajomník rezortu Ján Ilavský. Výstavu pripravili pracovníci košického odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica s cieľom uctiť si pamiatku obetí tejto, z hľadiska počtu obetí doteraz najtragickejšej povodne na Slovensku a súčasne upozorniť, že tzv. bleskové povodne sa môžu u nás vyskytnúť kdekoľvek a kedykoľvek.

MŽP SR vyhlásilo súťaž na nákup techniky pre rezort a jeho organizácie

19.07.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo súťaž na nákup informačno – komunikačných technológií. Verejné obstarávanie sa bude týkať ministerstva a jeho jedenástich rezortných organizácií. Víťazný uchádzač získa rámcovú zmluvu na obdobie štyroch rokov v hodnote približne 16 miliónov 487 tisíc eur. Táto hodnota však predstavuje maximálnu sumu a nebude sa musieť vyčerpať, pretože nákup sa bude odohrávať na princípe objednávok. Podstatná časť z tejto sumy sa bude refundovať z operačných programov a finančných mechanizmov Európskej Únie (napríklad Operačný program Životné prostredie, prípadne program LIFE+ Nature). Rezort postupuje aj na základe odporučení Najvyššieho kontrolného úradu po jeho kontrole.

Dvadsaťročné obdobie sucha sa v ramennom systéme Dunajské Kriviny čoskoro skončí

18.07.2013 Vodohospodárom a ochranárom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ sa podarilo priviesť vodu do oblasti Dunajské Kriviny nachádzajúcej sa v blízkosti obce Dobrohošť asi 20 km od Bratislavy. Spoločne so zástupcami z Ministerstva životného prostredia SR a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave otvorili nápustný prívod vody do ramenného systému. Táto oblasť by tak opäť mala prilákať pôvodné druhy obojživelníkov – ropuchy, rosničky, skokanov, ale aj vtákov ako haju tmavú a bociana čierneho.

Štát bude po novom chrániť vodu viac a prísnejšie, HN zavádzajú

16.07.2013 Dnešný článok v Hospodárskych novinách, s titulkom "Vláda vidí nový biznis: vývoz vody" vytvára zavádzajúci dojem, že štát mieni obchodovať s vodou, alebo takýto obchod podporiť, čo je nezmysel. Faktom je pravý opak. Autorka článku mala k dispozícii odpoveď rezortu, ktorá jasne hovorila o tom, že v návrhu novely vodného zákona ide o ochranu vodných zdrojov Slovenskej republiky, ktorá má zaviesť pre prípadný vývoz vody za hranice SR tvrdé a prísne pravidlá. Štát v súčasnosti vývoz vody nepodporuje a ani podobnú podporu neplánuje. Ide o čisto preventívne ochranné opatrenie, ktoré má chrániť národné nerastné bohatstvo v podobe zásob vody.

Sokoly vyleteli z hniezda v priamom prenose HD kvality so zvukom

10.07.2013 Odborníci aj široká verejnosť sa počas ôsmich týždňov delili o zážitky z pozorovania sokolích mláďat od vyliahnutia až po výchovu. Rodinku sokola myšiara, ktorá sa udomácnila na najvyššom poschodí kostola na námestí v Žiline, vďaka pokračujúcim online prenosom obdivovali tisícky návštevníkov internetových stránok Správy TANAPu. Mimoriadny záujem o tieto unikáty dokumentuje aj fakt, že sa pripájali návštevníci zo 74 krajín celého sveta.

Minister Peter Žiga prijal čínskeho veľvyslanca na Slovensku

10.07.2013 Minister životného prostredia SR Peter Žiga prijal nového veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Pan Weifanga. Šéf envirorezortu oboznámil veľvyslanca s agendou, ktorú má v kompetencii ministerstvo a jeho rezortné organizácie. Zamerali sa na priority ministerstva ale aj veľké projekty a investície, ktoré rezort pripravuje a už v súčasnosti realizuje.

V ZOO Bojnice sa narodila vzácna minikengura

10.07.2013 Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Zoologická záhrada v Bojniciach má nový prírastok. Je ním kengura parma, ktorá sa v najstaršej zoo na Slovensku narodila vôbec po prvýkrát. Mláďaťu sa darí, prednedávnom sa osmelilo a vybralo sa na potulky výbehom mimo bezpečia maminho vaku.

Vláda SR schválila koncepciu nového zákona o odpadoch

04.07.2013 Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia schválila vláda SR. Návrh počíta so zrušením Recyklačného fondu, zavedením povinnosti autorizácie kolektívnych organizácií, pričom autorizáciu bude vykonávať samotné ministerstvo ako aj zavedením úplného zákazu výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb alebo výrazné sprísnenie podmienok výkupu. Konkrétne paragrafové znenie zákona envirorezort predloží vládnemu kabinetu do konca tohto roku.

Minister Peter Žiga poďakoval vodohospodárom za ich prácu počas júnovej povodne na Dunaji

04.07.2013 Na júnových záchranných a zabezpečovacích prácach sa spolupodieľali aj vodohospodári, hydrometeorológovia a výskumní pracovníci vo vodnom hospodárstve. Za dobrú prácu im poďakoval minister životného prostredia Peter Žiga. Nový systém protipovodňovej ochrany Bratislavy vybudovaný v rokoch 2005 až 2010 za takmer 33 miliónov eur teraz efektívne ochránil hlavné mesto Slovenska pred storočnou vodou, nové opatrenia sa významnou mierou osvedčili aj v Štúrove. V protipovodňových opatreniach bude rezort pokračovať aj naďalej.

Júnové povodne priniesli webovej stránke SHMÚ rekordnú návštevnosť

03.07.2013 Internetová stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk zaznamenala v júni 2013 ďalší rekord návštevnosti. V tomto mesiaci si stránku otvorilo 1,633 milióna jedinečných návštevníkov. Na stránke urobili 8,633 milióna návštev a systém zaregistroval viac ako 37 a pol milióna zobrazení.

Na banské stavby sa zákon o významných investíciách nevzťahuje. Podporil to aj minister Peter Žiga

26.06.2013 Parlament schválil novelu zákona o významných investíciách. Tá sa však nebude dať využiť pri rozhodovaní o ťažbe zlata alebo uránu. Mestá a obce sa budú k banským stavbám vyjadrovať aj naďalej. Umožnil to pozmeňujúci návrh poslancov Smeru-SD Richarda Rašiho a Jána Senka, ktorý odobrila Národná rada Slovenskej republiky. Návrh primátora Košíc podporil aj minister životného prostredia Peter Žiga.

SIŽP povolila stavbu modernej a ekologickej výrobne polyetylénu

26.06.2013 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala rozhodnutie o povolení stavby novej výrobne polyetylénu v spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Pôjde o jednu z najväčších prevádzok na Slovensku, ktoré vyhovujú moderným požiadavkám na ekológiu. Nová výrobňa s projektovanou kapacitou výroby 220 tisíc ton polyetylénu za rok bude spĺňať kritériá najlepších dostupných techník BAT (Best Available Techniques). Bude nepretržite pod kontrolou, jednotlivé sekcie budú navzájom prepojené a automaticky diaľkovo ovládané bezpečnostným riadiacim systémom. Emisie prchavých organických látok vo výrobni splnia limity platné od roku 2016.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže