Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Na MŽP sprístupnili výstavu Štiavnické tajchy - svetové dedičstvo

21.10.2013 Predstaviť známe banskoštiavnické historické vodné nádrže, tzv. tajchy ako súčasť svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a priblížiť ich obnovu a rekonštrukciu – to je cieľ výstavy, ktorú dnes sprístupnili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Výstavu autorsky pripravili pracovníci rezortnej organizácie MŽP SR, SVP, š.p. pri príležitosti 20. výročia zápisu Banskej Štiavnice a pamiatok jej okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Sčítanie kamzíkov

21.10.2013 Správa Tatranského národného parku organizuje na utorok 22. októbra pravidelné celoplošné sčítanie kamzíkov na území národného parku.

Prijatie holandského veľvyslanca na MŽP SR

18.10.2013 Minister životného prostredia SR Peter Žiga v piatok 18.10.2013 prijal veľvyslanca Holandského kráľovstva J.E.Richarda van Rijssena.

Vodohospodári boli s opravou rýchli, plavbu na Dunaji obnovili o dva dni skôr

18.10.2013 Dnes, v piatok 18. 10. 2013 sa od 16:00 obnovuje plavba po Dunaji, ktorá bola prerušená od pondelka. Rezortné organizácie MŽP SR - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba Bratislava, ale aj plavebné orgány a dodávateľské organizácie, ktoré sa podieľali na oprave poškodeného prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo, dokázali pôvodný termín prerušenia plavby po Dunaji skrátiť o celé dva dni.

Geológovia si pripomenuli 120. výročie úmrtia Dionýza Štúra

11.10.2013 Spomienkovou konferenciou, odhalením pamätnej tabule a otvorením geoparku siv Bratislavev uplynulých dňoch pripomenuli významnú osobnosť Dionýza Štúra.

Medzinárodným titulom Zelená škola sa hrdí už takmer 120 škôl

11.10.2013 Slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola sledovalo vo štvrtok (10.10.2013) v Košiciach viac ako 250 hostí. Podujatie sa organizovalo pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu. Titulom Zelená škola sa najnovšie môže pýšiť ďalších 84 škôl. Spolu ich je na Slovensku už 118. Certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce.

Učenie hrou o environmentálnych záťažiach pre mládež

10.10.2013 Mapovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. O tom je Enviróza, nový školský program pre II. stupeň základných škôl a stredné školy. Ten v týchto dňoch spustila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) - rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Jeho hlavným cieľom je šíriť informácie a zvyšovať povedomie mladých ľudí o environmentálnych záťažiach.

Slovensko podpísalo Minamatský dohovor o ortuti

10.10.2013 Slovenská republika podpísala Minamatský dohovor o ortuti. Urobil tak štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz v rámci medzinárodnej diplomatickej konferenciie v japonskom Kumamote. Cieľom Minamatského dohovoru je zabezpečiť postupné znižovanie a v dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti pochádzajúcich z ľudskej činnosti na celosvetovej úrovni.

V Budapešti diskutujú odborníci na vodné hospodárstvo

10.10.2013 Poskytnúť ucelený pohľad na problematiku vody, ktorý zahŕňa vedecké, politické, finančno-ekonomické, ako aj vládne i mimovládne prístupy. To je cieľom Budapeštianskej konferencie o vode pod názvom Budapest Water Summit. Tá sa v týchto dňoch – 8. až 11. októbra koná v hlavnom meste Maďarskej republiky. Slovenskú delegáciu na medzinárodnom podujatí vedie štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Výstupom summitu bude tzv. Budapeštianske stanovisko, ktoré načrtne konkrétne praktické a dostupné kroky pre trvalo udržateľný vývoj v oblasti vody pod hlavným heslom konferencie „Dajme budúcnosti šancu“.

Vláda podporila sanáciu zosuvných území Trenčianskeho kraja

09.10.2013 Ministri financií, vnútra a životného prostredia majú podporiť opatrenia na stabilizáciu vodných tokov Trenčianskeho kraja v súvislosti so zosuvnými územiami vo výške 2,6 milióna eur. Rozhodla o tom vláda na výjazdovom rokovaní v Handlovej.

Medzinárodné stretnutie outdooru a turizmu v Tatrách

07.10.2013 Priaznivci skialpinizmu, turizmu a iných outdoorových športov v prírode sa v uplynulých dňoch stretli v Liptovskom Mikuláši na najväčšej organizovanej konferencii o outdoorových športoch v Európe. Konferenciu spoluorganizovala sieť ENOS - European tourism and outdoor sports network. Podujatia sa za Ministerstvo životného prostredia SR zúčastnil generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Rastislav Rybanič, ako aj riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko. Zdôraznili, že envirorezort podporuje využívanie chránených území návštevníkmi na turistiku a outdoorové aktivity, ale musia byť v súlade so zákonom o ochrane prírody a návštevnými poriadkami jednotlivých chránených území.

Minister Peter Žiga odhalil sochu unikátnej jedle z Dobročského pralesa

03.10.2013 V tomto roku uplynie sto rokov od vyhlásenia dvoch najznámejších slovenských pralesov - Badínskeho a Dobročského. Túto udalosť si dnes pripomenul minister životného prostredia Peter Žiga. Pri tejto príležitosti odhalil v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline štvormetrovú sochu torza jedle z Dobročského pralesa. Pôvodne mala výšku 56 metrov, hrúbku takmer 2 metre a dožila sa veku 500 rokov. Zhotovenie sochy finančne podporil švajčiarsky finančný mechanizmus v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR – Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch.

Svetový deň zvierat v Liptovskom Mikuláši

03.10.2013 Poznávanie zvierat ich potravy a zaujímavé súťaže s tým spojené. Aj o tom bude workshop Kráľovstvo zvierat, ktorý pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Na protipovodňové opatrenia v Košiciach pôjde vyše 39 mil. eur

02.10.2013 V nasledujúcich piatich rokoch bude Ministerstvo životného prostredia SR realizovať v Košiciach protipovodňové opatrenia za vyše 39 miliónov eur. Rozhodla o tom dnes vláda SR na výjazdovom rokovaní v Košiciach, keď schvália materiál z dielne envirorezortu Protipovodňová ochrana mesta Košice pred povodňou z rieky Hornád.Rezort týmto opatrením reaguje na nedostatočnú protipovodňovú ochranu, ktorá sa prejavila najmä počas povodne v roku 2010.

Turisti vyzbierali v Tatrách vyše pol tony odpadu

30.09.2013 Poslednú septembrovú sobotu sa uskutočnil na celom území Tatranského národného parku 35. ročník akcie Čisté hory. Zapojilo sa do nej 1505 dobrovoľníkov zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí vyzbierali 510 kilogramov odpadu. Podujatie pripravili Štátne lesy TANAP-u v spolupráci s rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR – Štátnou ochranou prírody SR, Správou TANAP-u. Strážcovia prírody zabezpečili čistenie južných dolín v Západných Tatrách.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže