Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Parlament schválil dôležité novely týkajúce sa odpadového hospodárstva

28.11.2013 Kým v západných krajinách sa väčšina odpadu recykluje a zhodnocuje, na Slovensku je to naopak. Zmeniť to môže novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadkov, ktorú dnes schválil parlament. Od januára 2014 prinesie táto novela v niektorých prípadoch vyššie ceny za ukladanie odpadu na skládkach. Týmto spôsobom chce envirorezort motivovať pôvodcov odpadov, aby ich viac triedili a zhodnocovali a menej ukladali na skládky a zaťažovali tak životné prostredie. Druhá novela, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR, sa týka zberu batérií a akumulátorov v obciach. Ich výrobcovia budú vďaka nej od budúceho roka niesť všetky náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou tých použitých.

Modernizácia dvoch najväčších čistiarní na Slovensku

26.11.2013 V Bratislave 26. novembra 2013. Čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni a Petržalke sa budú rekonštruovať v plnej prevádzke. Od roku 2015 sa tak zastaví vypúšťanie nutrientov do dunajských vôd a Slovensko splní záväzok určený pri vstupe do Európskej únie.

Vo Varšave sa skončil klimatický samit

22.11.2013 Slovensko dokázalo od roku 1990 znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 36 percent, kým hrubý domáci produkt sa za toto obdobie takmer strojnásobil. Povedal to štátny tajomník ministerstva životného prostredia a vedúci slovenskej delegácie Ján Ilavský na Konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, spoločne s konferenciou slúžiacou ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu. Klimatický samit, ktorý začal 11. novembra v poľskej Varšave, vyvrcholil rokovaniami na najvyššej úrovni. Otvorenými otázkami po jeho skončení naďalej zostáva finančná podpora chudobných krajín v boji so zmenou klímy a znižovanie emisií skleníkových plynov.

Žiaci z Liptova budú na Katarínu vyrábať vtáčie búdky

21.11.2013 Zhotovenie kŕmidiel a príbytkov pre vtáky, ktoré prezimujú na území Slovenska. Aj o tom bude workshop s názvom Stavanie vtáčích búdok. Pre základné školy ho pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Cieľom workshopu je oboznámiť mládež s vtáčími druhmi, ktoré zimujú na našom území. Stavanie vtáčích búdok bude 25. novembra 2013 podľa záujmu priamo v priestoroch danej školy.

Slovensko a Holandsko podpísali Memorandum o spolupráci vo vodnom hospodárstve

18.11.2013 Pokračovať v začatých projektoch vo vodnom hospodárstve a protipovodňových opatreniach, ako aj rozšíriť oblasti spolupráce na odpadové vody a geografické informačné systémy vo vodohospodárstve. To je hlavným cieľom návštevy holandských výskumníkov, predstaviteľov inžinierskych a geografických podnikov, ale aj vládnych agentúr na Slovensku. Pri tejto príležitosti dnes v Bratislave podpísal Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz a mimoriadny veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen Memorandum o porozumení na najbližšie dva roky. Prienikom záujmov slovensko-holandskej spolupráce je manažment povodňových rizík, hospodárenie s vodou, odpadové vody a geografické informačné systémy.

Kongres Deň odpadového hospodárstva 2013

18.11.2013 Politiky odpadového hospodárstva, transparentnosť, kontrola a nové trendy v tejto oblasti – to boli hlavné témy 9. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý usporiadali pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR 14. novembra v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 230 účastníkov zo Slovenska, Rakúska a Nemecka.

Trvalo udržateľné plánovanie kameniva v juhovýchodnej Európe

18.11.2013 V dňoch 13. až 15. novembra bolo v Bratislave 3. zasadanie riadiaceho výboru projektu „Trvalo udržateľné plánovanie kameniva v juhovýchodnej Európe“ (Sustainable Aggregates Planning in South East Europe) financovaného z programu medzinárodnej spolupráce EÚ - Operačný program juhovýchodná Európa. Cieľ projektu je podpora plánovania v oblasti prírodného a druhotného kameniva na národnej/regionálnej úrovni, výmena informácií medzi štátmi juhovýchodnej Európy, budovanie kapacít a podpora národných a regionálnych politík pre oblasť kameniva.

Envirorezort ocenil víťazov súťaže Dedina roka 2013

14.11.2013 Celkovým víťazom siedmeho ročníka súťaže Dedina roka 2013 sa stala obec Malé Dvorníky v okresne Dunajská Streda. Pri tejto príležitosti dnes 14. novembra 2013 odovzdali na Obecnom úrade v Malých Dvorníkoch ocenenia všetkým úspešným obciam v súťaži. Ocenenia odovzdal riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska.

Národná podnikateľská cena za životné prostredie má svojich víťazov

12.11.2013 Podnikateľské subjekty na Slovensku dokážu aj v súčasných nepriaznivých ekonomických podmienkach iniciatívne a v nadštandardnej miere orientovať svoje aktivity na znižovanie environmentálnych vplyvov svojich činností. Potvrdili to výsledky súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR.

Mládež o ekologickej doprave

12.11.2013 Vzbudiť záujem mládeže o alternatívne spôsoby pohybu po meste a zamerať ich pozornosť na zlepšenie kvality prostredia, v ktorom žijú a pohybujú sa. To bolo cieľom umeleckej súťaže na tému „Ekologická doprava – ako to vidíš Ty?“. Víťazov súťaže dnes ocenili v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Vecné ceny žiakom odovzdali štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz a riaditeľ Energetického centra Bratislava Marcel Lauko.

Varšava privítala svetových odborníkov na zmenu klímy

11.11.2013 V Poľsku sa začala Konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, spoločne so stretnutím strán Kjótskeho protokolu. Od 19. novembra 2013, po odbornej časti, bude klimatický samit pokračovať rokovaním na najvyššej úrovni. Slovenskú delegáciu povedie štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Témou rokovaní je príprava medzinárodnej dohody o režime spolupráce vyspelých a rozvojových krajín pri riešení globálnej problematiky zmeny klímy. Nová globálna dohoda sa má prijať v roku 2015 v Paríži. Zahŕňať by mala všetkých emitentov skleníkových plynov, vrátane Indie, Číny a USA. Európska únia, vrátane Slovenska, ešte v minulom roku v katarskej Dohe súhlasila s dodatkom ku Kjótskemu protokolu. Ten predlžuje jeho platnosť až do roku 2020.

Envirorezort podporil unikátny projekt na zhodnocovanie textilných odpadov

08.11.2013 Jedinečná technologická linka na zhodnocovanie textilných odpadov prinesie do Trenčianskeho kraja takmer 50 nových pracovných miest. Jej prevádzku dnes v obci Krajné oficiálne otvoril prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Zariadenie dokáže spracovať ročne zmiešané textilné odpady zo 100 000 autovrakov a minimálne 2 500 ton čistých textilných odpadov z výroby nových automobilov. Táto patentovo chránená technológia je výsledkom slovenského výskumu a vývoja a z veľkej časti i slovenskej výroby samotného zariadenia.

Navýšená hrádza v Starej Ľubovni ochráni pred storočnou vodou

04.11.2013 Prvá etapa protipovodňových opatrení na rieke Poprad v Starej Ľubovni v celkovej hodnote projektu 1,3 milióna eur sa skončila. Dve stavby už plnia svoju funkciu a ďalšie dve dokončia na budúci rok. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom na slávnostnom otvorení hrádze na Mýtnej ulici v Starej Ľubovni. Počas povodne v roku 2010 tu voda zaliala domy do výšky jeden a pol metra. Investícia, ktorú rezort financoval z vlastných zdrojov garantuje, že táto lokalita s posilnenou a zvýšenou ľavobrežnou hrádzou odolá aj storočnej vode.

Ján Ilavský na konferencii v Nairobi

31.10.2013 Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský viedol slovenskú delegáciu na konferencii a výstave Global South-South Development Expo 2013, ktorá sa koná v dňoch 28.10.-1.11.2013 v sídle UNEP v kenskom Nairobi. Konferenciu organizuje Program OSN pre životné prostredie (UNEP) spolu s ďalšími agentúrami OSN.

V Tatrách žije 1186 kamzíkov

29.10.2013 Nikdy v histórii nebola početnosť kamzíkov v Tatrách taká vysoká ako dnes. Potvrdili to ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. Tí minulý týždeň spoločne s poľskými kolegami, pracovníkmi Štátnych lesov TANAPu a členmi stráže prírody zmapovali a zaznamenali počet kamzíkov na celom území Tatier. Celkovo napočítali 1186 kusov, z toho 872 na slovenskej strane.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže