Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Veľkej Lehôtke a Hradcu naďalej hrozia zosuvy. Minister Peter Žiga prisľúbil pomoc

21.02.2014 Minister životného prostredia Peter Žiga navštívil na žiadosť obyvateľov lokality vo Veľkej Lehôtke a Hradci, ktoré ohrozuje zosuv pôdy. Rezort životného prostredia havarijnú situáciu prímestských častí Prievidze rieši a pripravuje prvé opatrenia. Ministerstvo v súčasnosti vyhodnocuje verejné obstarávanie. Približne do dvoch až troch týždňov budú môcť úspešné firmy začať práce na odvodnení svahu. Opatrenia na stabilizáciu situácie si vyžiadajú približne 35 tisíc eur.

Inšpektori ochrany vôd zistili porušenie zákona pri pätine kontrol

21.02.2014 Inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 938 kontrol, porušenie právnych predpisov zistili pri pätine z nich.

Skončila sa konferencia o čistote ovzdušia v mestách

20.02.2014 Automobilová doprava, používanie dieselových motorov v mestách a spaľovanie uhlia na vidieku. To sú hlavné dôvody znečistenia ovzdušia v strednej Európe prachom. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Čistý vzduch pre mestá, ktorá skončila v Bratislave. Podujatie organizovalo Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy CEPTA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úniou miest Slovenska, Deutche Umwelthilfe a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci európskej kampane Klíma bez sadzí a LIFE+ projektu Clean Air.

Začína sa konferencia Čistý vzduch pre mestá

19.02.2014 Prezentovať efektívne opatrenia zamerané na ochranu zdravia občanov a dodržanie limitov znečistenia ovzdušia. To je hlavným cieľom medzinárodnej konferencie Čistý vzduch pre mestá, ktorá začína dnes, 19. februára v Bratislave. Podujatie organizuje občianske združenie CEPTA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úniou miest Slovenska, Deutche Umwelthilfe a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci európskej kampane Klíma bez sadzí a LIFE+ projektu Clean Air.

SIŽP vlani urobila vyše 3 000 kontrol, uložila pokuty za takmer 650 tisíc eur

14.02.2014 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 179 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 756 z nich. Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Ota Hornáka sa environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov zlepšilo, o čom svedčí pokles počtu porušení právnych predpisov v životnom prostredí o 1,5 percenta v porovnaní s rokom 2012.

Štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz na stretnutí V4, Rumunska a Bulharska

10.02.2014 Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 a jeho prepojenie na medzinárodné rokovania k zmene klímy. To bola hlavná téma rokovaní zástupcov krajín Vyšehradskej skupiny V4, Rumunska a Bulharska v maďarskej Budapešti. Slovenskú republiku na neformálnom stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Krajiny sa zhodli na spoločnom vyhlásení „Joint Statement“, ktorý prezentuje základné spoločné pozície krajín V4, Rumunska a Bulharska k Rámcu 2030 pred nadchádzajúcim stretnutím ministrov ŽP krajín EÚ 3. marca v Bruseli.

Kamaráti mokradí

10.02.2014 Priblížiť deťom predškolského veku pútavou a hravou formou prostredie mokradí a potrebu ich ochrany. To je hlavným cieľom podujatia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Workshop sa uskutoční zajtra, v utorok 11. februára v čase medzi 9:00 a 12:00 hodinou priamo v materských školách, ktoré o podujatie prejavili záujem. Podujatie je súčasťou osláv Svetového dňa mokradí.

Brusel schválil veľký vodárenský projekt v Bytči za vyše 62 mil. eur

06.02.2014 Okres Bytča bude vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu. Európska komisia posúdila a schvália v poradí už siedmy veľký vodárenský projekt s názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu predstavuje 27 533 902 eur. Ďalších 4 858 924 eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 62 138 789,96 eur.V rámci projektu sa vybuduje takmer 65 km kanalizačných a 52 km vodovodných sietí, počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov sa zvýši približne o 8,5 tisíc. Taktiež sa zrekonštruuje a intenzifikuje čistiareň odpadových vôd Bytča na kapacitu 28 tisíc ekvivalentných obyvateľov.

Občania Zlatých Moraviec, ktorí sú proti výstavbe závodu na spracovanie plastov, sa stretli s ministrom životného prostredia

05.02.2014 Minister životného prostredia Peter Žiga sa stretol s predstaviteľmi mestského zastupiteľstva Zlatých Moraviec a členmi petičného výboru občanov, ktorí protestujú proti zámeru výstavby prevádzky na výrobu energie z plastov v meste. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia dotknutej štátnej správy v regióne. Šéf envirorezortu na stretnutí ubezpečil, že stojí na strane občanov a rezort bude s plnou vážnosťou zohľadňovať aj námietky verejnosti. Prísne a dôkladne posúdi vplyv projektu na životné prostredie, okolie, ale aj dosah na zdravie obyvateľov.

Diskusia k nízkouhlíkovej ekonomike EÚ v Bruseli jednoznačne podporila snahu znižovať emisie skleníkových plynov

05.02.2014 Rokovanie za okrúhlym stolom na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli vytvorilo dobré základy pre hľadanie spoločných priorít pre klimaticko – energetický rámec EÚ do roku 2030. Veľvyslanci siedmich krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, podporili v diskusii realistický a vyvážený prístup pre stanovenie cieľov v oblasti znižovania emisií a obnoviteľných zdrojov energie za predpokladu zohľadnenia najmä aspektu konkurencieschopnosti.

Minister Peter Žiga sa stretol s eurokomisárkou pre ochranu klímy C. Hedegaard

04.02.2014 Slovensko a jeho priemysel sa bude musieť viac orientovať na vývoj a inovácie v oblasti nových energetických a nízkouhlíkových technológií. Dôležitá bude aj spolupráca s inými krajinami EÚ a využívanie štrukturálnych fondov EÚ, ako aj nových finančných mechanizmov navrhovaných v Rámci pre klimatickú a energetickú politiku EÚ do roku 2030. Práve klimaticko – energetický rámec 2030 bol témou rozhovor ministra životného prostredia SR Petra Žigu s eurokomísárkou pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard počas jej návštevy Slovenska.

SR pripravila v Bruseli diskusiu o výzvach nízkouhlíkovej ekonomiky EÚ

04.02.2014 Európska komisia koncom januára zverejnila rámec opatrení pre klímu a energetiku do roku 2030. Cieľom je určiť smerovanie európskej energetickej politiky na nasledujúcich 15 rokov. Táto téma však otvára otázky, hlavne pre európsky priemysel a jeho konkurencieschopnosť s inými svetovými regiónmi. Zástupcovia Slovenska a predstavitelia priemyslu sa rozhodli zorganizovať okrúhly stôl pod názvom „Nové výzvy a perspektívy na ceste ku konkurencieschopnej a nízkouhlíkovej ekonomike EÚ“. Diskusia začne dnes v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

V sobotu 1. februára sa otvárajú brány Važeckej jaskyne a Domice

31.01.2014 Po krátkej technicko-prevádzkovej prestávke v sobotu 1. februára začnú turistickú sezónu jaskyne Domica a Važecká jaskyňa. Obe jaskyne spravuje Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Nasledujúce dva mesiace môže verejnosť navštíviť päť sprístupnených jaskýň, otvorené sú aj Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody.

Svetový deň mokradí 2014 v envirorezorte

30.01.2014 Prednášky, výstavy a besedy o mokradiach, ale aj premietanie filmov a rôzne hry zamerané na spoznávanie ekosystémov mokradí. Aj o tom sú podujatia v rezorte životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. február 2014). Téma tohtoročného Svetového dňa mokradí je „Mokrade a poľnohospodárstvo: Partneri pre rast“. Hlavným cieľom je širokú verejnosť nielen informovať o význame existencie mokradí v prírode, ale aj upozorniť na dôležitosť ich ochrany.

Pralesy pod Suchým vrchom sa stali prírodnou rezerváciou

29.01.2014 Prírodná rezervácia Suchý vrch v Národnom parku Veľká Fatra sa od 1. februára rozšíri. Prirodzené lesy prevažne pralesovitého charakteru v Zelenej doline od Ostrého brda po Chýšky tak dostanú zákonnú ochranu. Lokalita rozšírenej rezervácie tvorí tiež súčasť územia európskeho významu Veľká Fatra.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže